Nazwisko i imię:
Dwór Wiejski.
Tytuł:
Dwór Wiejski. Czasopismo illustrowane poświęcone sprawom ekonomicznym wiejskim. — W ogóle gospodarstwu domowemu. — Wielorakim gałęziom przemysłu wiejskiego i wszelkiemu postępowi gospodarczemu. Wychodzi trzy razy na miesiąc (od września 1884: dwa razy na miesiąc).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktor odp. i wydawca Zygmunt Jaroszewski, druk. Noskowskiego (od nru 24 z r. 1884: druk. M. Ziemkiewicza), rok I: 1884 (nr 1 z 20 I/1 II)—rok II: 1885 (nrów 12, nr 12 z 15 VI),
Opis/komentarz:
pojedynczy nr liczy stron 8 w 4ce, paginacja stron ciągła w obrębie roku (str. 200, IV oraz 100), prenumerata roczna w Warszawie rb. 4 kop. 80, pojedynczy nr kop. 20. Jest to kontynuacja pisma Gospodyni Wiejska. Piszą tu m. i.: Zygm. Jaroszewski; M. Nowicki; Wacław Radlica; Bronisław Ryx; Józ. Wolhibner. Tłumaczono: W. W. Hall (tł. anon.). Jag. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
Całość:
Dwór Wiejski.
Dwór Wiejski. Czasopismo illustrowane poświęcone sprawom ekonomicznym wiejskim. — W ogóle gospodarstwu domowemu. — Wielorakim gałęziom przemysłu wiejskiego i wszelkiemu postępowi gospodarczemu. Wychodzi trzy razy na miesiąc (od września 1884: dwa razy na miesiąc).
Warszawa, redaktor odp. i wydawca Zygmunt Jaroszewski, druk. Noskowskiego (od nru 24 z r. 1884: druk. M. Ziemkiewicza), rok I: 1884 (nr 1 z 20 I/1 II)—rok II: 1885 (nrów 12, nr 12 z 15 VI),
pojedynczy nr liczy stron 8 w 4ce, paginacja stron ciągła w obrębie roku (str. 200, IV oraz 100), prenumerata roczna w Warszawie rb. 4 kop. 80, pojedynczy nr kop. 20.
Jest to kontynuacja pisma Gospodyni Wiejska. Piszą tu m. i.: Zygm. Jaroszewski; M. Nowicki; Wacław Radlica; Bronisław Ryx; Józ. Wolhibner. Tłumaczono: W. W. Hall (tł. anon.).
Jag. — Pozn.TPN — Warsz.Un.