Nazwisko i imię:
Dutkiewicz Walenty (1798—1882).
Tytuł:
Program do egzaminu z historyi praw, które w Polsce przed wprowadzeniem Kodexu Napoleona obowiązywały przez...
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, skład gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Polskiej, 1863—(1869),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 340, XXXIX, 1 nl., złr. 2 cent. 43. Wyszedł w czterech zeszytach, zesz. 1 i 2 w r. 1863, zesz. 3 w r. 1866, zesz. 4 w r. 1869. Ob. wyżej tegoż autora Prawa cywilne..., 1869. Ak. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Dutkiewicz Walenty (1798—1882).
Program do egzaminu z historyi praw, które w Polsce przed wprowadzeniem Kodexu Napoleona obowiązywały przez...
Warszawa, skład gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Polskiej, 1863—(1869),
w 8ce, str. 2 nl., 340, XXXIX, 1 nl., złr. 2 cent. 43.
Wyszedł w czterech zeszytach, zesz. 1 i 2 w r. 1863, zesz. 3 w r. 1866, zesz. 4 w r. 1869.
Ob. wyżej tegoż autora Prawa cywilne..., 1869.
Ak. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.