Nazwisko i imię:
Dutkiewicz Walenty (1798—1882).
Tytuł:
Prawa cywilne Jakie w Polsce od Roku 1347 do wprowadzenia Kodexu Napoleona Obowiązywały. Napisane jako program do egzaminu z historyi tegoż prawa przez...
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, skład gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Polskiej, 1869,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl, 340, XXXIX, 1 nl, tal. 2 sgr. 10. Jest to odmienny tytuł dany do dzieła: Program do egzaminu z historyi praw..., 1863—1869 (ob. niżej). Gdańsk — Jag. — Nar. — Pozn.TPN — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Dutkiewicz Walenty (1798—1882).
Prawa cywilne Jakie w Polsce od Roku 1347 do wprowadzenia Kodexu Napoleona Obowiązywały. Napisane jako program do egzaminu z historyi tegoż prawa przez...
Warszawa, skład gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Polskiej, 1869,
w 8ce, str. 4 nl, 340, XXXIX, 1 nl, tal. 2 sgr. 10.
Jest to odmienny tytuł dany do dzieła: Program do egzaminu z historyi praw..., 1863—1869 (ob. niżej).
Gdańsk — Jag. — Nar. — Pozn.TPN — Warsz.Un. — Wrocł.Un.