Nazwisko i imię:
Barański Antoni dr prof. (1850—1915).
Tytuł:
Konie gospodarskie ich wychów i utrzymanie.
Miejsce i rok wydania:
(Wydawnictwo Macierzy polskiej, książeczka 48). Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1890,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 63 i 1 nl., hal. 20. Jag. — Kórnik — Ossol. — toż, wyd. 2gie. Warszawa, nakł. Komitetu damskiego przy warsz. Tow. opieki nad zwierzętami, druk. J. Sikorskiego, 1896, w 16ce, str. 62 i 2 nl., kop. 12. Łop. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
Całość:
Barański Antoni dr prof. (1850—1915).
Konie gospodarskie ich wychów i utrzymanie.
(Wydawnictwo Macierzy polskiej, książeczka 48). Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1890,
w 8ce małej, str. 63 i 1 nl., hal. 20.
Jag. — Kórnik — Ossol.
— toż, wyd. 2gie. Warszawa, nakł. Komitetu damskiego przy warsz. Tow. opieki nad zwierzętami, druk. J. Sikorskiego, 1896, w 16ce, str. 62 i 2 nl., kop. 12.
Łop. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.