Nazwisko i imię:
Droga do Nieba.
Tytuł:
Droga do Nieba przez krzyż, mękę i serce Jezusa, oraz przez serce najboleśniejsze Maryi.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, 1852,
Opis/komentarz:
złp. 3.
Całość:
Droga do Nieba.
Droga do Nieba przez krzyż, mękę i serce Jezusa, oraz przez serce najboleśniejsze Maryi.
Wilno, 1852,
złp. 3.