Nazwisko i imię:
Kamieński Napoleon Ludwik Felicjan (1806—1873).
Tytuł:
Katalog Nr 1 (1875), Nr 2 r. 1876, Nr 3 r. 1877 —
Miejsce i rok wydania:
wydawane pod firmą N. Kamieńskiego i Spółki—
Opis/komentarz:
por. niżej Kamieński Tadeusz.
Całość:
Kamieński Napoleon Ludwik Felicjan (1806—1873).
Katalog Nr 1 (1875), Nr 2 r. 1876, Nr 3 r. 1877 —
wydawane pod firmą N. Kamieńskiego i Spółki—
por. niżej Kamieński Tadeusz.