Nazwisko i imię:
Humorysta Warszawski.
Tytuł:
Wychodzi w czwartek i niedzielę.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktor Wojciech Szymanowski (wg I wydania Bibliografii Polskiej, t. II, Kraków, 1874, str. 157, red. S. Wojciech Lasocki; w r. 1839/40 nr 53 i n. podpisał jako wyd. i red. J. B. Wagner) rok I: 1839/40 (od 3 X 1839 do 27 IX 1840, numerów 104) — rok II: 1840 (od 1 X do 27 XII numerów 26),
Opis/komentarz:
w 4ce, pojedynczy numer liczy 4 strony oddzielnie paginowane. Wychodził jako dodatek do Gazety Warszawskiej; kontynuacją jego był Statek Parowy (obacz). Pisali tu m. in.: Bar. von Biberstejn (Adam Amilkar Kosiński? 1839/40 nr 36); J. B. Wagner (jako J. B. W. 1839/40 nr 58, 65, 71, 72, 78, 87, 96, 104). Tłumaczeni byli: G. A. Bürger (tł. J. B. Wagner 1839/40 nr 103); K. F. H. Münchhausen (tł. anon. 1839/40 nr 84 i n.). Inst.Bad.Lit. — Jag. — Łop. — Warsz.Un.
Całość:
Humorysta Warszawski.
Wychodzi w czwartek i niedzielę.
Warszawa, redaktor Wojciech Szymanowski (wg I wydania Bibliografii Polskiej, t. II, Kraków, 1874, str. 157, red. S. Wojciech Lasocki; w r. 1839/40 nr 53 i n. podpisał jako wyd. i red. J. B. Wagner) rok I: 1839/40 (od 3 X 1839 do 27 IX 1840, numerów 104) — rok II: 1840 (od 1 X do 27 XII numerów 26),
w 4ce, pojedynczy numer liczy 4 strony oddzielnie paginowane.
Wychodził jako dodatek do Gazety Warszawskiej; kontynuacją jego był Statek Parowy (obacz).
Pisali tu m. in.: Bar. von Biberstejn (Adam Amilkar Kosiński? 1839/40 nr 36); J. B. Wagner (jako J. B. W. 1839/40 nr 58, 65, 71, 72, 78, 87, 96, 104).
Tłumaczeni byli: G. A. Bürger (tł. J. B. Wagner 1839/40 nr 103); K. F. H. Münchhausen (tł. anon. 1839/40 nr 84 i n.).
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Łop. — Warsz.Un.