Nazwisko i imię:
Hugo Wiktor (1802—1885).
Tytuł:
Nędznicy. Część pierwsza. Fantina, I—II; Część druga. Cosetta, III; Część trzecia. Marjusz, IV (i następne).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, M. Wołowski, druk. M. Ziemkiewiczowej, (1890—1891),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 238; 200; 398, 2 nl; ? Przekład E. Sulickiego i F. Faleńskiego, częściowo uzupełniony tłumaczeniem oryginalnym. Wychodziło zeszytami po 10 kop. zeszyt. Jag. (?) — Warsz.Un. (?)
Całość:
Hugo Wiktor (1802—1885).
Nędznicy. Część pierwsza. Fantina, I—II; Część druga. Cosetta, III; Część trzecia. Marjusz, IV (i następne).
Warszawa, M. Wołowski, druk. M. Ziemkiewiczowej, (1890—1891),
w 8ce, str. 238; 200; 398, 2 nl; ?
Przekład E. Sulickiego i F. Faleńskiego, częściowo uzupełniony tłumaczeniem oryginalnym. Wychodziło zeszytami po 10 kop. zeszyt.
Jag. (?) — Warsz.Un. (?)