Nazwisko i imię:
Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz.
Tytuł:
Kratkija tablicy, nieobchodimyja dla istorii, chronołogii, woobszcze dla wsiakago roda archieołogiczeskich izsledowanij i w czastnosti dla razbora driewnich aktow i gramot zapadnago kraja Rossii i Carstwa Polskago. Sostawleny Archiwariusom Centralnago Archiwa driewnich aktowych knig Gubiernij: Wilenskoj, Grodnienskoj, Minskoj i Kowienskoj, Czlenom Wilenskoj Archieograficzeskoj Kommissii N. Gorbaczewskim, Izdany Wilenskoju archieograficzeskoju Kommissijeju.
Miejsce i rok wydania:
Wilna, w tipografii Gubiernskago Prawlenija, 1867,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 6 nl., 49, 2 nl., tablic 17, kop. 50. Ak. — Jag. — Łop. — Nar. — Pozn.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz.
Kratkija tablicy, nieobchodimyja dla istorii, chronołogii, woobszcze dla wsiakago roda archieołogiczeskich izsledowanij i w czastnosti dla razbora driewnich aktow i gramot zapadnago kraja Rossii i Carstwa Polskago. Sostawleny Archiwariusom Centralnago Archiwa driewnich aktowych knig Gubiernij: Wilenskoj, Grodnienskoj, Minskoj i Kowienskoj, Czlenom Wilenskoj Archieograficzeskoj Kommissii N. Gorbaczewskim, Izdany Wilenskoju archieograficzeskoju Kommissijeju.
Wilna, w tipografii Gubiernskago Prawlenija, 1867,
w 4ce, str. 6 nl., 49, 2 nl., tablic 17, kop. 50.
Ak. — Jag. — Łop. — Nar. — Pozn.Un. — Warsz.Un.