Nazwisko i imię:
Hoene Wroński Józef Maria (1776—1853).
Tytuł:
Reforma absolutna przeto ostateczna wiedzy ludzkiej. Wyjątek.
Miejsce i rok wydania:
Wydawca L. Niedźwiecki. Paryż, Biblioteka Polska, Drukarnia Polska A. Reiffa, 1891,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 10 nl., 208, franków 5. W Dodatku m. in.: Dzieła Wrońskiego drukowane; Józef Maria Hoene Wroński, rys biograficzny (przekład autobiografii). Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Hoene Wroński Józef Maria (1776—1853).
Reforma absolutna przeto ostateczna wiedzy ludzkiej. Wyjątek.
Wydawca L. Niedźwiecki. Paryż, Biblioteka Polska, Drukarnia Polska A. Reiffa, 1891,
w 8ce, str. 10 nl., 208, franków 5.
W Dodatku m. in.: Dzieła Wrońskiego drukowane; Józef Maria Hoene Wroński, rys biograficzny (przekład autobiografii).
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Wrocł.Un.