Nazwisko i imię:
Górnik.
Tytuł:
Górnik, tygodnik wychodził od września 1893 w Wilkes Baroe.
Miejsce i rok wydania:
Wydawcy i redaktorzy: Strużewski i Sieniewicz. Wychodził do 1929 r.
Całość:
Górnik.
Górnik, tygodnik wychodził od września 1893 w Wilkes Baroe.
Wydawcy i redaktorzy: Strużewski i Sieniewicz.
Wychodził do 1929 r.