Nazwisko i imię:
Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852).
Tytuł:
Rewizor z Petersburga czyli Podróż bez pieniędzy. Komedya w pięciu aktach z rosyjskiego ...
Miejsce i rok wydania:
Wydawca: Adam Kaczurba. (Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych). Lwów, druk. Anny Wajdowiczowej, 1882,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 136. Tłum. Jan Chełmikowski. Jag. — Nar. — Ossol. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852).
Rewizor z Petersburga czyli Podróż bez pieniędzy. Komedya w pięciu aktach z rosyjskiego ...
Wydawca: Adam Kaczurba. (Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych). Lwów, druk. Anny Wajdowiczowej, 1882,
w 8ce, str. 136.
Tłum. Jan Chełmikowski.
Jag. — Nar. — Ossol. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un.