Nazwisko i imię:
Gmina. Pogląd Gminy Villette.
Tytuł:
Gmina Pogląd Gminy Villette w Paryżu na projekt organizacyi wychodztwa polskiego z dnia 7 Lutego 1867 roku. (Z datą: Paryż, 28 IV 1867).
Miejsce i rok wydania:
Zurich, druk. Komitetu Reprez. Wych. Polskiego, (1867),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 4 nl. Podpisani: Wincenty Kostrzewski (prezydujący), Józefat Okniński (sekretarz). Jag.
Całość:
Gmina. Pogląd Gminy Villette.
Gmina Pogląd Gminy Villette w Paryżu na projekt organizacyi wychodztwa polskiego z dnia 7 Lutego 1867 roku. (Z datą: Paryż, 28 IV 1867).
Zurich, druk. Komitetu Reprez. Wych. Polskiego, (1867),
w 4ce, str. 4 nl.
Podpisani: Wincenty Kostrzewski (prezydujący), Józefat Okniński (sekretarz).
Jag.