Nazwisko i imię:
Gazeta (Warszawska) Policyjna.
Tytuł:
Warszawska Gazeta Policyjna (od r. 1867? także tytuł rosyjski: Warszawskaja Policejskaja Gazieta). (Dziennik).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktor w r. 1871: N. Matiuszkin (nry 47, 170—191 r. 1871, nry 56—73 i 191—228 r. 1872 podpisał za red. A. Jasinskij, od nru 129 r. 1876 i wczes.? redaktor Bienzieman, od nru 237 r. 1880: Jasinskij, od nru 253 r. 1880: Bienzieman, od nru 117 r. 1889: Ił. Chrzanowskij, od nru 165 r. 1889: Bienzieman, od nru 175 r. 1889: Nik. Rogow, nry 13—27 r. 1890, nry 16—34 r. 1891: G. Dierżanowskij, nry 157—177 r. 1891 i nry 88—97 r. 1892: E. Tomiłow, nry 131—163 r. 1893: Wł. Swinarskij, od nru 23 r. 1896: za red. D. Strumienskij, od nru 72 r. 1896: N. Akajomow, nry 176—181 r. 1896, nry 177—183 r. 1897 oraz nry 155—176 r. 1900: G. Dierżanowskij), druk. Drukarni Rządowej (od nru 177 r. 1854: J. Ungra, od nru 13 r. 1863: Drukarni Orgelbranda, od r. 1867? w Tipografii pri Uprawlenii Warszawskago Obier-Policejmiejstiera), 1845 (nr 1 z 1 I) — 1900 (i dalej?),
Opis/komentarz:
w 4ce (od nru 73 r. 1887: folio), pojedynczy numer liczy str. 4 (z dodatkiem str. 6—8), o paginacji oddzielnej dla każdego nru, prenumerata kwartalna kop. 90 (zł. 6), pojedynczy nr kop. 21/2 = gr. 5. (Od r. 1867(?) tekst rosyjski i polski). Założona z inicjatywy oberpolicmajstra Warszawy Abramowicza. — Redaktorami właściwymi byli początkowo Ludwik Tripplin, następnie Józef Pękalski, po nim sędzia Pawłowski. Jag. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN (?) — Warsz.Un.
Całość:
Gazeta (Warszawska) Policyjna.
Warszawska Gazeta Policyjna (od r. 1867? także tytuł rosyjski: Warszawskaja Policejskaja Gazieta). (Dziennik).
Warszawa, redaktor w r. 1871: N. Matiuszkin (nry 47, 170—191 r. 1871, nry 56—73 i 191—228 r. 1872 podpisał za red. A. Jasinskij, od nru 129 r. 1876 i wczes.? redaktor Bienzieman, od nru 237 r. 1880: Jasinskij, od nru 253 r. 1880: Bienzieman, od nru 117 r. 1889: Ił. Chrzanowskij, od nru 165 r. 1889: Bienzieman, od nru 175 r. 1889: Nik. Rogow, nry 13—27 r. 1890, nry 16—34 r. 1891: G. Dierżanowskij, nry 157—177 r. 1891 i nry 88—97 r. 1892: E. Tomiłow, nry 131—163 r. 1893: Wł. Swinarskij, od nru 23 r. 1896: za red. D. Strumienskij, od nru 72 r. 1896: N. Akajomow, nry 176—181 r. 1896, nry 177—183 r. 1897 oraz nry 155—176 r. 1900: G. Dierżanowskij), druk. Drukarni Rządowej (od nru 177 r. 1854: J. Ungra, od nru 13 r. 1863: Drukarni Orgelbranda, od r. 1867? w Tipografii pri Uprawlenii Warszawskago Obier-Policejmiejstiera), 1845 (nr 1 z 1 I) — 1900 (i dalej?),
w 4ce (od nru 73 r. 1887: folio), pojedynczy numer liczy str. 4 (z dodatkiem str. 6—8), o paginacji oddzielnej dla każdego nru, prenumerata kwartalna kop. 90 (zł. 6), pojedynczy nr kop. 21/2 = gr. 5. (Od r. 1867(?) tekst rosyjski i polski).
Założona z inicjatywy oberpolicmajstra Warszawy Abramowicza. — Redaktorami właściwymi byli początkowo Ludwik Tripplin, następnie Józef Pękalski, po nim sędzia Pawłowski.
Jag. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN (?) — Warsz.Un.