Nazwisko i imię:
Gazeta Lekarska.
Tytuł:
Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim gałęziom umiejętności lekarskiej, farmacyi i weterynaryi (od r. 1881 podtytuł: Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim gałęziom umiejętności lekarskich).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktor odpowiedzialny H. Łuczkiewicz (od nru 43 t. VIII r. 1870: P. Girsztowt, od nru 20 t. XXIII r. 1878: H. Łuczkiewicz, od nru 1 t. I r. 1881: Wł. Gajkiewicz), wydawca od nru 29 t. X r. 1871: P. Girsztowt (od nru 20 t. XXIII r. 1878: W. Szymkiewicz, od nru 1 t. I r. 1881: Stanisław Kondratowicz, od nru 44 t. XVIII r. 1898: Jan Pruszyński), druk. Drukarni Gazety Polskiej (od nru 43 t. X r. 1871: Józ. Bergera, od nru 1 t. XII r. 1872: druk. Drukarni Gazety Lekarskiej, od nru 1 t. I r. 1881: K. Kowalewskiego), rok I: 1866 (nr 1 z 25 VI/7 VII) — rok XV: 1880, tomy I—XXIX; oraz Seria II: rok XVII (powinno być XVI): 1881 — rok XXXV: 1900 (i dalej do r. 1921), tomy I—XX;
Opis/komentarz:
w 8ce, pojedynczy nr liczy str. 16—28 paginacji łącznej w obrębie roku, prenumerata roczna rub. 5 kop. 10 (następnie rub. 7). Do r. 1877 na kartach tyt. roczników wymieniany skład redakcji. —W1. 1866—1876 (t. XX) do redakcji wchodzili: Brodowski, P. Girsztowt, H. Łuczkiewicz, J. Mianowski, A. Neugebauer, R. Pląskowski, J. Wisłocki, ponadto w 1. 1866—1867 (t. III): Al. Le Brun, w 1. 1867—1868: F. Nawrocki, w 1. 1866—1869 (t. VII): B. Chojnowski, w 1. 1866—1873: W. Narkiewicz-Jodko, w 1. 1866—1874: P. Seifman, w 1. 1866—1875 (t. XVIII): Pilcicki, w l. 1866—1875 (t. XIX): L. Hirszfeld. W Serii II Gazety Lekarskiej w 1. 1881—1883 wymieniany skład komitetu redakcyjnego: r. 1881: T. Dunin, Wł Gajkiewicz, T. Hering, E. Klink, St. Kondratowicz Wł Matlakowski, H. Nussbaum, E. Przewoski; ponadto w r. 1882: H. Hoyer i E. Modrzejewski, z pominięciem T. Dunina, w r. 1883 skład komitetu był następujący: H. Hoyer, Wł. Gajkiewicz, St . Kondratowicz, T. Dunin, R. Jasiński, W.Mayzel, E. Modrzejewski. Od początku serii II do r. 1900 na k. tyt. roczników podawane nazwiska lekarzy wchodzących w skład spółki wydawniczej: w r. 1881 wydawana przez: Ludwika Andersa, Teodora Andersa, Bronisława Chrostowskiego, Teodora Dunina, Antoniego Elsenberga, Władysława Gajkiewicza, Wiktora Grossterna, Teodora Heringa, Henryka Hoyera, Romana Jasińskiego, Franciszka Jawdyńskiego, Edwarda Klinka, Stanisława Kondratowicza, Edwarda Korniłowicza, Zygmunta Kramsztyka, Stanisława Kwietniewskiego, Władysława Matlakowskiego, Edmunda Modrzejewskiego, Leona Nenckiego, Henryka Nussbauma, Józefa Pawińskiego, Józefa Peszkego, Witolda Płaczkowskiego, Edwarda Przewoskiego, Alfreda Sokołowskiego, Teofila Żerę. Od r. 1882 prócz wymienionych wchodzili w skład spółki: Kaz. Chełchowski, Wal. Kamocki, Alfons Malinowski, Wacław Mayzel, od r. 1883: Aleks. Fabian, Bolesław Gepner, Marian Jakowski, w roku tym ustąpił Płaczkowski, w r. 1885: Klinek, w r. 1886: Teodor Anders. Od r. 1887 prócz wymienionych, do spółki wydawniczej należeli: Franc. Kijewski, Arkadiusz Puławski, Henr. Ruppert, Maks. Zweigbaum, nadto: od r. 1890: Bronisław Sawicki, od r. 1892: Edm. Biernacki, Adam Ciągliński, Andrzej Ciechomski, Zdzisław Dmochowski, Ant. Gabszewicz, Jul. Muttermilch, Jan Pruszyński, Wł. Wróblewski, Edw. Zieliński, od r. 1896: Jan Bączkiewicz, Adam Chełmoński, Witosław Dąbrowski, Ludwik Dydyński, Maks. Flaum, Wł. Janowski, St. Kamieński, Ant. Kuczyński, Witold Szumlański, od r. 1899: Wacł. Łapiński i Wacł. Męczkowski, w r. 1898 z komitetu wydawniczego wystąpił Roman Jasiński. Założycielem pisma był Polikarp Girsztowt. — Jako dodatek do Gazety Lekarskiej wychodził redagowany przez Girsztowta Rys historyczno-statystyczny szpitali w Królestwie Polskim. W latach 1866—1870 pisali tu m. i.: Adam Ferdynand Adamowicz; T. Belke; Wincenty Brodowski; Włodz. Brodowski; Al. Le Brun; M. Bruner; J. Brzeziński; B. Chojnowski; St. Chomętowski; Ludwik Chwat; F. Czajewicz; J. Czarniecki; Leon Dudrewicz; B. Dybowski; A. Erlicki; Al. Fabian; Mateusz Fonberg; F. Freyer; J. K. J. Freyer; Gustaw Fritsche; Alfred Fuchs; Herman Fudakowski; A. Gawroński; Franc. Ksawery Gawroński; Bolesław Gepner; Polikarp Girsztowt; E. Gosławski; L. Grabowski; Fr. Groër; Miecz. Gruell; Kaz. Gurbski; Jakub Gutwein; Ad. Helbich; Teodor Hering; Ludwik Hirschfeld; Henryk Hoyer; St. Huzarski; Roman Ignatowski; Ludwik Wł. Janicki; St. Janikowski; J. Kahl; Stefan Karczewski; Maurycy Karmin; T. Kieffer; Jan Kisielski; Hipolit Korzeniowski; Julian Kosiński; Wiktor Kosmowski; Wł. Kossecki; J. Kozłowski; Zygm. Kramsztyk; Paweł Kruniewicz; Wł. Kubicki; Henryk Kułakowski; A. Kurcyusz; Jan Kwaśnicki; E. Langer; Marceli Langowski; Marceli Lewiński; Wł. Lipiński; Henryk Łuczkiewicz; Tymoteusz Łuniewski; Gabriel Malek; St. Markiewicz; Wacław Mayzel; St. Michałowski; N. Milicer; Jan Minkiewicz (Mińkiewicz); Witold Muraszko; Witold Narkiewicz-Jodko; Feliks Nawrocki; Ludwik A. Neugebauer; Józef Nowak; Janusz Ferdynand Nowakowski; A. Orłowski; W. Orłowski; Karol Pawlikowski; Piasecki; Pietrzykowski; Wł. Piwowarski; Romuald Pląskowski; Lucjan Połoński; S. Portner; Jan Rode; Wł. Roguski; Józef Konst. Rosé; Dawid Rosenthal; Jakub Rosenthal; Adolf Rothe; Rudolf Rożniatowski; A. Rucker; Rudzki; A. Ryneck; Rząśnicki; A. Sawicki; Al. Scheller; Wł. Ludwik Ściborowski; Piotr Seifman; Smirnow; Śniadkowski; F. Sommer; H. Stankiewicz; W. Stankiewicz; Al. Stockman; Ę. Strasburger; F. Sulicki; Lubomił Suligowski; S. Szuch; J. Warschauer; Roman Wawnikiewicz; Al. Marian Weinberg; Wł. Wilczyński; Jan Wisłocki; S. Witkowski; Ludwik Wolberg; Al. Wolf; Emil Wolfring; Józef Wojciedzki; Br. Wolski; Józef Wszebor; W. Wychowski; S. Wygrzywalski; A. Zawadzki; Michał Zieleniewski; Ign. Zielewicz; Leonard Ziemiński; Tadeusz Żłobikowski; Tadeusz Żuliński. Listy do redakcji nadesłali m. i.: Wilhelm Lubelski (syn); Henryk Struve. Tłumaczeni byli m. i.: Juliusz Althaus (tł. L. Wolberg); T. Annandale (tł. G. Fritsche); V. Audhoi (tł. H. Stankiewicz); H. Averbeck (tł. J. Nowak); C. Bergeron (tł. A. Orłowski); T. Billroth (tł. M. Gruell, A. Kurcyusz); Alfons Al. Boinet (tł. M. Lewiński); J. Cohnheim (tł. B. Gepner, M. Gruell, W. Kosmowski); C. Davaine (tł. M. Lewiński); J. Doutrelepont (tł. M. Gruell); L. Dusart (tł. M. Langowski); A. Eulenburg (tł. St. Chomętowski); Karol Fiedler (tł. K. Gurbski); Fischer (tł. J. Nowak); Leon Le Fort (tł. M. Lewiński); Balthazar W. Foster (tł. M. Gruell); Alfred Founier (tł. J. Kahl); Bern. Fränkl (tł. W. Kosmowski); F. Glauert (tł. K Gurbski); C. Graebe (tł. F. Nawrocki); Paul Guttman (tł. St. Chomętowski); C. W. Hamburger (tł. M. Lewiński); Hartenstein (tł. K Gurbski); Henocque (tł. M. Lewiński); L. Hermann (tł. Nawrocki); Ulrich Herzenstein (tł. F. Nawrocki); I. W. Hess (tł. A. Rucker); O. Hesse (tł. F. Nawrocki), F. A. Hoffmann (tł. L. Tabaczyński); C. Hueter (tł. K. Gurbski); A. Iwanow (tł. B. Gepner); William Keen (tł. St. Chomętowski); Eugene Koeberlé (tł. M. Lewiński); M. Kohn (tł. T. Hering); L. Landris (tł. M. Gruell); B. Langenbeck (tł. J. Nowak); Maks von Langenbeck (tł. J. Rosenthal); Herman Lebert; Max Leidesdorf (tł. St. Chomętowski); Ludwik Letzerich (tł. J. Nowak); Per Axel Levin (tł. M. Langowski); Ernst Leyden (tł. Al. Fabian); C. Liebermeister (tł. B. Chojnowski); J. Lister (tł. S. Wygrzywalski); Cesare Lombroso (tł. St. Chomętowski); S. Weir Mitchel (tł. St. Chomętowski); George R. Morchouse (tł. St. Chomętowski); F. Niemeyer (tł. J. Nowak); Johann Oppolzer (tł. M. Gruell);. James Paget (tł. A. Roguski); F. Pauli (tł. J. Gutwein); Frederic William Pavy (tł. G. Fritsche); M. Peter (tł. W. Wychowski); Filip Józef Pick (tł. M. Gruell); Pith (tł. M. Gruell); Karol Gustaw Pleninger (tł. M. Gruell, K. Gurbski, J. Nowak); O. Pollak (tł. L. Dudrewicz); W. Procter (tł. L. Wolberg); Fr. v. Recklingshausen (tł. L. Tabaczyński); A. Reinecke (tł. F. Nawrocki); Richardson (tł. Al. Scheller); K. Rosenplenter (tł. F. J. Nowakowski); Rosenthal (tł. B. Taczanowski); Samuel (tł. F. Czajewicz); G. Saviotti (tł. W. Mayzel); C. Schroeder (tł. K. Gurbski); Max Schultze (tł. F. Nawrocki); O. Schultzen (tł. F. Nawrocki); E. Schulze (tł. F. Nawrocki); G. Schwalbe (tł. W. Narkiewicz-Jodko); Schwand (tł. Al. Fabian); Karol Ludwik Sigmund (tł. W. Mayzel); Joseph Skoda (tł. K. Jonscher); Tomasz Smith (tł. M. Gruell); A. Steffen (tł. L. Dudrewicz); E. Steinauer (tł. W. Mayzel); J. Stillinger (tł. W. Narkiewicz Jodko); H. R. Storer (tł. K. Gurbski); S. Stricker (tł. A. Stockman); L. Thomas (tł. J. Nowak); Ulmer (tł. J. Nowak); Spencer Wells (tł. M. Lewiński; H. Stankiewicz); Jean-Antoine Villemin (tł. H. Stankiewicz); Rudolf Virchow (tł. Al. Fabian, M. Gruell, K Gurbski); Karol Wunderlich (tł. J. Wyrzykowski); Oskar Wyss (tł. M. Gruell); O. Ziemssen (tł. A. Rucker, J. Wyrzykowski); W. Zlamal (tł. M. Gruell). W latach 1871—1880 pisali tu m. in.: Ludwik Anders; Ludwik Bandl; Józef Bauer; Kaz. Bentkowski; Edm. Bertels; Jan Bieliński; Alfred Biesiadecki; Bogomołow; Michał Bojasiński; S. Botkin; Wincenty Brodowski; Ludwik Jacenty Brudzyński; A. Budziński; Jan Buszek; Leon Chomętowski; St. Chomętowski; J. Cohn; E. Cordes; Zenon Cywiński; Czajczyński; Al. Czaplicki; Z. Dobieszewski; Jan Dogiel; Gustaw Doliński; Józef Dołner; Henryk Downar; Feliks Drecki; Ad. Drozdowski; Wł. Drużyłowski; Piotr Dubelt; Teodor Dunin; Józef Dymnicki; A. Erlicki; Al. Fabian; Fryderyk Falk; W. Fedorowicz; Fermer; Ficki; Kaz. Filipowicz; K. Frąckiewicz; Eugeniusz Frankenstein Gustaw Fritsche; A. Fuchs; Herman Fudakowski A. Gawroński; Franc. Ksaw. Gawroński; Polikarp Girsztowt; Antoni Giryn; J. A. Glaeser; Adam Gliszczyński; Feliks Głogowski; S. Goldflam; Goldstein; L. Grabowski; W. Grochowski; Fr. Gröer; Wiktor Grosstern; Miecz. Gruell; Otton Günther; Kaz. Gurbski; Teodor Heiman; Adam Helbich; Teodor Hering; J. Hoene; Julian Talko-Hryncewicz; St. Hulanicki; St. Huzarski; Roman Ignatowski; Antoni Jakowicki; Al. Janiszewski; F. A. Janiszewski; Teodor Jarnatowski; Roman Jasiński; Henryk Jawurek; Jeleński; St. Jerzykowski; Ludwik Kadler; Jan Eugeniusz Kahl; Stefan Karczewski; Wincenty Karpiński; Fr. Kobyliński; W. Kochański; Wilhelm(?) Kohn; L. Kondratowicz; Julian Kosiński; Wiktor Kosmowski; J. W. Kossowski; Zenon Kostecki; Karol Kosztulski; M. Kowalewski; Fr. Koziorowski; H. Kozłowski; Feliks Krajewski; Hubert Krasiński; Florian Krassowski; Kronser; N. Kułakowski; A. Kurcyusz; Jan Kwaśnicki; Lambl; Leon Lande; Henryk Lewenstam; Lewicki; Marceli Lewiński; Wł. Lipiński; Henryk Łuczkiewicz; J. Majkowski; Miecz. Malcz; Gabriel Małek; E. Malewski; E. Maresz; Wł. Matlakowski; Al. Matuszewski; G. Mayer; Wacław Mayzel; Mazurkiewicz; Maurycy Mendelsohn; A. Menzel; Samuel Meyerson; Józef Mianowski; St. Michałowski; L. Mieczkowski; Wł. Mierzejewski; Jan Minkiewicz (Mińkiewicz); Murzynowski; Witold Jodko Narkiewicz; Roman Nawroczyński; M. Nedopil; Marceli Nencki; Jakub Neufeld; Ludwik Adolf Neugebauer; Ign. Niewodniczański; Józef Nowak; Janusz Ferdynand Nowakowski; F. Nowicki; H. Nussbaum; Obniski; Wł. Ołtuszewski; Józef Orkisz; Antoni Orłowski; Fr. Orłowski; Henryk Pacanowski; R. Palm; M. Paszkowski; Józef Pawiński; Z. Perkahl; Seweryn Perkowski; Józef Piekarski; Teodor Pietkiewicz; Jan Pilecki; Piramowicz; Romuald Pląskowski; Ludwik Pogorzelski; Paweł Postępski; Pruski; J. Przybylski; A. Przystański; H. B. Rackiewicz; Fr. Rafalski; H. R. Ranke; Teofil Rewoliński; F. Richter; Jan Rode; Albert Rosenthal; Adolf Rothe; E. Rotter; Br. Ruszczykowski; St. Rybicki; Ludwik Rydygier; Al. Scheller; E. Schlesinger; Mikołaj Seeland; Antoni Seeman; Piotr Seifman; Antoni Skorkowski; K. Smorzewski; Wł. Sokołowski; Henryk Stankiewicz; Wł. Stankiewicz; Al. Stockman; Wł. Strawiński; N. Studencki; Felicjan Suligowski; Supiński; Henryk Świeca; Swierzbiński; St. Szancer; Józef Szczygielski; Ludwik Szpilewski; Adolf Szymański; Br. Taczanowski; W. Tafilowski; Józef Talko; Targowski; Walerian Teich; B. Tetz; Wł. Trepka; Tüske; A. Tymiński; J. Tymowski; L. Walicki; Al. Marian Weinberg; Filip Wesołowski; Walerian Wilczewski; J. Wisłocki; S. Witkowski; Roman Wnorowski; Bolesław Wojciechowski; Justyn Wojewódzki; St. Wojno; Ludwik Wolberg; Emil Wolfring; Br. Wolski; F. Wreden; Wincenty Wyczałowski; Marian Wygrzywalski; Juliusz Wyrzykowski; Józef Wyszomirski; St. Żaboklicki; Zygm. Zachorowski; Karol Zagórski; M. Zalewski; I. Zdanowicz; Zduń; Tadeusz Zdzieński; Michał Zieleniewski; Leonard Ziemiński; Tadeusz Żłobikowski; Tadeusz Żuliński Żurawski. Listy do redakcji, sprostowania, noty polemiczne nadesłali m. i.: Włodz. Brodowski; Domański; Zygm. Kramsztyk; Kwaśniewski; Juliusz Szczucki; J. Wszebor. Ponadto przetłumaczono obcojęzyczne teksty następujących autorów polskich: Wiktora Jagielskiego (tł. J. Kwaśnicki); J. Zielewicza (tł. St. Jerzykowski). Tłumaczeni byli m. i.: Friedrich Ahlfeld (tł. St. Jerzykowski); Juliusz Althaus, R. Amory (tł. St. Kondratowicz); Ferdynand Arlt (tł. J. Buszek); Heinrich Auspitz (tł. W. Mayzel); Herman Beigl (tł. St. Jerzykowski); F. W. Beneke (tł. W. Kosmowski); Hipolit Bernheim (tł. L. Pogorzelski); T. Billroth (tł. K. Gurbski); Karol Binz (tł. A. Fabian); G. Block; Jan Bokai (tł. Fermer); Victor v. Bruns (tł. St. Chomętowski); Jules Bucquoy; August (?) Burow; C. E. Buss (tł. H. Loewenstam); Jean Martin Charcot (tł. P. Dubelt, A. Skorkowski, J. Talko); E. H. Clarke (tł. St. Kondratowicz); B. M. Cohen (tł. L. Lande); L. Colin; M. Colin (tł. Fr. Orłowski); Jean Demarquan (tł. A. Stockman, F. Suligowski); A. Duchek (tł. K. Gurbski); Simon Duplay; Gustaw Edlefsen; Th. W. Engelman: Johann F. Esmarch (tł. M. Gruell); A. Eulenburg: L. Fellner (tł. K. Gurbski); K. Fieber (tł. Z.); Ludwik Fleischmann; C. Friedländer; J. Friedrich (tł. A. Skorkowski); Alfred Founier (tł. Fr. Orłowski); Th. Gies; T. Gosmann (tł. K. Gurbski); W. L Grenser (tł. J. Nowak); A. Gusserow (tł. K. Gurbski); F. Haenisch (tł. S. Meyerson); Reinold Hein (tł. W. Mayzel); M. Heitler (tł. A. Stockmann); O. F. Heyfelder (tł. A. Skorkowski); Jakob Hock; Hofmann (tł. K. Gurbski); C. Hueter (Hüter) (tł. L. Goldstein, Hering); Fr. Karanyi (tł. L. Pogorzelski): F. A. Kherer (tł. S. W.); Kisch (tł. J. Pawiński); E. Klebs (tł. K. Gurbski); Heinrich Köbner (tł. St. Jerzykowski); Emanuel Kohn (tł. W. Mayzel): Moryc Kohn (tł. J. Szczygielski); F. König (tł. L. Goldstein); J. Kraus (tł. J. Nowak); Krauss (tł. M. Lewiński); R. U. Krönlein; F. Küchenmeister (tł. A. Stockmann); A. Kühn; B.F. Kunze (tł. St. Jerzykowski); Leopold Landau (tł. L. Szuman); Gustaw Langneau; Herman Lebert; G. Leopold (tł. St. Jerzykowski); O. W. Leube (tł. L. Anders, St. Jerzykowski); Ernst Leyden (tł. A. Fabian); C. Liebermeister (tł. St. Bulikowski); C. C. Th. Litzmann (tł. M. Gruell); Lücke (tł. J. Nowak); Rud. Majer (tł. A. Fabian); Edward Martin; Rud. Massini; A. Maurer (tł. St. Jerzykowski); Charles Mauriac (tł. F. Suligowski); Menzl (tł. J. Nowak); Edw. Meryon (tł. M. Wygrzywalski); Weir Mitchell; A. Monti (tł. W. Grosstern); Karol Mosler (tł. A. Kurcyusz); Neumann (tł. W. Mayzel); P. Niemeyer, H. Nothnagel (tł. St. Jerzykowski); J. Nussbaum (tł. L. Rydygier); Max Joseph Oertel (tł. J. Rode); R. Olshausen (tł. M. Gruell); Johann Oppolzer; Robert Pick; P. Pidoux (tł. S. Kondratowicz); J. Polak (tł. St. Jerzykowski); Pierre Potain (tł. St. Z.); Albert Reder (tł. H. Stankiewicz); Fr. Riegel (tł. W. Grosstern); C. F. Rohrer (tł. J. Hoene); Samuel Rosenstein (tł. A. Stockmann); M. Rosenthal (tł. K. Gurbski); Fr. Schatz (tł. St. Jerzykowski); J. Schnitzler (tł. H. Lewenstam); Karol Schröder (tł. St. Kondratowicz); G. J. Schuten (tł. J. Szczygielski); J. Schwarz; Karol Schweigger; G. Sée; Edouard Seguin; M. Semmd; Karol Ludwik Sigmund (tł. W. Mayzel); J. Simon; August Socin; O. Spiegelberg (tł. M. Gruell); Steiner; Adolf Stössel; S. Stricker; Henry Thompson; Ulmer (tł. J. Szczygielski); Robert Ultzman (tł. L. Pogorzelski); Wilhelm Waldeyer (tł. St. Jerzykowski, S. Witkowski); E. Artur Vallin (tł. J. Kahl); Adolf Wernher, Wernich; Adolf Wertheiber (tł. J. Nowak); H. Wildt; Rud. Virchow; H. F. Witt; Voillemoir; August Voisin (tł. M. Langowski); Karol Wunderlich (tł. Mazurkiewicz); H. Zeissl; Paul Zweifel. Do rocznika 1875 dołączona „Mowa pogrzebowa wypowiedziana przez dr Janiszewskiego przy pochowaniu zwłok śp. Tomasza Surzyckiego". Do t. XXIV z r. 1878 dodano „Dzieje i znaczenie przeciwpasożytniczego leczenia ran" Romana Jasińskiego. W latach 1881—1890 pisali m. i.: Albert Adamkiewicz; Julian Aleksa; Ludwik Anders; Teodor Anders; Jan Andrzejewski; Feliks Arnstein; L. Babiński; Jan Bączkiewicz; Roman Barącz; Ign. Baranowski; Karol Bayer; Al. Biegański; Wł. Biegański; Edm. Biernacki; J. Birenzweig; Juliusz Bocquin; Marian Borsuk; Al. Brochocki; Szczęsny Brodowski; Włodz. Brodowski; Jan Bronikowski; Mikołaj Brunner; Wł. Brünner (Bruner); S. Bucelski; Odo Bujwid; Ryszard Bukowski; Tytus Chałubiński; Kaz. Chełchowski; Ad. Chełmoński; Br. Chrostowski; Ludwik Chwat; A. Ciechomski; Napoleon Cybulski; Ludwik Czajkowski; Czerniański; Ludwik Czarkowski; Wacław Czudowski; Wacław Korybutt-Daszkiewicz; Zdz. Dmochowski; Konrad Dobrski; Al. Dogiel: Jan Dogiel; St. Domański; Feliks Drecki; Ad. Drozdowski; J. Drzewiecki; Teodor Dunin; Dybowski; Józef Dymnicki; H. Dymsza; Jakub Eban; Antoni Elsenberg; A. Erlicki; Al. Fabian; A. Feilchenfeld; Stefan Filipkiewicz; Filipow; Ernest Finger; Wł. Florkiewicz; J. Frenkiel; Wł. Friedenson; Jakub Funk; A. Gabszewicz; Karol Gadowski; Wł. Gajkiewicz; Józef Garbowski; Bol. Gepner; Bol. Gepner (syn); E. Gessner; Antoni Gluziński, Miecz. Goldbaum; H. Goldblum; Fr. Gródecki, Wiktor Grosstern (Grostern); A. Grünbaum; Ign. Grundzach; Fr. Guliński; Ludwik Guranowski; S. Hartman; M. Heilpern; Teodor Heiman; Teodor Hering (Heryng); Otto Hewelke; Jan Hoene; C. Holzman; Henryk Hoyer; Julian Talko Hryncewicz: St. Huzarski; Marian Jakowski; S. M. Jakowski; F. A. Janiszewski; Roman Jasiński; Fr. Jawdyński; Al. Jaworowski; Walery Jaworski; Jan Jegorow; H. Jeleński; St. Jerzykowski; T. Jopkiewicz; J. Józefowicz; Henryk Kadyi; W. Kamocki; J. Karliński; A. Kazem-Bek; Feliks Kibersztowicz; F. Kijewski; St. Klejn; Edward Klink; Fr. Kobyliński; Edward Kohn; Jan Kolaczek; P. Kołudzki; St. Kondratowicz; Wł. Kopytowski; Edmund Jan Korczyński Sas; Edw. Kornilowicz; J. Kosiński; Henryk Kotłubaj; J. Kownacki; Julian Kramsztyk; Zygm. Kramsztyk; S. Kraszewski; Ludwik Krause; M. Kronland; Antoni Kruszewski; St. Krysiński; Henryk Kucharzewski; Edmund Kurella; Jan Kwiatkowski; St. Kwietniewski; D. Lambl; Daniel Landau; Leontiew; Wł. Leppert; M. Leśnik; L. Lesser; Wł. Lesser; Leopold Lubliner; Henryk Łuczkiewicz; Józef Łychowski; Wł. Mączewski; J. Majkowski; Alfons Malinowski; Ign. E. Maresz; Wł. Matlakowski; (też jako W. M.); Wacław Mayzel; Maurycy Mendelsohn; Samuel Meyerson; Wincenty Mikucki; Jan Mikulicz; Jan Minkiewicz; S. Mintz; Edmund Modrzejewski; St. Muttermilch; Witold Jodko Narkiewicz; Feliks Nawrocki; Roman Nawroczyński; Józef Nega; Leon Nencki; Marceli Nencki; Jakub Neufeld; Ludwik A. Neugebauer; Piotr Niedźwiecki; Z. Nieszkowski; Kaz. Noiszewski; Janusz Ferdynand Nowakowski; Henryk Nussbaum; Alfred Obaliński; Andrzej Obrzut; Hipolit Oderfeld; Józef Oettinger; Wł. Ołtuszewski; E. Orłowski; M. Orłowski; Wł. Orłowski; Henryk Pacanowski; Józef Paschalis; E. Patek; Józef Pawiński; Wojciech Pawłowski; Józef Pełczyński; Dawid Peretz; Z. Perkahl; Józef Peszke; W. Pisek; Józef Pleszczyński; J. Polak; Adolf Poznański; Jan Pruszczyński; Ludwik Przedborski; E. Przewoski; J. Przybylski; R. M. Przybylski; S. Przybylski; Arkadiusz Puławski; Jakub Puterman; Fr. Rajkowski; Przemysław Rajkowski; Adolf Rappel; Mikołaj Rejchman; St. Rembieliński; Albert Rosenthal; Jakub Rosenthal; Rosiński; Fr. Roszczkowski; Adolf Rothe; Fr. Rubinstein; Konrad Rumszewicz; Henryk Ruppert; Ludwik Rydygier; Michał Rzadkowski; Leon Rzeczniowski; Br. Sawicki; J. W. Sawicki; Al. Scheller; Hilary Schramm; Jan Sędziak; Wł. Sękowski; Julian Serwiński; N. Siergiejenko; Jan Sierzpowski; Józef Skłodkowski; Słupecki; Sochacki; Alfred Sokołowski; Tomasz Solman; Z. Srebrny; Fr. Stępkowski; Ign. Strzemiński; Antoni Strzyżowski; J. Stypiński; Wł. Świątecki; Heliodor Święcicki; Karol Szadek; Stefan Szaniowski; Józef Szczygielski; Wiktor Szokalski; Adolf Szpanbok; J. Szpilman; Ot. Szrejber; F. Sztampke; Wincenty Sztembarth; Leon Szuman; S. Szuman; W. Szumlański; Jakub Szwejcer; Michał Szwykowski; Józef Talko; Józef Tchórznicki; L. Teichman; Wawrzyniec Trzciński; Rudolf Trzebicky; S. Trzebiński; Mikołaj Warman; Dawid Wasserzug; Ksawery Watraszewski; Teofil Wdowikowski; C. Weigert; Al. Marian Weinberg; Bol. Wicherkiewicz; Józef Wigura; J. K. Wiktor; G. Wilenz; Adolf Winawer; F. Winawer; Jan Wisłocki; R. Wnorowski; Br. Wojciechowski; Florian Wojciedzki; Ludwik Wolberg; Alfred Wolfram; L. Vorstaedter; Wł. Wróblewski; Czesław Wroczyński; W. Wyszyński; J. Zabłudowski; Karol Zagórski; Piotr Zaleski; St. Szczepan Zaleski; Wł. Zawadzki; Konrad Zawisza; Józef Ziemacki; Br. Ziemiński; M. Zieniec; M. Zucker; Maksymilian Zweigbaum. Listy do redakcji, noty polemiczne, komunikaty nadesłali m. in.: Adrian Baraniecki; Chudzyński; H. Dobrzycki; Konst. Frąckiewicz; Gustaw Fritsche; Haberling; E. Janczewski; St. Janikowski; Teodor Jarnatowski; H. Jordan; Teofil Kaczorowski; M. Kępiński; Antoni Osowicki; A. Przystański; J. Rogowicz; Jan Rosner; Adolf Rożniatowski; K. H. Sierpiński; Juliusz Szczucki; J. Szuliński; Kaz. Wisłocki; K. Wróblewski; Miecz. Zawadzki. Przetłumaczono obcojęzyczne teksty następujących autorów polskich: Antoni Barański (tł. S. Kondratowicz); Ernest Finger (tł. B. Łapowski); Głogowski (tł. F. Jawdyński); Bol. Grabiński (tł. J. Talko Hryncewicz); Oskar Kowalewski (tł. E. Korniłowicz); Łukomski (tł. J. Talko); Jan Mikulicz (tł. R. Jasiński, W. Matlakowski, E. Modrzejewski); Marceli Nencki (tł. L. Nencki, W. Trzciński); Józef Ziemacki (tł. T. Dunin). Tłumaczeni byli m. i.: E. Adamiuk (tł. J. Talko); W. Afanasjew (tł. L. Anders); Pietro Albertoni (tł. W. Gajkiewicz); Alexander (tł. L. Anders); Justus Andeer (tł. E. Przewoski); Georges Apostoli (tł. M. Zweigbaum); Enrique de Argaez (tł. M. Rejchman); Jul. Arnolld (tł. T. Dunin); Jules Hipolyte Arnould (tł. A. Malinowski); Aronsohn (tł. W. Gajkiewicz); Karol Aronzan (tł. E. Przewoski); Joseph Arthaud (tł. T. Dunin); William Atkinson (tł. A. Malinowski); Auerbach (tł. J. Skłodkowski); M. Babes (tł. M. Jakowski); Balmer (tł. W. Mayzel); Barthel (tł. S. Kondratowicz); Heinrich Anton de Bary (tł. S. Klejn); J. Bassanowicz (tł. L. Anders); Batt (tł. W. Matlakowski); Pierre Bazy (tł. E. Kurella); Flechter Beach (tł. W. Grosstern); George Beard (tł. J. Talko Hryncewicz); Włodzimierz Bechterew (tł. M. Goldbaum); B. Behrend (tł. E. Klink); G. Bein (tł. A. Puławski); Beker (tł. W. Matlakowski); P. N. Beloussow (tł. E. Przewoski); Fryderyk Wilhelm Beneke (tł. K. Chełchowski); Berenger-Ferand (tł. M. Rejchman); Bergeon (tł. F. Arnstein); Bernham (tł. W. Matlakowski); Martin Bernhardt (tł. A. Rothe); Friedrich W. Beschorner (tł. W. Wróblewski); Karl Bettelheim (tł. W. Kamocki); Fr. Bezold (tł. E. Modrzejewski); A. Bidder (tł. W. Matlakowski); Filip Biedert (tł. M. Jakowski); Guido Biefel (tł. M. Jakowski); Bieltzow (tł. T. Dunin); Albert Bing (tł. W. Szumlański); Karl Binz (tł. F. Jawdyński); Artur Birch-Hirschfeld (tł. R. Jasiński); Giulio Bizzozero (tł. K. Chełchowski); Alfred Blaschko (tł. W. Gajkiewicz); L. Blau (tł. E. Modrzejewski); Emil Bloch (tł. E. Korniłowicz); Bockhardt (tł. A. Elsenberg); Bodländer (tł. H. Nussbaum); J. Bokai (tł. M. Warman); Otto Bollinger (tł. L. Wolberg); Enrico Bottini (tł. E. Modrzejewski); Charles-Jacques Bouchard (tł. J. Rogoziński); Eugeniusz Bouchut (tł. T. Dunin); M. Bouley (tł. P. Rajkowski); Leon Bourdichon (tł. M. Rejchman); Desiré-Magloire Bourneville (tł. W. Gajkiewicz); Boutory (tł. L. Nencki); Bovet (tł. A. Elsenberg); Braun (tł. S. Kondratowicz); Brautlecht (tł. E. Przewoski); Brazil (tł. W. Kamocki); Karl Breuss (tł. R. Jasiński); Mac Bridge (tł. T. Heiman); Ludwik Brieger (tł. T. Dunin); Bright (tł. S. Kwietniewski); Paul Brouardel (tł. L. Nencki); Charles-Edouard Brown-Séquard (tł. W. Mączewski, E. Przewoski); Paul Bruns (tł. A. Malinowski, W. Matlakowski, A. Poznański); Hans Buchner (tł. E. Przewoski); A. Bumm (tł. W. Mayzel); Kurd Bürkner (tł. T. Heiman, E. Modrzejewski); Butry (tł. A. Elsenberg); Cahn (tł. I. Grundzach, K. Chełchowski); Carita (tł. W. Mayzel); Teodor Carl (tł. B. Gepner syn); Catrin (tł. E. Modrzejewski); Antonio Ceci (tł. E. Przewoski); Angello Celli (tł. A. Fabian, W. Grosstern); Vincenzo Cervello (tł. A. Malinowski); Charles Chamberland (tł. W. Mayzel); Andrée Chantemesse (tł. W. Gajkiewicz); Jean Martin Charcot (tł. W. Gajkiewicz, W. Grosstern, E. Korniłowicz); Chauffard (tł. J. Skłodkowski); A. Cohn (tł. S. Kwietniewski); R. Collin (tł. M. Goldbaum); André Cornil (tł. F. Rajkowski); James Crooke (tł. A. Malinowski), G. Cuboni (tł. L. Anders); Czerny (tł. W. Matlakowski); Danion (tł. M. Goldbaum); Albert Dastre (tł. F. Rajkowski); Richard Davy (tł. W. Matlakowski); Debore-Gillete (tł. W. Gajkiewicz); Georges Debove (tł. W. Mączewski); Karl Dehio (tł. J. Sędziak); Deichler (tł. W. Mayzel); Jules Déjerine (tł. A. Elsenberg); Albert Deschamps (tł. A. Puławski, M. Rejchman); E. Destrée (tł. M. Rejchman); Peter Detweiler (tł. W. Wróblewski); Georges Dieulafoy (tł. W. Kopytowski, S. Kwietniewski); Jacques Doléris (tł. T. Dunin); Louis Dreyfus-Brisac (tł. J. Rogoziński); Drozdów (tł. E. Korniłowicz); Dubary (tł. A. Puławski); Georges Dujardin-Beaumetz (tł. F. Arnstein); Dumontpallier (tł. J. Sierzpowski); S. Duplay (tł. W. Matlakowski); Dylion; Karol Józ. Eberth (tł. W. Mayzel); Wilhelm Ebstein (tł. B. Chrostowski, A. Malinowski); Aleksander Edington (tł. A. Puławski); P. Ehrlich (tł. B. Chrostowski, M. Jakowski, A. Malinowski, W. Mayzel); Salomon Ehrmann (tł. E. Kurella); Emil Emmert (tł. Gajkiewicz); Th. W. Engelman (tł. M. Zucker); Engelskjön (tł. A. Rosenthal); Wilhelm Erb (tł. K. Chełchowski, T. Dunin); Friedrich Albert Erlenmeyer; Ermengen; Theodor Escherich (tł. L. Anders); Erwin Esmarch (tł. W. Gajkiewicz, H. Oderfeld); Zygmunt Exner (tł. W. Gajkiewicz); Falkson (tł. W. Matlakowski); Falsenreich (tł. S. Kondratowicz); Fehleisen (tł. A. Poznański, E. Przewoski); Ferranini (tł. B. Chrostowski); K. Fiedler (tł. K. Chełchowski); W. Filehne (tł. H. Nussbaum); Filleau (tł. W. Wróblewski); Richard Fleischer (tł. W. Mayzel); Fleischlen (tł. M. Zweigbaum); J. Forster (tł. E. Przewoski); Alfred Fournier (tł. A. Elsenberg, W. Gajkiewicz, T. Hering, J. Wigura); B. Fraenkel (tł. W. Karnocki); Fränkel (tł. L. Lubliner, A. Malinowski); E. Fränkel (tł. A. Grünbaum); Freize (tł. W. Mayzel); Oscar Frentzel (tł. W. Mayzel, J. Pawiński); Zygmunt Freud (tł. W. Kamocki); Kurt Freudenburg (tł. A. Malinowski); Ernest Freund (tł. W. Mayzel); Carl Friedländer (tł. T. Dunin); Anton Frisch (tł. F. Arnstein, F. Jawdyński, W. Mayzel, E. Modrzejewski); Richard Frommel; P. Fürbringer (tł. J. Funk); Wilhelm Gaertner (tł. E. Kurella); Galtier (tł. A. Elsenberg); Ernest Gaucher (tł. E. Przewoski); Leon Gautier (tł. L. Anders); R. Geigel (tł. F. Arnstein, W. Grosstern); Gerhard (tł. A. Malinowski); Karl Gerhardt (tł. L. Anders); Gibier (tł. F. Rajkowski); George Gibson (tł. M. Warman); Glässner (tł. Przybylski); Clement Godson (tł. W. Matlakowski); Edouard Goltdammer (tł. T. Dunin); Gostling (tł. W. Mayzel); Götz (tł. S. Kwietniewski); Götze (tł. A. Malinowski); Achille Gougenheim (tł. W. Ołtuszewski); Pearce Gould (tł. W. Matlakowski); W. R. Gowers (tł. A. Puławski); Goyard (tł. S. Kondratowicz); Gracher (tł. A. Sokołowski); A. Graefe (tł. S. Kondratowicz); J. J. Grancher (tł. O. Bujwid, Z. Nieszkowski, A. Puławski); Gillet de Grandmont; Paul Grawitz (tł. S. Klejn, E. Przewoski); Grefburg (tł. A. Malinowski); Grenzmer (tł. T. Dunin); Samuel Gross (tł. A. Malinowski); Wilhelm Grube (tł. Słupecki); J. Gruber (tł. E. Modrzejewski); Lud. Gueterbock (tł. R. Jasiński); Gugl (tł. A. Malinowski); Jerzy Guinon (tł. A. Puławski); Carl Gussenbauer (tł. W. Matlakowski); Paul Guttmann (tł. J. Sędziak); Wilhelm Hack (tł. E. Modrzejewski, W. Wróblewski); Tjalling Halberstma (tł. S. Kondratowicz); Hamaleïa (tł. W. Mayzel); Hartog Hamburger (tł. W. Grosstern); A. Hammerschlag (tł. A. Elsenberg); H. Harnack (tł. A. Malinowski); Hartmann (tł. E. Kurella); Georges Hayem (tł. E. Przewoski); Alfred Hegar (tł. M. Jakowski, S. Kondratowicz); I. Hein (tł. W. Mayzel); Moritz Heitler (tł. W. Grosstern); Arnold Heller (tł. L. Anders); Hellwachs (tł. F. Jawdyński); Henck (tł. A. Malinowski); Hepp (tł. K Chełchowski); Axel Hertel (tł. T. Hering); Hertzberg (tł. W. Matlakowski); Richard Heschl (tł. T. Dunin); Otto Heubner (tł. M. Jakowski, E. Przewoski); Albert Heydereich (tł. E. Kurella); Hiller (tł. A. Malinowski); Hindenlang (tł. W. Grosstern); Arthur Hippel (tł. W. Kamocki); Julius Hirschberg (tł. R. Jasiński, W. Kamocki); Heinrich Hoeftmann (tł. W. Matlakowski); Hoffmann (tł. F. Arnstein, T. Dunin, M. Goldbaum, A. Malinowski, E. Przewoski); Johann Hofmokl (tł. F. Arnstein); Hohnfeld (tł. W. Kamocki); Victor Horsley (tł. A. Puławski, F. Rajkowski); Lucien Howe (tł. W. Kamocki); Johann Huber (tł. F. Jawdyński); Henri Huchard (tł. F. Arnstein, Józef Rogoziński); Hudson; Georg Hünerfrauth (tł. M. Rejchman); Victor-Henri Hutinel (tł. H. Goldblum); J. Israel (tł. S. Kondratowicz); A. Iwanow (tł. A. Elsenberg); Sigismund Jaccoud (tł. F. Arnstein, S. Rembieliński); R. Jacksch (tł. L. Anders, A. Fabian); Allan Jamieson (tł. A. Puławski); J. Janosik (tł. M. Jakowski); Ernö Jendrássik (tł. W. Gajkiewicz); Jervis (Wiliam Chapman) (tł. W. Matlakowski); Friedrich Jolly (tł. E. Korniłowicz); Jolyet (tł. A. Elsenberg); Julliard (tł. W. Matlakowski); Moritz Kaposi (tł. H. Funk, W. Grosstern); Kapper (tł. B. Chrostowski); Karg (tł. J. Birenzweig); Kasprzik (tł. S. Kondratowicz); Max Kassowitz; Louis Kelsch (tł. T. Dunin); Kiener (tł. T. Dunin); W. Kirchner (tł. E. Modrzejewski); Ludwik Kirn (tł. Malinowski); Edwin Klebs (tł. L. Anders); Klein (tł. W. Kamocki, A. Puławski); Klemperer (tł. T. Dunin); Kleudgen (tł. S. Kondratowicz); Klingel (tł. H. Oderfeld); Klotz (tł. A. Winawer); A. Knie (tł. F. Jawdyński); Rudolf Kobert (tł. L. Anders); Robert Koch (tł. W. Matlakowski, W. Mayzel); Eugéne Koeberlé (tł. W. Matlakowski); Fr. Koenig (tł. W. Matlakowski); Kolessnikow (tł. A. Rosenthal); Gustaw Kolischer (tł. W. Mayzel); Carl Koller (tł. W. Kamocki); S. Korach (tł. S. Kwietniewski); Korn (tł. W. Grosstern); Otto Körner (tł. E. Modrzejewski); Paul Kraske (tł. E. Modrzejewski); F. Kratschman (tł. E. Modrzejewski); Krause (tł. A. Elsenberg); Kromayer (tł. T. Hering); Rudolf Ulrich Krönlein (tł. Drobnik); Kühn (tł. J. Sędziak); Caspar Kuhn (tł. E. Modrzejewski); Hans Kundrat (tł. W. Mayzel); Küssner (tł. M. Jakowski, M. Rejchman); Küster (tł. H. Oderfeld); Lacerda; Landau; Edmond Landolt (tł. B. Ziemiński); Eduard Lang (tł. T. Anders); Karl Langenbuch (tł. W. Gajkiewicz); B. Laquer (tł. B. Chrostowski); Lebedeff (tł. M. Zweigbaum); Heinrich Leisrink (tł. W. Matlakowski); Lemcke (tł. K. Chełchowski); Lemoine (tł. E. Kurella); Hans Leo (tł. L. Anders, M. Jakowski); Leopold (tł. A. Elsenberg, A. Winawer); Ludwik Letzerich (tł. A. Puławski); O. W. Leube (tł. L. Anders, K. Chełchowski, A. Malinowski); Georg Leubuscher (tł. A. Elsenberg); Lewinsky (tł. T. Dunin); Ernst Leyden (tł. F. Arnstein, K. Chełchowski, M. Jakowski, Kappel, A. Malinowski); Leyderc (tł. F. Arnstein); Lieberbreich (tł. F. Jawdyński); Lindner (tł. E. Modrzejewski); Joseph Lister (tł. R. Jasiński, W. Matlakowski); Moriz Litten (tł. K. Chełchowski, W. Kamocki, A. Malinowski); Jacques Loeb (tł. J. Funk); Eduard Loeri (tł. W. Ołtuszewski); Loëwenstein (tł. W. Szumlański); W. Loëwenthal (tł. W. Mayzel); Löffler (tł. W. Mayzel), Lossaua (tł. L. Nencki); Löwenberg (tł. E. Modrzejewski); R. De Luca (tł. W. Mayzel); J. Lucas Championniere; Lüderitz (tł. S. Rembieliński); Ludewitz (tł. H. Nussbaum); Lüning (tł. W. Matlakowski); Lüttich (tł. J. Sędziak); Jules Bernard Luys (tł. A. Rothe); A. Mac Donald (tł. W. Grosstern); William Macewen (tł. A. Puławski); Otto Madelung (tł. W. Matlakowski); Emil Magitot (tł. J. Wigura); Nicolo Manfredi (tł. W. Mayzel); Edoardo Maragliano (tł. B. Chrostowski, T. Dunin); Ettore Marchiefava (tł. L. Anders, A. Fabian, W. Grosstern); P. Marie (tł. W. Gajkiewicz, E. Modrzejewski); Frederick Horward Marsch (tł. E. Przewoski); A. Martin (tł. S. Kondratowicz, W. Matlakowski); Marx (tł. T. Dunin); Robert Massalongo (tł. W. Grosstern, S. Kwietniewski); Albert Mathieu (tł. A. Puławski); Charles Mauriac (tł. J. Funk, E. Kurella); Bennet May (tł. W. Matlakowski); G. Mayerhausen; L. Mazotti (tł. A. Fabian); H. Menche (tł. M. Jakowski); Martin Mendelsohn (tł. A. Malinowski); A. Mendiboure (tł. M. Rejchman); Joseph Mering (tł. I. Grundzach); Friedrich Merkel (tł. A. Malinowski); Albert Michaelis (tł. W. Mayzel); N. T. Miller (tł. J. Funk); Willoughby Miller (tł. L. Anders, W. Matlakowski); E. van Millingen (tł. S. Muttermilch); Fohtergill Millner (tł. J. Drzewicki); Oskar Minkowski (tł. I. Grundzach, S. Mintz); Mislawsky (tł. M. Goldbaum); Paul Julius Moebius (tł. E. Klink); A. Monti (tł. L. Anders); Albert Mooren (tł. J. Talko); Jean Pierre Morat (tł. F. Rajkowski); Charles Morel (tł. F. Arnstein); John Morgan (tł. W. Matlakowski); Alexander Morison (tł. A. Elsenberg); Friedrich Moritz (tł. T. Dunin); Morsbach (tł. S. Kondratowicz); Moschler (tł. A. Rothe); H. Möser (tł. T. Hering); Mosetig-Moohrhof (tł. W. Matlakowski); F. Mraček (tł. J. Birenzweig); Müller (tł. W. Grosstern); Müller (tł. S. Kondratowicz); O. Müller (tł. A. Rosenthal); R. Müller (tł. M. Zucker); Herman Munk (tł. W. Gajkiewicz); G. Mussati (tł. E. Modrzejewski); Naether (tł. A. Elsenberg); J. S. Nathan (tł. E. Modrzejewski); B. Naunyn (tł. I. Grundzach); Nauwerck (tł. W. Matlakowski); Moritz Neisser (tł. W. Kamocki); Gustaw Adolf Neuber (tł. W. Matlakowski); Ignaz Neudörfer (tł. F. Jawdyński); Hugo Neumann (tł. J. Funk); Neuss (tł. T. Dunin); Edouard Nicaise (tł. W. Matlakowski); Nicati (tł. W. Mayzel); Mac Nicoll (tł. W. Grosstern); Edmond Nocard (tł. W. Mayzel); Bernhard Nocht (tł. W. Gajkiewicz); Le Noir; Carl von Noorden (tł. I. Grundzach, T. Hering); Northrup; Herman Nothnagel (tł. W. Gajkiewicz, A. Malinowski, W. Matlakowski, H. Nussbaum, A. Sokołowski, W. Szumlański); Maksymilian Oberst (tł. F. Jawdyński); Heinrich Obersteiner (tł. B. Chrostowski); Obrazcow (tł. A. Elsenberg); Oestreicher (tł. E. Kurella); J. Oidtman (tł. E. Modrzejewski); d'Olier (tł. W. Gajkiewicz); Olivier (tł. W. Mayzel); Leopold Ollier (tł. W. Matlakowski); R. Olshausen (tł. E. Modrzejewski); Oppenheim (tł. E. Przewoski); Oppler (tł. L. Anders); Leopold Oser (tł. M. Rejchman); J. Ossikowszky (tł. E. Przewoski); Ostwalt (tł. M. Goldbaum); Edm. Owen (tł. W. Matlakowski); Jean Ozanam (tł. A. Elsenberg); Paltauf (tł. J. Birenzweig); Aleksy Panormow; Rushton Parker (tł. W. Matlakowski); Passet (tł. T. Dunin, A. Rothe); Fiodor Pasternacki (tł. E. Korniłowicz); L. Pasteur (tł. W. Mayzel, A. Puławski); Erich Peiper (tł. A. Puławski); P. K. Pel (tł. J. Pawiński, A. Puławski); Josef Peretti (tł. A. Malinowski); Jacob Petersen (tł. W. Matlakowski); Peuer (tł. S. Rembieliński); Emil Pins (tł. J. Pawiński); Jean Albert Pitres (tł. L. Anders, W. Gajkiewicz); Adam Politzer (tł. E. Modrzejewski); Antonin Poncet (tł. W. Mayzel); Aleksiej Pospelov (tł. J. Birenzweg); Wilhelm Preyer (tł. W. Mayzel, E. Przewoski, A. Puławski); Alfred Pribram (tł. W. Grosstern); Paul Profanter (tł. M. Zweigbaum); Giuseppe Profeta (tł. A. Elsenberg); Achille-Adrien Proust (tł. H. Goldblum); Theophil Prudden; Puniselli (tł. W. Grosstern); Zsigmond Purjesz; H. Quincke (tł. A. Elsenberg, M. Goldbaum); Louis Ranvier (tł. F. Rajkowski); Raymond (tł. T. Dunin); Regnard (tł. W. Grosstern); Edward Reichert (tł. A. Malinowski); Rudolf Renvers (tł. F. Arnstein); Enrico Renzi (tł. L. Anders, E. Przewoski); Alfred Resch (tł. M. Zweigbaum); Retki (tł. W. Ołtuszewski); Hugo Ribbert (tł. A. Ciechomski); Paul Richer (tł. W. Grosstern); Charles Richet (tł. P. Rajkowski); Richter (tł. E. Gajkiewicz); H. Richter (tł. W. Mayzel); Riedinger (tł. W. Matlakowski); Fr. Riegel (tł. L. Anders, I. Grundzach, J. Pawiński); Gustaw Riehl (tł. J. Birenzweig); Riemer (tł. J. Sędziak); Riess (tł. A. Malinowski); Rietsch (tł. W. Mayzel); Albert Robin (tł. A. Malinowski); Alfons Rockwell (tł. Br. Chrostowski); Friedrich Heinrich Roloff (tł. A. Elsenberg); O. Rosenbach (tł. T. Dunin, W. Mayzel, J. Pawiński); Emil Rosenberg (tł. L. Anders); Andreas Rosenberger (tł. F. Jawdyński); Teodor Rosenheim (tł. S. Mintz, A. Puławski); Samuel Rosenstein (tł. T. Dunin); J. Rosenthal (tł. E. Modrzejewski); Józef Rosmanit (tł. A. Fabian); Otto Roth (tł. A. Elsenberg, W. Matlakowski); Roux (tł. W. Mayzel); Thorkild Rovsing (tł. W. Mayzel); Gaetano Rummo (tł. B. Chrostowski); Theodor Rumpf (tł. A. Puławski); Johann Runeberg (tł. K. Chełchowski, J. Funk); Herman Sahli (tł. W. Szumlański); Salomonsen (tł. W. Kamocki); Simon Samuel (tł. W. Kamocki); M. Sänger (tł. A. Winawer, M. Zweigbaum); Hubert Sattler (tł. W. Kamocki); Sawyer (tł. E. Przewoski); Schadewelb (tł. W. Ottuszewski); Schaeter (tł. T. Dunin); Filip Schech (tł. M. Jakowski); Scheurlen (tł. F. Arnstein, A. Poznański); Schlern (tł. M. Rejchman); Schmidt (tł. S. Rembieliński); H. Schmidt (tł. A. Malinowski); Schreiber (tł. S. Rembieliński, J. Sędziak); Paul Schröter (tł. J. Funk); B. S. Schultze (tł. S. Kondratowicz, M. Zucker); Schütz (tł. W. Mayzel); Schweinburg (tł. F. Arnstein); Germain Sée (tł. F. Arnstein); Edouard Seguin (tł. A. Puławski); Francesco Selmi (tł. L. Nencki); Herman Senator (tł. L. Anders, A. Malinowski, A. Sokołowski); Sengner (tł. H. Oderfeld); J. Seure (tł. M. Rejchman); N. Sieber (tł. W. Trzciński); Siegel (tł. M. Jakowski)? Silberman (tł. A. Malinowski, E. Modrzejewski); Simmonds (tł. T. Dunin); Marion Sims (tł. W. Matlakowski); Sinéty (tł. S. Kondratowicz); Smith (tł. J. Wigura); Julius Sommerbrodt (tł. W. Grosstern, J. Pawiński); Herbert Spencer (tł. F. Rajkowski); Ernst Stadelmann (tł. A. Sokołowski); Steffen (tł. A. Malinowski); Stepanow (tł. E. Modrzejewski); L. Stienon (tł. M. Rejchman); Heinrich Stilling (tł. B. Gepner syn); Lewis Stimson (tł. W. Matlakowski); Isidore Straus (tł. A. Puławski)? Adolf Strümpel (tł. W. Gajkiewicz); Tacke (tł. L. Anders); Samson Tait; S. Talma (tł. S. Klein)? Tassinari (tł. W. Mayzel); Ludwik Teichman (tł. H. Majer); Louis Félix Terrier (tł. W. Matlakowski)? Thévenot (tł. J. Rogoziński); Thiarir (tł. Drobnik)? Karol Thiersch (tł. A. Rothe); Thompson (tł. A. Grünbaum, W. Matlakowski); Konwsley Thorton (tł. W. Matlakowski); Paul Jules Tillaux (tł. E. Modrzejewski); Tizzoni (tł. Drobnik); Ludwik Tornwaldt (tł. W. Ołtuszewski); Manuel Toussaint (tł. A. Elsenberg); Friedrich Trendelenburg (tł. W. Matlakowski); Troicki (tł. T. Dunin); Eilert Tscherning; Julius Uffelmann (tł. L. Wolberg); Robert Ultzmann (tł. B. Chrostowski); Emil Ungar (tł. H. Nussbaum); Paul Gersen Unna (tł. J. Funk); Heinrich Unverricht (tł. L. Anders, W. Gajkiewicz); Wiktor Urbantchitsch (tł. E. Modrzejewski); Wagner (tł. A. Malinowski, J. Sędziak); Louis Vaillard (tł. W. Matlakowski, E. Przewoski); Emile-Arthur Vallin; H. L. Walton (tł. E. Modrzejewski); Henry Varigny (tł. F. Rajkowski); N. Wasiliew (tł. E. Przewoski); Watson-Cheyne (tł. W. Matlakowski); Weber (tł. F. Rajkowski); Adolf Weber (tł. W. Kamocki); Herman Weber (tł. B. Chrostowski); R. Weber (tł. M. Rejchman); Weber-Liel (tł. E. Modrzejewski); Anton Weichselbaum (tł. M. Jakowski); Weil (tł. S. Kwietniewski, A. Malinowski); Mitchel Weir (tł. A. Puławski); Robert Weir (tł. A. Puławski); Johann Veit (tł. M. Zweigbaum); Spencer Wells (tł. W. Matlakowski); L. Welt (tł. W. Gajkiewicz); Aristide Verneuil (tł. R. Jasiński, A. Puławski); Albrecht Wernich (tł. T. Dunin)? Karl Westphal (tł. W. Gajkiewicz, A. Rosenthal)? J. White (tł. E. Kurella); Vierordt (tł. J. Sędziak); L. Wille (tł. W. Ołtuszewski, A. Rothe); Villeneuve (tł. W. Matlakowski); H. P. Wilson (tł. S. Kondratowicz); Windelschmidt (tł. W. Grosstern); Anton Woelfler (tł. W. Matlakowski); August Vogl (tł. A. Malinowski); Wolff (tł. T. Hering); Richard Volkman (tł. W. Matlakowski); Horatio Charles Wood (tł. E. Kurella, W. Mayzel); Jules Worms (tł. J. Wigura); John Wortabet (tł. L. Anders)? Edme Félix Vulpian (tł. S. Kwietniewski); Robert Wurtz (tł. T. Dunin); W. Wyssokowitsch (tł. J. Pawiński); Jonas Zander (tł. R. Jasiński, E. Przewoski); Herman Zeissl (tł. W. Grosstern); O. Ziemssen (tł. L. Anders, A. Malinowski); Fr. Zimmerlin (tł. L. Wolberg); Paul Zweifel (tł. I. Grundzach). W latach 1891—1900 pisali tu m. i.: Michał Abramowicz; Z. Adelt; Ludwik Anders; Feliks, Arnstein; J. Bączkiewicz; St. Bądzyński; Roman Barącz; Roman Baranowski; Czesław Barszczewski; Br. Bartkiewicz; Edw. Bernhard; Robert Bernhard; Al. Białobrzeski; Fr. Białokur; Al. Biegański; J. Bieliński; Edm. Biernacki; Wiktor Biernacki? Maksymilian Biro; Cz. Bitner; Bitny-Szlachta; Miecz. Bobrzyński; Piotr Borsukiewicz; J. Borzymowski; E. Bregman; Szczęsny Bronowski; Tadeusz Browicz; Józef Brudziński; J. Bruner; Mikołaj Brunner; Wł. Brzozowski; Odo Bujwid; Ryszard Bukowski; S. Centerszwer; Kaz. Chełchowski; Ad. Chełmoński; Witold Chodźko; Br. Chrostowski; Adam Ciągliński; Kaz. Ciągliński; St. Ciechanowski; Andrzej Ciechomski; H. Cybulski; Napoleon Cybulski; Józef Czajkowski; A. Czaplicka, Ludwik Czarkowski; R. Czepurkowski; Witosław Dąbrowski; J. Damsz; Bohdan Korybutt-Daszkiewicz; Antoni Dębczyński; B. Dębiński; Zdz. Dmochowski; Jan Dogiel; N. Dogiel; St. Domański; Feliks Drecki; Teodor Drobczyk; Tomasz Drobnik; Zygm. Dukalski; Teodor Dunin; Leon Dydyński; Józef Dymnicki; Henryk Dziedzicki; Szymon Dzierzgowski; B. Dzierżawski; Bruno Dziewiszek; Antoni Elsenberg; Z. Endelman; St. Essigman; W. Ettinger; Al. Fabian; I. Fajersztajn; T. Faytt; Stefania Feindkind; Leon Feinstein; H. Fidler; Ernest Finger; B. Finkielkraut; Edw. Flatau; Maksymilian Flaum; Maksymilian Frenkel; J. Funk; Antoni Gabszewicz; Wł. Gajkiewicz; Gałecki; Bol. Gepner syn; W. Glass; Edw. Gliksman; W. A. Gluziński; Józef Goldbaum; Miecz. Goldbaum; Leon Goldberg; S. Goldflam; A. J. Goldman; Marian Górnicki; Romuald Górski; Leon Gosztowtt; Henryk Gotard; J. Grabowski; Miecz. Grabowski; E. Grache; F. Grodecki; S. Grosglik; Wiktor Grosstern; A. Grünbaum; Ign. Grundzach; A. Grużewski; Bol. Grzankowski; St. Gutentag; Roman Gutowski; Jakub Halpern; Wacław Hanicki; Wł. Harajewicz; Teodor Heiman; Teodor Hering; M. W. Herman; Maurycy Hertz; Otto Hewelke; H. Higier; P. Hincz; Antoni Hołowiński; Marian Hołub; St. Honowski; Henryk Hoyer; W. Humnicki; J. Idzikowski; St. Iwanicki; M. Jakowski; Leonard Maciej Jakubowski; Wł. Janowski; A. Jarosiński; Tadeusz Jasieński; Roman Jasiński; Józef Jaworski; Walery Jaworski; Zygm. Jezierski; F. Jodkiewicz; K. Jonszer; J. Józefowicz; Justman; Ludwik Kadler; Emanuel Kahn; Ludwik Kaliciński; H. Kamieński; St. Kamieński; W. Kamocki; E. Karłowicz; Józef Karpiński; Piotr Karpiński; J. Karpow; Miecz. Kaufman; Fr. Kijewski; St. Klein; Adam Kohn; Edw. Kohn; Jakub Kohn; Fr. Koczorowski; J. Kolasiński; Bol. Komorowski; A. Kopczyński; Leon Kopf; Wł. Kopytowski; Ludomił Korczyński; T. Korzon; August Kosiński; Wł. Kossakowski; Wł. Kossecki; L. Kozicki; St. Kozłowski; Kaz. Kraków; Julian Kramsztyk; Zygm. Kramsztyk; S. Kraszewski; Ludwik Krause; Antoni Krokiewicz; M. Kronland; St. Krysiński; Paweł L. Kučera; Antoni Kuczyński; St. Kurkiewicz; St. Kurtz; Adam Lande; J. Landstein; Latkowski; Maksymilian Lebensbaum; M. Leśnik; A. Leśniowski; L. Leszczyński; E. Lewenstern; G. Lewin; K. Lidmanowski; Andrzej Lipka; J. Lipsztat; Leonard Lorentowicz; Leopold Lubliner; J. Luxenburg; St. Łagowski; Wacław Łapiński; Bol. Łapowski; Klemens Łazarowicz; August Łogucki; S. Łukaszewicz; Wł. Mączewski; Adam Majewski; J. Majkowski; Br. Malewski; Alfons Malinowski; A. Manduk; Jan Markiewicz; Zdz. Markiewicz; St. Markusfeld; Wł. Matlakowski; Józef Maybaum; Wacław Mayzel; W. Męczkowski; Zdz. Mierzyński; W. Miklaszewski; Adam Mincer; Kajetan Minkiewicz; S. Mintz; Albert Mizerski; Edm. Modrzejewski; Zygm. Monsiorski; Bol. Motz; Ign. Mucha; Z. Mundsztuk; Juliusz Muttermilch; St. Muttermilch; Miecz. Nartowski; Leon Nencki; Marceli Nencki; J. Neufeld; Fr. Ludwik Neugebauer; K. Niedzielski; D. Niseson; K. Noiszewski; St. Nowaczek; Henryk Nussbaum; Alfred Obaliński; Hipolit Oderfeld; St. Oderfeld; Wł. Olechnowicz; A. Olszewski; Wł. Ołtuszewski; Onufrowicz; S. Oppenheim; St. Orłowski; Wacław Orłowski; Witold Eugeniusz Orłowski; Witold T. Orłowski; K. Orzeł; A. Ossowski; Wł. Palmirski; A. Pański; Wł. Papiewski; Józef Pawiński; St. Pechkranc; L. Pękosławski; Br. Peltyn; Z. Perkahl; Józef Peszke; Michał Pietkiewicz; J. Piltz; Jan Piotrowski; Gracjan Pisarzewski; Józef Poczobut; Leon Popielski; Stanisława Popławska; Z. Prechner; J. Prus; Jan Pruszyński; Ludwik Przedborski; E. Przewoski; Mariusz Przyjałowski; Józef Pstrokoński; Arkadiusz Puławski; Wincenty Puławski; Jakub Puterman; Zygm. Pyrowicz; Ludwik Rabek; Jan Raczyński; R. Radziwiłłowicz; Feliks Rapczewski; Mikołaj Rejchman; Ludwik Rekowski; St. Rembieliński; Stefan Ronthaler; Zygm. Rosen; Jakub Rosenthal; Marian Roszkowski; A. Rothe; M. Rozental; W. Rubin; H. Rundo; Henryk Ruppert; Karol Rychliński; Ludwik Rydygier; K. Rzętkowski; E. Sachs; Henryk Sadkowski; Józef Saks; A. Sawicki; Br. Sawicki; Br. Wilhelm Sawicki; J. W. Sawicki; Al. Scheller; Hilary Schramm; Schroeter; Jan Sędziak; E. A. Seeman; W. Sękowski; M. Siergiejew; E. Simanowska; Al. Simon; Józef Skłodkowski; E. Skomorowski; Z. Sławiński; Wacław Sobierański; Alfred Sokołowski; Spira; Zygm. Srebrny; Wł. Staniszewski; Czesław Stankiewicz; S. Stankiewicz; Tomasz Staweno; J. Steinhaus; F. Stępkowski; Seweryn Sterling; Wacław Sterling; A. Stevenson; Herman Strauss; K. Stróżewski; St. Stróżewski; Jan Strzelbicki; Ign. Strzemiński; Jan Świątecki; Wł. Swiątecki; A. Świechowski; Heliodor Święcicki; F. Świeżyński; Karol Szadek; Felicjan Szmakfefer; Jan Szmurło; Adolf Szpanbok; Adam Szulisławski; L. Szuman; W. Szumlański; J. Szwejcer; St. Targoński; Antoni Troczewski; E. Tryjarski; T. Trzciński; Wawrzyniec Trzciński; Rudolf Trzebicky; Al. Tumpowski; Henryk Uliński; L. Vorstaedter; Br. Wagner; Wacław Wągrowski; Al. Waldenberg; Mikołaj Warman; Maksymilian Warszowski; Wasilkowski; M. Waśkiewicz; Zygm. Wąsowicz; J. Watten; Gabriel Wawelberg; J. Weisblat; Emil Werner; W. Wesołowski; D. Wieczorkiewicz; Józef Winiarski; K. Wisłocki; St. Witkiewicz; Adam Wizel; Stanisława Włodek; Roman Wnorowski; Justyn Wojewódzki; B. Wojtkiewicz; Ludwik Wolberg; L. Wolfram; M. Wołkowicz; Julian Wołyński; J. Wróblewski; Wł. Wróblewski; Czesław Wroczyński; Wł. Wroński; August Wrześniowski; Fr. Wychowski; J. Wygodzki; W. Wyżnikiewicz; J. Zabłudowski; Napoleon Zaborowski; Wł. Zahorski; A. Zajączkowski; M. Zajdeman; Jan Zaleski; Karol Zaleski; Al. Zawadzki; Józef Zawadzki; Miecz. Zawadzki; St. Zawadzki; Wł. Zawadzki; I. Zdanowicz; A. Żebrowski; A. Zięciakiewicz; E. W. Zieliński; Kaz. Zieliński; W. Zieliński; L. Zmitrowicz; M. Żołędziowski; M. Zucker; Witold Żurakowski; M. Zweigbaum; Wł. Żydłowicz. Listy do redakcji, noty polemiczne, komunikaty nadesłali m. i.: Wł. Biegański; W. Bylicki; G. Chodakowski; Jan Czarnocki; Kaz. Dąbrowski; A. Dranicyn; Wł. Garliński; Gołębiowski; Wł. Janduski; Jaruntowski; W. Kosmowski; Kraushar; Józef Merunowicz; Józef Pełczyński; J. Polak; Jan Raum; J. Rogowicz; M. Silberstrom; Michał Śliwiński; Michał Szwykowski; A. Winawer. Ponadto przetłumaczono obcojęzyczne teksty następujących autorów polskich: T. Browicz; E. Czapiewski (tł. J. Landstein); L. Korczyński (tł. Z. Rom.); Krokiewicz (tł. W. Ettinger); Józef Łukasiewicz (tł. W. Sterling); Mańkowski (tł. M. Hołub); Mazurkiewicz; Jan Mikulicz (tł. H. Higier, K. Minkiewicz); Marceli Nencki (tł. I. Grundzach, M. Zweigbaum); F. Neugebauer (tł. M. Zweigbaum); J. Nowak (tł. Z. Markiewicz); Alfred Obaliński (tł. A. Ciechomski, A. Gróżewski); Izydor Zabłudowski (tł. E. Lewenstern). Tłumaczeni byli m. i.: Ch. Abadie (tł. W. Kamocki); Abel (tł. W. Humnicki, Z. Markiewicz, G. Wawelberg, J. Weisblat); W. Afanasiew; (tł. E. Tryjarski); Agéron (tł. A. Puławski); F. Ahlfeld (tł. M. Lebensbaum); Joaquin Alberan (tł. A. Leśniowski); Albrecht Albu (tł. M. Flaum); Aldibert (tł. K. Sawicki); Aleksandrow (tł. T. Faytt, B. Sawicki); K. Alt (tł. A. Puławski, W. Szumlański); Antichievich (tł. B. Sawicki); H. Apolant (tł. W. Żurakowski); Arendt (tł. A. Ciechomski, M. Zweigbaum); J. Arkawin (tł. Z. Rom.); Arnaud (tł. A. Lande); A. Arnold (tł. E. Lewenstern); J. Arnold (tł. S. Oppenheim); Artaud (tł. J. Landstein); J. Audry (tł. K. Stróżewski); Emanuel Aufrecht (tł. A. Puławski); Ausset (tł. K. Stróżewski); G. Avellis (tł. S. Oppenheim); Adolf Baginsky (tł. A. Malinowski, Z. Markiewicz, J. Winiarski); F. Bähr (tł. K. Niedzielski); D. Bailey (tł. A. Kopczyński); R. Balint (tł. S. Pechkranc); V. Bandler (tł. W. Łapiński); J. Bang (tł. S. Muttermilch); G. Banti (tł. Świeżawski); P. Barbagallo (tł. W. Janowski); A. Bargebuhr (tł. J. Winiarski); Barjon (tł. J. Landstein); Bärkner (tł. A. Kohn); A. Barth (tł. W. Mączewski); P. Toussaint Barthelemy (tł. Sterling); Samuel Basch (tł. M. Lebensbaum); Ferdinand O. Battistini (tł. S. Rembieliński); Baudach (tł. W. Szumlański); Bauer (tł. S. Sterling); Paweł Baum (tł. A. Leśniowski, L. Wolberg); Paul Baumgarten (tł. A. Lande, S. Sterling); Ch. Bäumler (tł. E. Biernacki); Bayer (tł. J. Borzymowski); Beaussenat (tł. K. Niedzielski); Włodzimierz Bechtieriew (tł. M. Goldbaum, E. Lewenstern); B. v. Beck (tł. R. Jasiński); M. Beck (tł. W. Janowski, W. Kamocki); Ludwik Becker (tł. E. Lewenstern); H. Beckman (tł. W. Mączewski); Lucien Beco (tł. S. Pechkranc); H. Beer (tł. S. Pechkranc); Emil Behring (tł. L. Lubliner, L. Wolfram, M. Zweigbaum); Bellin (tł. F. Neugebauer); D. Benczur (tł. A. Puławski); Carl Benda (tł. A. Wizel); Bernhard Bendix (tł. S. Kamieński); P. Bergrün (tł. L. Wolberg, A. Zięciakiewicz); M. Berhardt (tł. E. Biernacki, K. Stróżewski); Bérillon (tł. S. Kamieński); Oswald Berkhan (tł. E. Biernacki); Leon Bernard (tł. Gutowski); Berndt (tł. A. Kopczyński); L. Bernhard (tł. J. Winiarski); S. Bernheim (tł. K. Stróżewski, Wróblewski); E. Berrgrün (tł. J. Winiarski); A. Berson (tł. S. Pechkranc); Berthenson (tł. W. Żurakowski); Beuenati (tł. L. Lorentowicz); Beurnier (tł. W. Ettinger); A. Bickel (tł. M. Rosenthal); Filip Biedert (tł. Z. Prechner); A. Biedl (tł. W. Szumlański); A. Bier (tł. A. Ciechomski, K. Niedzielski, M. Rosenthal); E. Biltz (tł. M. Zweigbaum); R. Bing (tł. H. Sadkowski); Otto Binswanger (tł. K. Stróżyński); A. Blachstein (tł. J. Winiarski); Bloch (tł. J. Kolasiński); S. Blum (tł. J. Brudziński); F. Blumenfeld (tł. Z. Rom.); Ludwig Blumreich (tł. A. J. Goldman); J. Boas (Boass) (tł. E. Biernacki, H. Higier, J. Muttermilch, J. Pruszyński, W. Rubin, W. Wroński); Bode (tł. K. Niedzielski, M. Zweigbaum); Boenecken (tł. J. Weisblat); Boer (tł. L. Wolfram); A. Bogdan (tł. W. Żurakowski); Nikolaus Bogoras (tł. Z. Prechner); Karl Bohland (tł. J. Weisblat); J. Bokai (tł. S. Kamieński, B. Sawicki); Otto Bollinger (tł. W. Sterling); A. Bonome (tł. Z. Rom.); August Borchard (tł. A. Ciechomski); Borchgrevinck (tł. E. Lewenstern); B. Borneman (tł. J. Landstein); Karl Bornstein (tł. E. Tryjarski); Borrel (tł. A. Puławski); Böttiger (tł. A. Kopczyński); Henri Bouchard (tł. S. Sterling); P. Boullache (tł. L. Anders); Bousquet (tł. W. Ettinger); Leon Bouveret (tł. S. Mintz); Brackel (tł. A. Kopczyński); Kristian Brandt (tł. B. Sawicki); H. Braun (tł. A. Kopczyński, E. Lewenstern, H. Sadkowski); Richard Braun von Fernwald (tł. K. Niedzielski); E. Bregman (tł. E. Lewenstern); Józef Breuer (tł. E. Lewenstern); L. Brieger (tł. W. Mayzel); Brindel (tł. M. Hertz); Briquet (tł. W. Ettinger); Edouard Brissaud (tł. S. Kamieński); Louis Brocq (tł. S. Sterling); Al. Bruce (tł. S. Włodek), A. Bruck (tł. M. Hertz); L. Bruns (tł. L. Dydyński, K. Stróżewski, A. Świechowski, K. Niedzielski); H. Buchner (tł. A. Lande, M. Rosenthal, S. Sterling); Max Burchardt (tł. W. Żurakowski); H. Burger (tł. K. Stróżewski); Burghart (tł. P. Karpiński); G. Buschan (tł. Z. Rom.); Abraham Buschke (tł. A. Leśniowski, Z. Markiewicz); Otto Busse (tł. W. Janowski); Feliks Buttersack (tł. T. Korzon); B. Buxbaum (tł. A. Chełmoński); Cahen-Brach (tł. S. Gutentag); Albert Calmette (tł. A. Puławski); P. Canon (tł. W. Grosstern, W. Mayzel); Jean Cardamatis (tł. W. Ettinger); O. Casagrandi (tł. W. Janowski); Leopold Casper (tł. E. Lewenstern, K. Niedzielski); Pietro Castellino (tł. A. Manduk); Cathelinau (tł. W. Wesołowski); L. Catrin (tł. A. Majewski); A. Cavasse (tł. W. Dąbrowski); A. Celli (tł. W. Dąbrowski, M. Hołub, W. Janowski); Chabbert (tł. T. Staweno); Henri Chaput (tł. W. Ettinger); Jean M. Charcot (tł. E. Biernacki, S. Feindkind, K. Stróżewski, A. Wizel); A. Chauffard (tł. W. Ettinger, W. Dąbrowski, A. Lande, J. Landstein); E. Chretien (tł. J. Pruszyński); A. Christern (tł. L. Kozicki); Julius Cohn (tł. J. Weisblat, M. Zweigbaum); I. Cohn (tł. Z. Pyrowicz); P. Cohnheim (tł. M. Frenkel, W. Rubin); F. Frederic Collet (tł. W. Gajkiewicz); Jules Comby (tł. A. Majewski); Comparaid (tł. A. Zięciakiewicz); L. Concetti (tł. B. Daszkiewicz, A. Malinowski); Concornotti (tł. M. Hołub); H. Conrads (tł. W. Gajkiewicz); A. Coolidge (tł. S. Oppenheim); F. Courmont (tł. K. Stróżewski); P. Courmont (tł. J. Landstein, S. Pechkranc); W. Croner (tł. S. Pechkranc); Juliusz Csilag (tł. L. Wolberg); Cuhrschmann (tł. W. Żurakowski); J. Cumft (tł. J. Winiarski); Ad. Czerny (tł. K. Niedzielski, Z. Prechner); Ernst Czyhlarz (tł. Z. Markiewicz); Damascelli (tł. L. Lorentowicz); C. Daper (tł. A. Puławski); S. Darkechewitsch (tł. A. Wizel); Dauber (tł. E. Lewenstern); Herman Dawidsohn tł. W. Łapiński); Deckart (tł. S. Pechkranc); Delie (tł. A. Kohn); Delmas (tł. W. Ettinger); Desquin (tł. A. Ciechomski); Devie (tł. S. Mintz); Georg Deycke (tł. E. Biernacki); Georges Dieulafoy (tł. W. Dąbrowski, R. Jasiński); Max Dinkler (tł. M. Goldbaum); O. Dion (tł. A. Majewski); Paweł Dittnich (tł. M. Zweigbaum); A. Döderlein (tł. M. Zweigbaum); Dömeny (tł. Z. Markiewicz); C. Dormayer (tł. A. Kuczyński); W. Dösekker (tł. K. Niedzielski); Joseph Doutrelepont (tł. W. Szumlański); Eugene-Louis Doyen (tł. A. Gabszewicz); William Dubreuilh (tł. A. Elsenberg); Ducamp (tł. A. Puławski); Duffan (tł. J. Landstein); Marc Dufour (tł. A. Majewski); Alfred Dührssen (tł. A. Kopczyński, Z. Markiewicz, J. Weisblat); Dujurier (tł. A. Kopczyński); Emil Dungern (tł. W. Janowski); Simon Duplay (tł. K. Niedzielski); G. Dupond (tł. W. Wróblewski); Dürck (tł. S. Sterling); H. Dürfler (tł. J. Lipsztat); Duval (tł. J. Majkowski); W. Ebstein (tł. M. Flaum, A. Lande, S. Pechkranc); Fritz Egger (tł. A. Lande, S. Pechkranc); Oskar Ehrhardt (tł. A. Kopczyński); P. Ehrlich (tł. W. Mayzel); H. Eichhorst (tł. W. Janowski, K. Stróżewski); A. Eilenberg (tł. L. Dydyński); Max Einhorn (tł. B. Peltyn, W. Rubin, L. Wolfram); A. Eiselberg (tł. W. Grosstern, K. Niedzielski, W. Sawicki, M. Wołkowicz); Eisenhart (tł. N. Zaborowski); Karl Eisenlohr (tł. E. Biernacki); A. Elzholz (tł. L. Dydyński); R. Emmerich (tł. A. Puławski, E. Zieliński, W. Żurakowski); Eugen Enderlen (tł. E. Lewenstern, Z. Pyrowicz); E. Enriquez (tł. T. Jasieński); W. Erb (tł. E. Biernacki, A. Kopczyński, E. Lewenstern); Theodor Escherich (tł. J. Brudziński, S. Kamieński, A. Majewski); A. Eulenburg (tł. M. Biro, S. Muttermilch, H. Sadkowski, E. Tryjarski, A. Wizel); R. Ewald (tł. W. Szumlański); Ezben (tł. E. Tryjarski); Knud Faber (tł. E. Tryjarski); Farnarier (tł. A. Wizel); S. Felsenthal (tł. J. Winiarski); Ch. Féré (tł. J. Kolasiński, A. Lande, E. Lewenstern, A. Majewski, Z. Markiewicz); Ferran (tł. Z. Markiewicz); Ferrarini (tł. Gałecki); Fessel (tł. A. Lande); Rudolf Fick (tł. J. Lipsztat); W. Filehne (tł. T. Korzon); N. F. Fiłatow (tł. Sterling); H. Finkelstein (tł. S. Kamieński); Finotti (tł. W. Żurakowski); Wilhelm Fischel (tł. S. Kamieński); Fischer (tł. M. Wołkowicz); F. Fischer (tł. K. Niedzielski); J. Fischer (tł. A. Puławski); S. Flatau (tł. Z. Endelmann, A. Kopczyński); Flech (tł. K. Orzeł); W. Fleiner (tł. S. Pechkranc); S. Flexner (tł. W. Janowski); L. Flügge (tł. K. Rzętkowski); Joseph Fodor (tł. Z. Markiewicz); M. Fontan (tł. J. Kolasiński); J. Forster (tł. W. Janowski); A. Fournier (tł. A. Elsenberg, W. Sterling); Fraenkel (tł. L. Dydyński, W. Sawicki); A. Fraenkel (tł. W. Rubin); B. Fraenkel (tł. A. Zięciakiewicz); C. Fraenkel (tł. J. Landstein, S. Pechkranc); E. Fraenkel (tł. E. Biernacki, L. Kozicki, A. Puławski); S. Fraenkel (tł. W. Gajkiewicz); Franke (tł. A. Ciechomski, P. Hincz); Fränkel (tł. A. Ciechomski, A. Puławski, Rosenthal); Oskar Frankl (tł. A. Wizel); A. Frentzel (tł. K. Niedzielski); Kurt Freudenburg (tł. M. Zucker); W. Freudenthal (tł. M. Hertz); H. W. Freund (tł. M. Zucker); M. Frey (tł. K. Niedzielski); Freyhau (tł. S. Bronowski); Freymuth (tł. T. Korzon); Fricker (tł. F. Świeżyński); F. Friedman (tł. A. Puławski); Anton Frisch (tł. A. Ciechomski); H. Fritsch (tł. M. Lebensbaum, B. Sawicki, M. Zweigbaum); Fuchs (tł. M. Hołub); P. Fürbringer (tł. W. Janowski, A. Majewski, E. Tryjarski); L. Fürst (tł. M. Zweigbaum); L. Galavielle (tł. A. Wizel); Bruno Galli-Valerio (tł. M. Hołub); P. Gamalïa (tł. A. Chełmoński); A. Garé (tł. M. Wołkowicz); J. Garet (tł. S. Oppenheim); Paul-Emile Garnier (tł. W. Ettinger); C. Garre (tł. K. Niedzielski, J. Weisblat); F. Gärtner (tł. E. Biernacki, M. Zweigbaum); Georges Gasne (tł. K. Stróżewski) A. Gebhart (tł. T. Korzon); A. Gebuchten (tł. H. Sadkowski); Gélibert (tł. S. Kamieński); Marie-Ernest Gellé (tł. M. Hertz); Le Gendre (tł. K. Niedzielski); K. Georgewsky (tł. S. Pechkranc); Gerhard (tł. M. Goldbaum); C. Gerhardt (tł. W. Rubin); D. Gerhardt (tł. E. Biernacki. A. Chełmoński, S. Pechkranc); T. Gerhardt (tł. A. Malinowski); Gerloff (tł. L. Feinstein); N. Gerson (tł. L. Wolberg); M. Gerulanos (tł. E. Lewenstern) C. Ghillini (tł. W. Łapiński); A. Gilbert (tł. W. Grosstern, S. Pechkranc, H. Sadkowski); M. Gilles de la Tourette (tł. Gałecki, R. Gutowski, A. Majewski, K. Stróżewski); E. Giordano (tł. L. Lorentowicz); Giraudeau (tł. S. Włodek); Giudiceandrea (tł. H. Sadkowski); Eugene Gley (tł. S. Kamieński); T. Gluck (tł. K. Niedzielski); C. Goebel (tł. J. Borzymowski); Emil Gold (tł. W. Kozicki); F. Goldschmidt (tł. W. Janowski); Vilmos Goldziher (tł. S. Feinstein); Gołowkow (tł. L. Gosztowt); Gomez (tł. W. Szumlański); William Gordon (tł. M. Biro); Gorjanskij (tł. S. Pechkranc); Sigmund Gottschalk (tł. F. Świeżyński); Adolf Gottstein (tł. A. Leśniowski, K. Stróżewski); Ch. Gram (tł. S. Kamieński); Joseph Grasset (tł. W. Jaworski); E. Grawitz (tł. T. Korzon, Z. Rom.); F. Gravitz (tł. F. Świeżyński); J. Grosz (tł. Z. Prechner); K. Grube (tł. K. Korzon, B. Peltyn, E. Tryjarski); P. Grützner (tł. W. Żurakowski); Guelliot (tł. E. Lewenstern); Guinson (tł. E. Biernacki); Ferdinand Gumprecht (tł. A. Chełmoński, Z. Markiewicz); Dawid Gurfein (tł. T. Jasieński); Karl Gussenbauer (tł. K. Niedzielski); Paul Guttman (tł. W. Mayzel, A. Puławski); H. Gutzmann (tł. E. Biernacki); A. Hack (tł. S. Kamieński); Victor v. Hacker (tł. W. Żurakowski); M. Haedke (tł. E. Lewenstern); Hago (tł. E. Lewenstern); M. Hahn (tł. J. Watten); Halipre (tł. K. Stróżewski); B. L. Hallion (tł. T. Jasieński); Henri Hallopeau (tł. W. Sterling); J. H. Hamburger (tł. W. Janowski); A. Hammerschlag (tł. B. Łapowski, S. Mintz); E. H. Hankin (tł. W. Janowski); W. C. Hanot (tł. W. Grosstern); O. Hansell (tł. A. Zajączkowski); H. Hartmann (tł. W. Ettinger, K. Niedzielski); Artur Hasenfeld (tł. S. Pechkranc); A. Hassmann (tł. A. Chełmoński); G. Hauser (tł. T. Korzon); Heaton (tł. A. Zajączkowski); E. M. Heckel (tł. W. Ettinger); M. Hein (tł. M. Zweigbaum); J. Heine (tł. B. Wojtkiewicz); Julius Heitzmann (tł. M. Zweigbaum); Heinrich Helferich (tł. J. Weisblat); Arnold Heller (tł. S. Pechkranc); Hellner (tł. A. Puławski); A. Hennig (tł. S. Pechkranc, A. Puławski); Eduard Henoch (tł. W. Rubin); R. Hensen (tł. J. Landstein); Mano Herczel (tł. T. Faytt, W. Łapiński); Herhold (tł. W. Żurakowski); L. Hermann (tł. P. Hincz); Otto Hermes (tł. A. Ciechomski, A. Kopczyński); Oskar Hertwig (tł. K Minkiewicz); Hans Herz (tł. W. Dąbrowski); Karl Herzfeld (tł. A. J. Goldman, E. Lewenstern); W. Hesse (tł. W. Humnicki); O. Heubner (tł. S. Bronowski, W. Janowski, Z. Prechner); Heusner (tł. E. Lewenstern); E. v. Hibler (tł. W. Janowski); Hildebrand (tł. A. J. Goldman, E. Lewenstern); Julius Hirschberg (tł. J. Weisblat); F. Hirschfeld (tł. G. Lewin); M. Hirschfeld (tł. S. Kamieński); Heinrich Hochhaus (tł. H. Higier); Hochwart (tł. A. Wizel); Höfer (tł. A. Kopczyński); Isidor Hofbauer (tł. Z. Markiewicz); A. Hoffa (tł. A. J. Goldman, E. Lewenstern); Artur Hoffmann (tł. E. Biernacki, H. Higier, T. Korzon, E. Lewenstern, M. Zweigbaum); Franz Hofmeister (tł. A. Leśniowski); Johann Hofmokl (tł. F. Arnstein); E. Holländer (tł. J. Borzymowski, E. Lewenstern); A. Holst (tł. W. Janowski); De Holstein (tł. K. Rzętkowski); Ernst Homen (tł. A. Wizel); Georg Honigmann (tł. W. Janowski); J. Hont (tł. S. Sterling); Carl Hopmann (tł. J. Weisblat); Hermann Hoppe (tł. M. Goldbaum); G. Hoppe-Seyler (tł. E. Biernacki); Franz Howitz (tł. A. Leśniowski); J. Huber (tł. P. Karpiński); Hue (tł. W. Ettinger); Gustaw Huguenin (tł. W. Grosstern, J. Pruszyński, Sterling); J. Huguet (tł. K. Niedzielski); Hültl (tł. M. Flaum); F. Hüppe (tł. J. Winiarski); K. Illner (tł. L. Wolberg); Immerwahr (tł. Z. Markiewicz); Infeld (tł. K. Stróżewski); A. Ionas (tł. A. Puławski); J. Israel (tł. A. Leśniowski, K. Niedzielski, S. Pechkranc); J. Jacob (tł. S. Pechkranc, A. Żebrowski); Jaffe (tł. E. Lewenstern, R. Jasiński); Gustaw Jäger tł. A. Chełmoński); M. Jakoby (tł. E. Tryjarski, A. J. Goldman); Janeso (tł. W. Dąbrowski); Janet (tł. Stawens); Jarre (tł. B. Dzierżawski); E. Jeanselme (tł. K. Stróżewski); Erno Jendrássik (tł. A. Puławski); Johnston (tł. J. Landstein); F. Jolly (tł. A. Manduk); Jonesco (A. Gabszewicz); Jordan (tł. F. Neugebauer, K. Niedzielski); J. Joseph (tł. P. Hincz); A. Josias (tł. A. Puławski); R. Jürgens (tł. K. Stróżewski); C. Kaensche (tł. E. Biernacki); S. Kalischer (tł. S. Pechkranc); Ludwig Kamen (tł. Z. Markiewicz); Kannelis (tł. W. Ettinger); Alfred Kantorowicz (tł. L. Wolberg); O. Kappeler (tł. K. Niedzielski); Ernest Karajan (tł. P. Hincz); Ferdinand Karewski (tł. A. Ciechomski, A. J. Goldman); M. Kassowitz (tł. A. Malinowski, M. Zweigbaum); Kattwinkel (tł. T. Korzon, K. Stróżewski); Hans Kehr (tł. E. Lewenstern, K. Minkiewicz); A. Kehrer (tł. J. Weisblat, M. Wołkowicz, M. Zweigbaum); A. Keller (tł. H. Kamieński, Z. Rosen); G. Kelling (tł. G. Lewin); Walter Kempner (tł. A. Malinowski); W. Kernig (tł. B. Peltyn); F. Kiefer (tł. W. Janowski); Karol Kindner (tł. A. Gabszewicz); Heinrich Kionka (tł. S. Pechkranc); F. Kippenberg (tł. M. Zweigbaum), Ludwig Kirn (tł. A. Puławski); Alfred Kirstein (tł. S. Openheim, A. Zięciakiewicz); Kisch (tł. J. Weisblat); Kisskalt (tł. A. Malinowski); J. Kister (tł. W. Janowski); Shibasaburo Kitasato (tł. W. Grosstern); Klebch (tł. K. Chełchowski); Edwin Klebs (tł. Onufrowicz); K. Klecki (tł. B. Dębiński, K. Niedzielski); C. Klemperer (tł. M. Flaum, W. Grosstern, A. Lande, W. Rubin); Klink (tł. A. Kopczyński); Robert Koch (tł. O. Bujwid, B. Gepner syn, M. Hołub, W. Janowski, S. Kamieński, S. Pechkranc, J. Świeżyński); A. Koehler (tł. M. Wołkowicz); A. Koetnitz (tł. K. Niedzielski); A. Köhler (tł. E. Lewenstern); Kohn (tł. J. Landstein); Gustaw Kolischer (tł. M. Zweigbaum); W. Kolle (tł. J. Landstein); A. Kolliker (tł. L. Dydyński); König (tł. E. Lewenstern); Kopfstein (tł. J. Idzikowski); Kornfeld (tł. E. Biernacki); A. Korotnew (tł. Stawens); W. Körte (tł. A. Gabszewicz); Kossel (tł. S. Pechkranc, L. Wolfram); Kostjurin (tł. H. Higier); Kraak (tł. S. Muttermilch); Krainsky (tł. L. Dydyński, H. Higier); Krämer (tł. L. Czarkowski); Paul Kraske (tł. B. Sawicki); Krathe (tł. E. Karłowicz); Kraus (tł. A. Majewski); F. Krause (tł. A. Kopczyński, K. Niedzielski); E. Krauss (tł. W. Żurakowski); P. F. Krauze (tł. A. Gabszewicz, A. Malinowski
Całość:
Gazeta Lekarska.
Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim gałęziom umiejętności lekarskiej, farmacyi i weterynaryi (od r. 1881 podtytuł: Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim gałęziom umiejętności lekarskich).
Warszawa, redaktor odpowiedzialny H. Łuczkiewicz (od nru 43 t. VIII r. 1870: P. Girsztowt, od nru 20 t. XXIII r. 1878: H. Łuczkiewicz, od nru 1 t. I r. 1881: Wł. Gajkiewicz), wydawca od nru 29 t. X r. 1871: P. Girsztowt (od nru 20 t. XXIII r. 1878: W. Szymkiewicz, od nru 1 t. I r. 1881: Stanisław Kondratowicz, od nru 44 t. XVIII r. 1898: Jan Pruszyński), druk. Drukarni Gazety Polskiej (od nru 43 t. X r. 1871: Józ. Bergera, od nru 1 t. XII r. 1872: druk. Drukarni Gazety Lekarskiej, od nru 1 t. I r. 1881: K. Kowalewskiego), rok I: 1866 (nr 1 z 25 VI/7 VII) — rok XV: 1880, tomy I—XXIX; oraz Seria II: rok XVII (powinno być XVI): 1881 — rok XXXV: 1900 (i dalej do r. 1921), tomy I—XX;
w 8ce, pojedynczy nr liczy str. 16—28 paginacji łącznej w obrębie roku, prenumerata roczna rub. 5 kop. 10 (następnie rub. 7).
Do r. 1877 na kartach tyt. roczników wymieniany skład redakcji. —W1. 1866—1876 (t. XX) do redakcji wchodzili: Brodowski, P. Girsztowt, H. Łuczkiewicz, J. Mianowski, A. Neugebauer, R. Pląskowski, J. Wisłocki, ponadto w 1. 1866—1867 (t. III): Al. Le Brun, w 1. 1867—1868: F. Nawrocki, w 1. 1866—1869 (t. VII): B. Chojnowski, w 1. 1866—1873: W. Narkiewicz-Jodko, w 1. 1866—1874: P. Seifman, w 1. 1866—1875 (t. XVIII): Pilcicki, w l. 1866—1875 (t. XIX): L. Hirszfeld. W Serii II Gazety Lekarskiej w 1. 1881—1883 wymieniany skład komitetu redakcyjnego: r. 1881: T. Dunin, Wł Gajkiewicz, T. Hering, E. Klink, St. Kondratowicz Wł Matlakowski, H. Nussbaum, E. Przewoski; ponadto w r. 1882: H. Hoyer i E. Modrzejewski, z pominięciem T. Dunina, w r. 1883 skład komitetu był następujący: H. Hoyer, Wł. Gajkiewicz, St . Kondratowicz, T. Dunin, R. Jasiński, W.Mayzel, E. Modrzejewski. Od początku serii II do r. 1900 na k. tyt. roczników podawane nazwiska lekarzy wchodzących w skład spółki wydawniczej: w r. 1881 wydawana przez: Ludwika Andersa, Teodora Andersa, Bronisława Chrostowskiego, Teodora Dunina, Antoniego Elsenberga, Władysława Gajkiewicza, Wiktora Grossterna, Teodora Heringa, Henryka Hoyera, Romana Jasińskiego, Franciszka Jawdyńskiego, Edwarda Klinka, Stanisława Kondratowicza, Edwarda Korniłowicza, Zygmunta Kramsztyka, Stanisława Kwietniewskiego, Władysława Matlakowskiego, Edmunda Modrzejewskiego, Leona Nenckiego, Henryka Nussbauma, Józefa Pawińskiego, Józefa Peszkego, Witolda Płaczkowskiego, Edwarda Przewoskiego, Alfreda Sokołowskiego, Teofila Żerę.
Od r. 1882 prócz wymienionych wchodzili w skład spółki: Kaz. Chełchowski, Wal. Kamocki, Alfons Malinowski, Wacław Mayzel, od r. 1883: Aleks. Fabian, Bolesław Gepner, Marian Jakowski, w roku tym ustąpił Płaczkowski, w r. 1885: Klinek, w r. 1886: Teodor Anders. Od r. 1887 prócz wymienionych, do spółki wydawniczej należeli: Franc. Kijewski, Arkadiusz Puławski, Henr. Ruppert, Maks. Zweigbaum, nadto: od r. 1890: Bronisław Sawicki, od r. 1892: Edm. Biernacki, Adam Ciągliński, Andrzej Ciechomski, Zdzisław Dmochowski, Ant. Gabszewicz, Jul. Muttermilch, Jan Pruszyński, Wł. Wróblewski, Edw. Zieliński, od r. 1896: Jan Bączkiewicz, Adam Chełmoński, Witosław Dąbrowski, Ludwik Dydyński, Maks. Flaum, Wł. Janowski, St. Kamieński, Ant. Kuczyński, Witold Szumlański, od r. 1899: Wacł. Łapiński i Wacł. Męczkowski, w r. 1898 z komitetu wydawniczego wystąpił Roman Jasiński.
Założycielem pisma był Polikarp Girsztowt. — Jako dodatek do Gazety Lekarskiej wychodził redagowany przez Girsztowta Rys historyczno-statystyczny szpitali w Królestwie Polskim.
W latach 1866—1870 pisali tu m. i.: Adam Ferdynand Adamowicz; T. Belke; Wincenty Brodowski; Włodz. Brodowski; Al. Le Brun; M. Bruner; J. Brzeziński; B. Chojnowski; St. Chomętowski; Ludwik Chwat; F. Czajewicz; J. Czarniecki; Leon Dudrewicz; B. Dybowski; A. Erlicki; Al. Fabian; Mateusz Fonberg; F. Freyer; J. K. J. Freyer; Gustaw Fritsche; Alfred Fuchs; Herman Fudakowski; A. Gawroński; Franc. Ksawery Gawroński; Bolesław Gepner; Polikarp Girsztowt; E. Gosławski; L. Grabowski; Fr. Groër; Miecz. Gruell; Kaz. Gurbski; Jakub Gutwein; Ad. Helbich; Teodor Hering; Ludwik Hirschfeld; Henryk Hoyer; St. Huzarski; Roman Ignatowski; Ludwik Wł. Janicki; St. Janikowski; J. Kahl; Stefan Karczewski; Maurycy Karmin; T. Kieffer; Jan Kisielski; Hipolit Korzeniowski; Julian Kosiński; Wiktor Kosmowski; Wł. Kossecki; J. Kozłowski; Zygm. Kramsztyk; Paweł Kruniewicz; Wł. Kubicki; Henryk Kułakowski; A. Kurcyusz; Jan Kwaśnicki; E. Langer; Marceli Langowski; Marceli Lewiński; Wł. Lipiński; Henryk Łuczkiewicz; Tymoteusz Łuniewski; Gabriel Malek; St. Markiewicz; Wacław Mayzel; St. Michałowski; N. Milicer; Jan Minkiewicz (Mińkiewicz); Witold Muraszko; Witold Narkiewicz-Jodko; Feliks Nawrocki; Ludwik A. Neugebauer; Józef Nowak; Janusz Ferdynand Nowakowski; A. Orłowski; W. Orłowski; Karol Pawlikowski; Piasecki; Pietrzykowski; Wł. Piwowarski; Romuald Pląskowski; Lucjan Połoński; S. Portner; Jan Rode; Wł. Roguski; Józef Konst. Rosé; Dawid Rosenthal; Jakub Rosenthal; Adolf Rothe; Rudolf Rożniatowski; A. Rucker; Rudzki; A. Ryneck; Rząśnicki; A. Sawicki; Al. Scheller; Wł. Ludwik Ściborowski; Piotr Seifman; Smirnow; Śniadkowski; F. Sommer; H. Stankiewicz; W. Stankiewicz; Al. Stockman; Ę. Strasburger; F. Sulicki; Lubomił Suligowski; S. Szuch; J. Warschauer; Roman Wawnikiewicz; Al. Marian Weinberg; Wł. Wilczyński; Jan Wisłocki; S. Witkowski; Ludwik Wolberg; Al. Wolf; Emil Wolfring; Józef Wojciedzki; Br. Wolski; Józef Wszebor; W. Wychowski; S. Wygrzywalski; A. Zawadzki; Michał Zieleniewski; Ign. Zielewicz; Leonard Ziemiński; Tadeusz Żłobikowski; Tadeusz Żuliński.
Listy do redakcji nadesłali m. i.: Wilhelm Lubelski (syn); Henryk Struve.
Tłumaczeni byli m. i.: Juliusz Althaus (tł. L. Wolberg); T. Annandale (tł. G. Fritsche); V. Audhoi (tł. H. Stankiewicz); H. Averbeck (tł. J. Nowak); C. Bergeron (tł. A. Orłowski); T. Billroth (tł. M. Gruell, A. Kurcyusz); Alfons Al. Boinet (tł. M. Lewiński); J. Cohnheim (tł. B. Gepner, M. Gruell, W. Kosmowski); C. Davaine (tł. M. Lewiński); J. Doutrelepont (tł. M. Gruell); L. Dusart (tł. M. Langowski); A. Eulenburg (tł. St. Chomętowski); Karol Fiedler (tł. K. Gurbski); Fischer (tł. J. Nowak); Leon Le Fort (tł. M. Lewiński); Balthazar W. Foster (tł. M. Gruell); Alfred Founier (tł. J. Kahl); Bern. Fränkl (tł. W. Kosmowski); F. Glauert (tł. K Gurbski); C. Graebe (tł. F. Nawrocki); Paul Guttman (tł. St. Chomętowski); C. W. Hamburger (tł. M. Lewiński); Hartenstein (tł. K Gurbski); Henocque (tł. M. Lewiński); L. Hermann (tł. Nawrocki); Ulrich Herzenstein (tł. F. Nawrocki); I. W. Hess (tł. A. Rucker); O. Hesse (tł. F. Nawrocki), F. A. Hoffmann (tł. L. Tabaczyński); C. Hueter (tł. K. Gurbski); A. Iwanow (tł. B. Gepner); William Keen (tł. St. Chomętowski); Eugene Koeberlé (tł. M. Lewiński); M. Kohn (tł. T. Hering); L. Landris (tł. M. Gruell); B. Langenbeck (tł. J. Nowak); Maks von Langenbeck (tł. J. Rosenthal); Herman Lebert; Max Leidesdorf (tł. St. Chomętowski); Ludwik Letzerich (tł. J. Nowak); Per Axel Levin (tł. M. Langowski); Ernst Leyden (tł. Al. Fabian); C. Liebermeister (tł. B. Chojnowski); J. Lister (tł. S. Wygrzywalski); Cesare Lombroso (tł. St. Chomętowski); S. Weir Mitchel (tł. St. Chomętowski); George R. Morchouse (tł. St. Chomętowski); F. Niemeyer (tł. J. Nowak); Johann Oppolzer (tł. M. Gruell);. James Paget (tł. A. Roguski); F. Pauli (tł. J. Gutwein); Frederic William Pavy (tł. G. Fritsche); M. Peter (tł. W. Wychowski); Filip Józef Pick (tł. M. Gruell); Pith (tł. M. Gruell); Karol Gustaw Pleninger (tł. M. Gruell, K. Gurbski, J. Nowak); O. Pollak (tł. L. Dudrewicz); W. Procter (tł. L. Wolberg); Fr. v. Recklingshausen (tł. L. Tabaczyński); A. Reinecke (tł. F. Nawrocki); Richardson (tł. Al. Scheller); K. Rosenplenter (tł. F. J. Nowakowski); Rosenthal (tł. B. Taczanowski); Samuel (tł. F. Czajewicz); G. Saviotti (tł. W. Mayzel); C. Schroeder (tł. K. Gurbski); Max Schultze (tł. F. Nawrocki); O. Schultzen (tł. F. Nawrocki); E. Schulze (tł. F. Nawrocki); G. Schwalbe (tł. W. Narkiewicz-Jodko); Schwand (tł. Al. Fabian); Karol Ludwik Sigmund (tł. W. Mayzel); Joseph Skoda (tł. K. Jonscher); Tomasz Smith (tł. M. Gruell); A. Steffen (tł. L. Dudrewicz); E. Steinauer (tł. W. Mayzel); J. Stillinger (tł. W. Narkiewicz Jodko); H. R. Storer (tł. K. Gurbski); S. Stricker (tł. A. Stockman); L. Thomas (tł. J. Nowak); Ulmer (tł. J. Nowak); Spencer Wells (tł. M. Lewiński; H. Stankiewicz); Jean-Antoine Villemin (tł. H. Stankiewicz); Rudolf Virchow (tł. Al. Fabian, M. Gruell, K Gurbski); Karol Wunderlich (tł. J. Wyrzykowski); Oskar Wyss (tł. M. Gruell); O. Ziemssen (tł. A. Rucker, J. Wyrzykowski); W. Zlamal (tł. M. Gruell).
W latach 1871—1880 pisali tu m. in.: Ludwik Anders; Ludwik Bandl; Józef Bauer; Kaz. Bentkowski; Edm. Bertels; Jan Bieliński; Alfred Biesiadecki; Bogomołow; Michał Bojasiński; S. Botkin; Wincenty Brodowski; Ludwik Jacenty Brudzyński; A. Budziński; Jan Buszek; Leon Chomętowski; St. Chomętowski; J. Cohn; E. Cordes; Zenon Cywiński; Czajczyński; Al. Czaplicki; Z. Dobieszewski; Jan Dogiel; Gustaw Doliński; Józef Dołner; Henryk Downar; Feliks Drecki; Ad. Drozdowski; Wł. Drużyłowski; Piotr Dubelt; Teodor Dunin; Józef Dymnicki; A. Erlicki; Al. Fabian; Fryderyk Falk; W. Fedorowicz; Fermer; Ficki; Kaz. Filipowicz; K. Frąckiewicz; Eugeniusz Frankenstein Gustaw Fritsche; A. Fuchs; Herman Fudakowski A. Gawroński; Franc. Ksaw. Gawroński; Polikarp Girsztowt; Antoni Giryn; J. A. Glaeser; Adam Gliszczyński; Feliks Głogowski; S. Goldflam; Goldstein; L. Grabowski; W. Grochowski; Fr. Gröer; Wiktor Grosstern; Miecz. Gruell; Otton Günther; Kaz. Gurbski; Teodor Heiman; Adam Helbich; Teodor Hering; J. Hoene; Julian Talko-Hryncewicz; St. Hulanicki; St. Huzarski; Roman Ignatowski; Antoni Jakowicki; Al. Janiszewski; F. A. Janiszewski; Teodor Jarnatowski; Roman Jasiński; Henryk Jawurek; Jeleński; St. Jerzykowski; Ludwik Kadler; Jan Eugeniusz Kahl; Stefan Karczewski; Wincenty Karpiński; Fr. Kobyliński; W. Kochański; Wilhelm(?) Kohn; L. Kondratowicz; Julian Kosiński; Wiktor Kosmowski; J. W. Kossowski; Zenon Kostecki; Karol Kosztulski; M. Kowalewski; Fr. Koziorowski; H. Kozłowski; Feliks Krajewski; Hubert Krasiński; Florian Krassowski; Kronser; N. Kułakowski; A. Kurcyusz; Jan Kwaśnicki; Lambl; Leon Lande; Henryk Lewenstam; Lewicki; Marceli Lewiński; Wł. Lipiński; Henryk Łuczkiewicz; J. Majkowski; Miecz. Malcz; Gabriel Małek; E. Malewski; E. Maresz; Wł. Matlakowski; Al. Matuszewski; G. Mayer; Wacław Mayzel; Mazurkiewicz; Maurycy Mendelsohn; A. Menzel; Samuel Meyerson; Józef Mianowski; St. Michałowski; L. Mieczkowski; Wł. Mierzejewski; Jan Minkiewicz (Mińkiewicz); Murzynowski; Witold Jodko Narkiewicz; Roman Nawroczyński; M. Nedopil; Marceli Nencki; Jakub Neufeld; Ludwik Adolf Neugebauer; Ign. Niewodniczański; Józef Nowak; Janusz Ferdynand Nowakowski; F. Nowicki; H. Nussbaum; Obniski; Wł. Ołtuszewski; Józef Orkisz; Antoni Orłowski; Fr. Orłowski; Henryk Pacanowski; R. Palm; M. Paszkowski; Józef Pawiński; Z. Perkahl; Seweryn Perkowski; Józef Piekarski; Teodor Pietkiewicz; Jan Pilecki; Piramowicz; Romuald Pląskowski; Ludwik Pogorzelski; Paweł Postępski; Pruski; J. Przybylski; A. Przystański; H. B. Rackiewicz; Fr. Rafalski; H. R. Ranke; Teofil Rewoliński; F. Richter; Jan Rode; Albert Rosenthal; Adolf Rothe; E. Rotter; Br. Ruszczykowski; St. Rybicki; Ludwik Rydygier; Al. Scheller; E. Schlesinger; Mikołaj Seeland; Antoni Seeman; Piotr Seifman; Antoni Skorkowski; K. Smorzewski; Wł. Sokołowski; Henryk Stankiewicz; Wł. Stankiewicz; Al. Stockman; Wł. Strawiński; N. Studencki; Felicjan Suligowski; Supiński; Henryk Świeca; Swierzbiński; St. Szancer; Józef Szczygielski; Ludwik Szpilewski; Adolf Szymański; Br. Taczanowski; W. Tafilowski; Józef Talko; Targowski; Walerian Teich; B. Tetz; Wł. Trepka; Tüske; A. Tymiński; J. Tymowski; L. Walicki; Al. Marian Weinberg; Filip Wesołowski; Walerian Wilczewski; J. Wisłocki; S. Witkowski; Roman Wnorowski; Bolesław Wojciechowski; Justyn Wojewódzki; St. Wojno; Ludwik Wolberg; Emil Wolfring; Br. Wolski; F. Wreden; Wincenty Wyczałowski; Marian Wygrzywalski; Juliusz Wyrzykowski; Józef Wyszomirski; St. Żaboklicki; Zygm. Zachorowski; Karol Zagórski; M. Zalewski; I. Zdanowicz; Zduń; Tadeusz Zdzieński; Michał Zieleniewski; Leonard Ziemiński; Tadeusz Żłobikowski; Tadeusz Żuliński Żurawski.
Listy do redakcji, sprostowania, noty polemiczne nadesłali m. i.: Włodz. Brodowski; Domański; Zygm. Kramsztyk; Kwaśniewski; Juliusz Szczucki; J. Wszebor.
Ponadto przetłumaczono obcojęzyczne teksty następujących autorów polskich: Wiktora Jagielskiego (tł. J. Kwaśnicki); J. Zielewicza (tł. St. Jerzykowski).
Tłumaczeni byli m. i.: Friedrich Ahlfeld (tł. St. Jerzykowski); Juliusz Althaus, R. Amory (tł. St. Kondratowicz); Ferdynand Arlt (tł. J. Buszek); Heinrich Auspitz (tł. W. Mayzel); Herman Beigl (tł. St. Jerzykowski); F. W. Beneke (tł. W. Kosmowski); Hipolit Bernheim (tł. L. Pogorzelski); T. Billroth (tł. K. Gurbski); Karol Binz (tł. A. Fabian); G. Block; Jan Bokai (tł. Fermer); Victor v. Bruns (tł. St. Chomętowski); Jules Bucquoy; August (?) Burow; C. E. Buss (tł. H. Loewenstam); Jean Martin Charcot (tł. P. Dubelt, A. Skorkowski, J. Talko); E. H. Clarke (tł. St. Kondratowicz); B. M. Cohen (tł. L. Lande); L. Colin; M. Colin (tł. Fr. Orłowski); Jean Demarquan (tł. A. Stockman, F. Suligowski); A. Duchek (tł. K. Gurbski); Simon Duplay; Gustaw Edlefsen; Th. W. Engelman: Johann F. Esmarch (tł. M. Gruell); A. Eulenburg: L. Fellner (tł. K. Gurbski); K. Fieber (tł. Z.); Ludwik Fleischmann; C. Friedländer; J. Friedrich (tł. A. Skorkowski); Alfred Founier (tł. Fr. Orłowski); Th. Gies; T. Gosmann (tł. K. Gurbski); W. L Grenser (tł. J. Nowak); A. Gusserow (tł. K. Gurbski); F. Haenisch (tł. S. Meyerson); Reinold Hein (tł. W. Mayzel); M. Heitler (tł. A. Stockmann); O. F. Heyfelder (tł. A. Skorkowski); Jakob Hock; Hofmann (tł. K. Gurbski); C. Hueter (Hüter) (tł. L. Goldstein, Hering); Fr. Karanyi (tł. L. Pogorzelski): F. A. Kherer (tł. S. W.); Kisch (tł. J. Pawiński); E. Klebs (tł. K. Gurbski); Heinrich Köbner (tł. St. Jerzykowski); Emanuel Kohn (tł. W. Mayzel): Moryc Kohn (tł. J. Szczygielski); F. König (tł. L. Goldstein); J. Kraus (tł. J. Nowak); Krauss (tł. M. Lewiński); R. U. Krönlein; F. Küchenmeister (tł. A. Stockmann); A. Kühn; B.F. Kunze (tł. St. Jerzykowski); Leopold Landau (tł. L. Szuman); Gustaw Langneau; Herman Lebert; G. Leopold (tł. St. Jerzykowski); O. W. Leube (tł. L. Anders, St. Jerzykowski); Ernst Leyden (tł. A. Fabian); C. Liebermeister (tł. St. Bulikowski); C. C. Th. Litzmann (tł. M. Gruell); Lücke (tł. J. Nowak); Rud. Majer (tł. A. Fabian); Edward Martin; Rud. Massini; A. Maurer (tł. St. Jerzykowski); Charles Mauriac (tł. F. Suligowski); Menzl (tł. J. Nowak); Edw. Meryon (tł. M. Wygrzywalski); Weir Mitchell; A. Monti (tł. W. Grosstern); Karol Mosler (tł. A. Kurcyusz); Neumann (tł. W. Mayzel); P. Niemeyer, H. Nothnagel (tł. St. Jerzykowski); J. Nussbaum (tł. L. Rydygier); Max Joseph Oertel (tł. J. Rode); R. Olshausen (tł. M. Gruell); Johann Oppolzer; Robert Pick; P. Pidoux (tł. S. Kondratowicz); J. Polak (tł. St. Jerzykowski); Pierre Potain (tł. St. Z.); Albert Reder (tł. H. Stankiewicz); Fr. Riegel (tł. W. Grosstern); C. F. Rohrer (tł. J. Hoene); Samuel Rosenstein (tł. A. Stockmann); M. Rosenthal (tł. K. Gurbski); Fr. Schatz (tł. St. Jerzykowski); J. Schnitzler (tł. H. Lewenstam); Karol Schröder (tł. St. Kondratowicz); G. J. Schuten (tł. J. Szczygielski); J. Schwarz; Karol Schweigger; G. Sée; Edouard Seguin; M. Semmd; Karol Ludwik Sigmund (tł. W. Mayzel); J. Simon; August Socin; O. Spiegelberg (tł. M. Gruell); Steiner; Adolf Stössel; S. Stricker; Henry Thompson; Ulmer (tł. J. Szczygielski); Robert Ultzman (tł. L. Pogorzelski); Wilhelm Waldeyer (tł. St. Jerzykowski, S. Witkowski); E. Artur Vallin (tł. J. Kahl); Adolf Wernher, Wernich; Adolf Wertheiber (tł. J. Nowak); H. Wildt; Rud. Virchow; H. F. Witt; Voillemoir; August Voisin (tł. M. Langowski); Karol Wunderlich (tł. Mazurkiewicz); H. Zeissl; Paul Zweifel.
Do rocznika 1875 dołączona „Mowa pogrzebowa wypowiedziana przez dr Janiszewskiego przy pochowaniu zwłok śp. Tomasza Surzyckiego". Do t. XXIV z r. 1878 dodano „Dzieje i znaczenie przeciwpasożytniczego leczenia ran" Romana Jasińskiego.
W latach 1881—1890 pisali m. i.: Albert Adamkiewicz; Julian Aleksa; Ludwik Anders; Teodor Anders; Jan Andrzejewski; Feliks Arnstein; L. Babiński; Jan Bączkiewicz; Roman Barącz; Ign. Baranowski; Karol Bayer; Al. Biegański; Wł. Biegański; Edm. Biernacki; J. Birenzweig; Juliusz Bocquin; Marian Borsuk; Al. Brochocki; Szczęsny Brodowski; Włodz. Brodowski; Jan Bronikowski; Mikołaj Brunner; Wł. Brünner (Bruner); S. Bucelski; Odo Bujwid; Ryszard Bukowski; Tytus Chałubiński; Kaz. Chełchowski; Ad. Chełmoński; Br. Chrostowski; Ludwik Chwat; A. Ciechomski; Napoleon Cybulski; Ludwik Czajkowski; Czerniański; Ludwik Czarkowski; Wacław Czudowski; Wacław Korybutt-Daszkiewicz; Zdz. Dmochowski; Konrad Dobrski; Al. Dogiel: Jan Dogiel; St. Domański; Feliks Drecki; Ad. Drozdowski; J. Drzewiecki; Teodor Dunin; Dybowski; Józef Dymnicki; H. Dymsza; Jakub Eban; Antoni Elsenberg; A. Erlicki; Al. Fabian; A. Feilchenfeld; Stefan Filipkiewicz; Filipow; Ernest Finger; Wł. Florkiewicz; J. Frenkiel; Wł. Friedenson; Jakub Funk; A. Gabszewicz; Karol Gadowski; Wł. Gajkiewicz; Józef Garbowski; Bol. Gepner; Bol. Gepner (syn); E. Gessner; Antoni Gluziński, Miecz. Goldbaum; H. Goldblum; Fr. Gródecki, Wiktor Grosstern (Grostern); A. Grünbaum; Ign. Grundzach; Fr. Guliński; Ludwik Guranowski; S. Hartman; M. Heilpern; Teodor Heiman; Teodor Hering (Heryng); Otto Hewelke; Jan Hoene; C. Holzman; Henryk Hoyer; Julian Talko Hryncewicz: St. Huzarski; Marian Jakowski; S. M. Jakowski; F. A. Janiszewski; Roman Jasiński; Fr. Jawdyński; Al. Jaworowski; Walery Jaworski; Jan Jegorow; H. Jeleński; St. Jerzykowski; T. Jopkiewicz; J. Józefowicz; Henryk Kadyi; W. Kamocki; J. Karliński; A. Kazem-Bek; Feliks Kibersztowicz; F. Kijewski; St. Klejn; Edward Klink; Fr. Kobyliński; Edward Kohn; Jan Kolaczek; P. Kołudzki; St. Kondratowicz; Wł. Kopytowski; Edmund Jan Korczyński Sas; Edw. Kornilowicz; J. Kosiński; Henryk Kotłubaj; J. Kownacki; Julian Kramsztyk; Zygm. Kramsztyk; S. Kraszewski; Ludwik Krause; M. Kronland; Antoni Kruszewski; St. Krysiński; Henryk Kucharzewski; Edmund Kurella; Jan Kwiatkowski; St. Kwietniewski; D. Lambl; Daniel Landau; Leontiew; Wł. Leppert; M. Leśnik; L. Lesser; Wł. Lesser; Leopold Lubliner; Henryk Łuczkiewicz; Józef Łychowski; Wł. Mączewski; J. Majkowski; Alfons Malinowski; Ign. E. Maresz; Wł. Matlakowski; (też jako W. M.); Wacław Mayzel; Maurycy Mendelsohn; Samuel Meyerson; Wincenty Mikucki; Jan Mikulicz; Jan Minkiewicz; S. Mintz; Edmund Modrzejewski; St. Muttermilch; Witold Jodko Narkiewicz; Feliks Nawrocki; Roman Nawroczyński; Józef Nega; Leon Nencki; Marceli Nencki; Jakub Neufeld; Ludwik A. Neugebauer; Piotr Niedźwiecki; Z. Nieszkowski; Kaz. Noiszewski; Janusz Ferdynand Nowakowski; Henryk Nussbaum; Alfred Obaliński; Andrzej Obrzut; Hipolit Oderfeld; Józef Oettinger; Wł. Ołtuszewski; E. Orłowski; M. Orłowski; Wł. Orłowski; Henryk Pacanowski; Józef Paschalis; E. Patek; Józef Pawiński; Wojciech Pawłowski; Józef Pełczyński; Dawid Peretz; Z. Perkahl; Józef Peszke; W. Pisek; Józef Pleszczyński; J. Polak; Adolf Poznański; Jan Pruszczyński; Ludwik Przedborski; E. Przewoski; J. Przybylski; R. M. Przybylski; S. Przybylski; Arkadiusz Puławski; Jakub Puterman; Fr. Rajkowski; Przemysław Rajkowski; Adolf Rappel; Mikołaj Rejchman; St. Rembieliński; Albert Rosenthal; Jakub Rosenthal; Rosiński; Fr. Roszczkowski; Adolf Rothe; Fr. Rubinstein; Konrad Rumszewicz; Henryk Ruppert; Ludwik Rydygier; Michał Rzadkowski; Leon Rzeczniowski; Br. Sawicki; J. W. Sawicki; Al. Scheller; Hilary Schramm; Jan Sędziak; Wł. Sękowski; Julian Serwiński; N. Siergiejenko; Jan Sierzpowski; Józef Skłodkowski; Słupecki; Sochacki; Alfred Sokołowski; Tomasz Solman; Z. Srebrny; Fr. Stępkowski; Ign. Strzemiński; Antoni Strzyżowski; J. Stypiński; Wł. Świątecki; Heliodor Święcicki; Karol Szadek; Stefan Szaniowski; Józef Szczygielski; Wiktor Szokalski; Adolf Szpanbok; J. Szpilman; Ot. Szrejber; F. Sztampke; Wincenty Sztembarth; Leon Szuman; S. Szuman; W. Szumlański; Jakub Szwejcer; Michał Szwykowski; Józef Talko; Józef Tchórznicki; L. Teichman; Wawrzyniec Trzciński; Rudolf Trzebicky; S. Trzebiński; Mikołaj Warman; Dawid Wasserzug; Ksawery Watraszewski; Teofil Wdowikowski; C. Weigert; Al. Marian Weinberg; Bol. Wicherkiewicz; Józef Wigura; J. K. Wiktor; G. Wilenz; Adolf Winawer; F. Winawer; Jan Wisłocki; R. Wnorowski; Br. Wojciechowski; Florian Wojciedzki; Ludwik Wolberg; Alfred Wolfram; L. Vorstaedter; Wł. Wróblewski; Czesław Wroczyński; W. Wyszyński; J. Zabłudowski; Karol Zagórski; Piotr Zaleski; St. Szczepan Zaleski; Wł. Zawadzki; Konrad Zawisza; Józef Ziemacki; Br. Ziemiński; M. Zieniec; M. Zucker; Maksymilian Zweigbaum.
Listy do redakcji, noty polemiczne, komunikaty nadesłali m. in.: Adrian Baraniecki; Chudzyński; H. Dobrzycki; Konst. Frąckiewicz; Gustaw Fritsche; Haberling; E. Janczewski; St. Janikowski; Teodor Jarnatowski; H. Jordan; Teofil Kaczorowski; M. Kępiński; Antoni Osowicki; A. Przystański; J. Rogowicz; Jan Rosner; Adolf Rożniatowski; K. H. Sierpiński; Juliusz Szczucki; J. Szuliński; Kaz. Wisłocki; K. Wróblewski; Miecz. Zawadzki.
Przetłumaczono obcojęzyczne teksty następujących autorów polskich: Antoni Barański (tł. S. Kondratowicz); Ernest Finger (tł. B. Łapowski); Głogowski (tł. F. Jawdyński); Bol. Grabiński (tł. J. Talko Hryncewicz); Oskar Kowalewski (tł. E. Korniłowicz); Łukomski (tł. J. Talko); Jan Mikulicz (tł. R. Jasiński, W. Matlakowski, E. Modrzejewski); Marceli Nencki (tł. L. Nencki, W. Trzciński); Józef Ziemacki (tł. T. Dunin).
Tłumaczeni byli m. i.: E. Adamiuk (tł. J. Talko); W. Afanasjew (tł. L. Anders); Pietro Albertoni (tł. W. Gajkiewicz); Alexander (tł. L. Anders); Justus Andeer (tł. E. Przewoski); Georges Apostoli (tł. M. Zweigbaum); Enrique de Argaez (tł. M. Rejchman); Jul. Arnolld (tł. T. Dunin); Jules Hipolyte Arnould (tł. A. Malinowski); Aronsohn (tł. W. Gajkiewicz); Karol Aronzan (tł. E. Przewoski); Joseph Arthaud (tł. T. Dunin); William Atkinson (tł. A. Malinowski); Auerbach (tł. J. Skłodkowski); M. Babes (tł. M. Jakowski); Balmer (tł. W. Mayzel); Barthel (tł. S. Kondratowicz); Heinrich Anton de Bary (tł. S. Klejn); J. Bassanowicz (tł. L. Anders); Batt (tł. W. Matlakowski); Pierre Bazy (tł. E. Kurella); Flechter Beach (tł. W. Grosstern); George Beard (tł. J. Talko Hryncewicz); Włodzimierz Bechterew (tł. M. Goldbaum); B. Behrend (tł. E. Klink); G. Bein (tł. A. Puławski); Beker (tł. W. Matlakowski); P. N. Beloussow (tł. E. Przewoski); Fryderyk Wilhelm Beneke (tł. K. Chełchowski); Berenger-Ferand (tł. M. Rejchman); Bergeon (tł. F. Arnstein); Bernham (tł. W. Matlakowski); Martin Bernhardt (tł. A. Rothe); Friedrich W. Beschorner (tł. W. Wróblewski); Karl Bettelheim (tł. W. Kamocki); Fr. Bezold (tł. E. Modrzejewski); A. Bidder (tł. W. Matlakowski); Filip Biedert (tł. M. Jakowski); Guido Biefel (tł. M. Jakowski); Bieltzow (tł. T. Dunin); Albert Bing (tł. W. Szumlański); Karl Binz (tł. F. Jawdyński); Artur Birch-Hirschfeld (tł. R. Jasiński); Giulio Bizzozero (tł. K. Chełchowski); Alfred Blaschko (tł. W. Gajkiewicz); L. Blau (tł. E. Modrzejewski); Emil Bloch (tł. E. Korniłowicz); Bockhardt (tł. A. Elsenberg); Bodländer (tł. H. Nussbaum); J. Bokai (tł. M. Warman); Otto Bollinger (tł. L. Wolberg); Enrico Bottini (tł. E. Modrzejewski); Charles-Jacques Bouchard (tł. J. Rogoziński); Eugeniusz Bouchut (tł. T. Dunin); M. Bouley (tł. P. Rajkowski); Leon Bourdichon (tł. M. Rejchman); Desiré-Magloire Bourneville (tł. W. Gajkiewicz); Boutory (tł. L. Nencki); Bovet (tł. A. Elsenberg); Braun (tł. S. Kondratowicz); Brautlecht (tł. E. Przewoski); Brazil (tł. W. Kamocki); Karl Breuss (tł. R. Jasiński); Mac Bridge (tł. T. Heiman); Ludwik Brieger (tł. T. Dunin); Bright (tł. S. Kwietniewski); Paul Brouardel (tł. L. Nencki); Charles-Edouard Brown-Séquard (tł. W. Mączewski, E. Przewoski); Paul Bruns (tł. A. Malinowski, W. Matlakowski, A. Poznański); Hans Buchner (tł. E. Przewoski); A. Bumm (tł. W. Mayzel); Kurd Bürkner (tł. T. Heiman, E. Modrzejewski); Butry (tł. A. Elsenberg); Cahn (tł. I. Grundzach, K. Chełchowski); Carita (tł. W. Mayzel); Teodor Carl (tł. B. Gepner syn); Catrin (tł. E. Modrzejewski); Antonio Ceci (tł. E. Przewoski); Angello Celli (tł. A. Fabian, W. Grosstern); Vincenzo Cervello (tł. A. Malinowski); Charles Chamberland (tł. W. Mayzel); Andrée Chantemesse (tł. W. Gajkiewicz); Jean Martin Charcot (tł. W. Gajkiewicz, W. Grosstern, E. Korniłowicz); Chauffard (tł. J. Skłodkowski); A. Cohn (tł. S. Kwietniewski); R. Collin (tł. M. Goldbaum); André Cornil (tł. F. Rajkowski); James Crooke (tł. A. Malinowski), G. Cuboni (tł. L. Anders); Czerny (tł. W. Matlakowski); Danion (tł. M. Goldbaum); Albert Dastre (tł. F. Rajkowski); Richard Davy (tł. W. Matlakowski); Debore-Gillete (tł. W. Gajkiewicz); Georges Debove (tł. W. Mączewski); Karl Dehio (tł. J. Sędziak); Deichler (tł. W. Mayzel); Jules Déjerine (tł. A. Elsenberg); Albert Deschamps (tł. A. Puławski, M. Rejchman); E. Destrée (tł. M. Rejchman); Peter Detweiler (tł. W. Wróblewski); Georges Dieulafoy (tł. W. Kopytowski, S. Kwietniewski); Jacques Doléris (tł. T. Dunin); Louis Dreyfus-Brisac (tł. J. Rogoziński); Drozdów (tł. E. Korniłowicz); Dubary (tł. A. Puławski); Georges Dujardin-Beaumetz (tł. F. Arnstein); Dumontpallier (tł. J. Sierzpowski); S. Duplay (tł. W. Matlakowski); Dylion; Karol Józ. Eberth (tł. W. Mayzel); Wilhelm Ebstein (tł. B. Chrostowski, A. Malinowski); Aleksander Edington (tł. A. Puławski); P. Ehrlich (tł. B. Chrostowski, M. Jakowski, A. Malinowski, W. Mayzel); Salomon Ehrmann (tł. E. Kurella); Emil Emmert (tł. Gajkiewicz); Th. W. Engelman (tł. M. Zucker); Engelskjön (tł. A. Rosenthal); Wilhelm Erb (tł. K. Chełchowski, T. Dunin); Friedrich Albert Erlenmeyer; Ermengen; Theodor Escherich (tł. L. Anders); Erwin Esmarch (tł. W. Gajkiewicz, H. Oderfeld); Zygmunt Exner (tł. W. Gajkiewicz); Falkson (tł. W. Matlakowski); Falsenreich (tł. S. Kondratowicz); Fehleisen (tł. A. Poznański, E. Przewoski); Ferranini (tł. B. Chrostowski); K. Fiedler (tł. K. Chełchowski); W. Filehne (tł. H. Nussbaum); Filleau (tł. W. Wróblewski); Richard Fleischer (tł. W. Mayzel); Fleischlen (tł. M. Zweigbaum); J. Forster (tł. E. Przewoski); Alfred Fournier (tł. A. Elsenberg, W. Gajkiewicz, T. Hering, J. Wigura); B. Fraenkel (tł. W. Karnocki); Fränkel (tł. L. Lubliner, A. Malinowski); E. Fränkel (tł. A. Grünbaum); Freize (tł. W. Mayzel); Oscar Frentzel (tł. W. Mayzel, J. Pawiński); Zygmunt Freud (tł. W. Kamocki); Kurt Freudenburg (tł. A. Malinowski); Ernest Freund (tł. W. Mayzel); Carl Friedländer (tł. T. Dunin); Anton Frisch (tł. F. Arnstein, F. Jawdyński, W. Mayzel, E. Modrzejewski); Richard Frommel; P. Fürbringer (tł. J. Funk); Wilhelm Gaertner (tł. E. Kurella); Galtier (tł. A. Elsenberg); Ernest Gaucher (tł. E. Przewoski); Leon Gautier (tł. L. Anders); R. Geigel (tł. F. Arnstein, W. Grosstern); Gerhard (tł. A. Malinowski); Karl Gerhardt (tł. L. Anders); Gibier (tł. F. Rajkowski); George Gibson (tł. M. Warman); Glässner (tł. Przybylski); Clement Godson (tł. W. Matlakowski); Edouard Goltdammer (tł. T. Dunin); Gostling (tł. W. Mayzel); Götz (tł. S. Kwietniewski); Götze (tł. A. Malinowski); Achille Gougenheim (tł. W. Ołtuszewski); Pearce Gould (tł. W. Matlakowski); W. R. Gowers (tł. A. Puławski); Goyard (tł. S. Kondratowicz); Gracher (tł. A. Sokołowski); A. Graefe (tł. S. Kondratowicz); J. J. Grancher (tł. O. Bujwid, Z. Nieszkowski, A. Puławski); Gillet de Grandmont; Paul Grawitz (tł. S. Klejn, E. Przewoski); Grefburg (tł. A. Malinowski); Grenzmer (tł. T. Dunin); Samuel Gross (tł. A. Malinowski); Wilhelm Grube (tł. Słupecki); J. Gruber (tł. E. Modrzejewski); Lud. Gueterbock (tł. R. Jasiński); Gugl (tł. A. Malinowski); Jerzy Guinon (tł. A. Puławski); Carl Gussenbauer (tł. W. Matlakowski); Paul Guttmann (tł. J. Sędziak); Wilhelm Hack (tł. E. Modrzejewski, W. Wróblewski); Tjalling Halberstma (tł. S. Kondratowicz); Hamaleïa (tł. W. Mayzel); Hartog Hamburger (tł. W. Grosstern); A. Hammerschlag (tł. A. Elsenberg); H. Harnack (tł. A. Malinowski); Hartmann (tł. E. Kurella); Georges Hayem (tł. E. Przewoski); Alfred Hegar (tł. M. Jakowski, S. Kondratowicz); I. Hein (tł. W. Mayzel); Moritz Heitler (tł. W. Grosstern); Arnold Heller (tł. L. Anders); Hellwachs (tł. F. Jawdyński); Henck (tł. A. Malinowski); Hepp (tł. K Chełchowski); Axel Hertel (tł. T. Hering); Hertzberg (tł. W. Matlakowski); Richard Heschl (tł. T. Dunin); Otto Heubner (tł. M. Jakowski, E. Przewoski); Albert Heydereich (tł. E. Kurella); Hiller (tł. A. Malinowski); Hindenlang (tł. W. Grosstern); Arthur Hippel (tł. W. Kamocki); Julius Hirschberg (tł. R. Jasiński, W. Kamocki); Heinrich Hoeftmann (tł. W. Matlakowski); Hoffmann (tł. F. Arnstein, T. Dunin, M. Goldbaum, A. Malinowski, E. Przewoski); Johann Hofmokl (tł. F. Arnstein); Hohnfeld (tł. W. Kamocki); Victor Horsley (tł. A. Puławski, F. Rajkowski); Lucien Howe (tł. W. Kamocki); Johann Huber (tł. F. Jawdyński); Henri Huchard (tł. F. Arnstein, Józef Rogoziński); Hudson; Georg Hünerfrauth (tł. M. Rejchman); Victor-Henri Hutinel (tł. H. Goldblum); J. Israel (tł. S. Kondratowicz); A. Iwanow (tł. A. Elsenberg); Sigismund Jaccoud (tł. F. Arnstein, S. Rembieliński); R. Jacksch (tł. L. Anders, A. Fabian); Allan Jamieson (tł. A. Puławski); J. Janosik (tł. M. Jakowski); Ernö Jendrássik (tł. W. Gajkiewicz); Jervis (Wiliam Chapman) (tł. W. Matlakowski); Friedrich Jolly (tł. E. Korniłowicz); Jolyet (tł. A. Elsenberg); Julliard (tł. W. Matlakowski); Moritz Kaposi (tł. H. Funk, W. Grosstern); Kapper (tł. B. Chrostowski); Karg (tł. J. Birenzweig); Kasprzik (tł. S. Kondratowicz); Max Kassowitz; Louis Kelsch (tł. T. Dunin); Kiener (tł. T. Dunin); W. Kirchner (tł. E. Modrzejewski); Ludwik Kirn (tł. Malinowski); Edwin Klebs (tł. L. Anders); Klein (tł. W. Kamocki, A. Puławski); Klemperer (tł. T. Dunin); Kleudgen (tł. S. Kondratowicz); Klingel (tł. H. Oderfeld); Klotz (tł. A. Winawer); A. Knie (tł. F. Jawdyński); Rudolf Kobert (tł. L. Anders); Robert Koch (tł. W. Matlakowski, W. Mayzel); Eugéne Koeberlé (tł. W. Matlakowski); Fr. Koenig (tł. W. Matlakowski); Kolessnikow (tł. A. Rosenthal); Gustaw Kolischer (tł. W. Mayzel); Carl Koller (tł. W. Kamocki); S. Korach (tł. S. Kwietniewski); Korn (tł. W. Grosstern); Otto Körner (tł. E. Modrzejewski); Paul Kraske (tł. E. Modrzejewski); F. Kratschman (tł. E. Modrzejewski); Krause (tł. A. Elsenberg); Kromayer (tł. T. Hering); Rudolf Ulrich Krönlein (tł. Drobnik); Kühn (tł. J. Sędziak); Caspar Kuhn (tł. E. Modrzejewski); Hans Kundrat (tł. W. Mayzel); Küssner (tł. M. Jakowski, M. Rejchman); Küster (tł. H. Oderfeld); Lacerda; Landau; Edmond Landolt (tł. B. Ziemiński); Eduard Lang (tł. T. Anders); Karl Langenbuch (tł. W. Gajkiewicz); B. Laquer (tł. B. Chrostowski); Lebedeff (tł. M. Zweigbaum); Heinrich Leisrink (tł. W. Matlakowski); Lemcke (tł. K. Chełchowski); Lemoine (tł. E. Kurella); Hans Leo (tł. L. Anders, M. Jakowski); Leopold (tł. A. Elsenberg, A. Winawer); Ludwik Letzerich (tł. A. Puławski); O. W. Leube (tł. L. Anders, K. Chełchowski, A. Malinowski); Georg Leubuscher (tł. A. Elsenberg); Lewinsky (tł. T. Dunin); Ernst Leyden (tł. F. Arnstein, K. Chełchowski, M. Jakowski, Kappel, A. Malinowski); Leyderc (tł. F. Arnstein); Lieberbreich (tł. F. Jawdyński); Lindner (tł. E. Modrzejewski); Joseph Lister (tł. R. Jasiński, W. Matlakowski); Moriz Litten (tł. K. Chełchowski, W. Kamocki, A. Malinowski); Jacques Loeb (tł. J. Funk); Eduard Loeri (tł. W. Ołtuszewski); Loëwenstein (tł. W. Szumlański); W. Loëwenthal (tł. W. Mayzel); Löffler (tł. W. Mayzel), Lossaua (tł. L. Nencki); Löwenberg (tł. E. Modrzejewski); R. De Luca (tł. W. Mayzel); J. Lucas Championniere; Lüderitz (tł. S. Rembieliński); Ludewitz (tł. H. Nussbaum); Lüning (tł. W. Matlakowski); Lüttich (tł. J. Sędziak); Jules Bernard Luys (tł. A. Rothe); A. Mac Donald (tł. W. Grosstern); William Macewen (tł. A. Puławski); Otto Madelung (tł. W. Matlakowski); Emil Magitot (tł. J. Wigura); Nicolo Manfredi (tł. W. Mayzel); Edoardo Maragliano (tł. B. Chrostowski, T. Dunin); Ettore Marchiefava (tł. L. Anders, A. Fabian, W. Grosstern); P. Marie (tł. W. Gajkiewicz, E. Modrzejewski); Frederick Horward Marsch (tł. E. Przewoski); A. Martin (tł. S. Kondratowicz, W. Matlakowski); Marx (tł. T. Dunin); Robert Massalongo (tł. W. Grosstern, S. Kwietniewski); Albert Mathieu (tł. A. Puławski); Charles Mauriac (tł. J. Funk, E. Kurella); Bennet May (tł. W. Matlakowski); G. Mayerhausen; L. Mazotti (tł. A. Fabian); H. Menche (tł. M. Jakowski); Martin Mendelsohn (tł. A. Malinowski); A. Mendiboure (tł. M. Rejchman); Joseph Mering (tł. I. Grundzach); Friedrich Merkel (tł. A. Malinowski); Albert Michaelis (tł. W. Mayzel); N. T. Miller (tł. J. Funk); Willoughby Miller (tł. L. Anders, W. Matlakowski); E. van Millingen (tł. S. Muttermilch); Fohtergill Millner (tł. J. Drzewicki); Oskar Minkowski (tł. I. Grundzach, S. Mintz); Mislawsky (tł. M. Goldbaum); Paul Julius Moebius (tł. E. Klink); A. Monti (tł. L. Anders); Albert Mooren (tł. J. Talko); Jean Pierre Morat (tł. F. Rajkowski); Charles Morel (tł. F. Arnstein); John Morgan (tł. W. Matlakowski); Alexander Morison (tł. A. Elsenberg); Friedrich Moritz (tł. T. Dunin); Morsbach (tł. S. Kondratowicz); Moschler (tł. A. Rothe); H. Möser (tł. T. Hering); Mosetig-Moohrhof (tł. W. Matlakowski); F. Mraček (tł. J. Birenzweig); Müller (tł. W. Grosstern); Müller (tł. S. Kondratowicz); O. Müller (tł. A. Rosenthal); R. Müller (tł. M. Zucker); Herman Munk (tł. W. Gajkiewicz); G. Mussati (tł. E. Modrzejewski); Naether (tł. A. Elsenberg); J. S. Nathan (tł. E. Modrzejewski); B. Naunyn (tł. I. Grundzach); Nauwerck (tł. W. Matlakowski); Moritz Neisser (tł. W. Kamocki); Gustaw Adolf Neuber (tł. W. Matlakowski); Ignaz Neudörfer (tł. F. Jawdyński); Hugo Neumann (tł. J. Funk); Neuss (tł. T. Dunin); Edouard Nicaise (tł. W. Matlakowski); Nicati (tł. W. Mayzel); Mac Nicoll (tł. W. Grosstern); Edmond Nocard (tł. W. Mayzel); Bernhard Nocht (tł. W. Gajkiewicz); Le Noir; Carl von Noorden (tł. I. Grundzach, T. Hering); Northrup; Herman Nothnagel (tł. W. Gajkiewicz, A. Malinowski, W. Matlakowski, H. Nussbaum, A. Sokołowski, W. Szumlański); Maksymilian Oberst (tł. F. Jawdyński); Heinrich Obersteiner (tł. B. Chrostowski); Obrazcow (tł. A. Elsenberg); Oestreicher (tł. E. Kurella); J. Oidtman (tł. E. Modrzejewski); d'Olier (tł. W. Gajkiewicz); Olivier (tł. W. Mayzel); Leopold Ollier (tł. W. Matlakowski); R. Olshausen (tł. E. Modrzejewski); Oppenheim (tł. E. Przewoski); Oppler (tł. L. Anders); Leopold Oser (tł. M. Rejchman); J. Ossikowszky (tł. E. Przewoski); Ostwalt (tł. M. Goldbaum); Edm. Owen (tł. W. Matlakowski); Jean Ozanam (tł. A. Elsenberg); Paltauf (tł. J. Birenzweig); Aleksy Panormow; Rushton Parker (tł. W. Matlakowski); Passet (tł. T. Dunin, A. Rothe); Fiodor Pasternacki (tł. E. Korniłowicz); L. Pasteur (tł. W. Mayzel, A. Puławski); Erich Peiper (tł. A. Puławski); P. K. Pel (tł. J. Pawiński, A. Puławski); Josef Peretti (tł. A. Malinowski); Jacob Petersen (tł. W. Matlakowski); Peuer (tł. S. Rembieliński); Emil Pins (tł. J. Pawiński); Jean Albert Pitres (tł. L. Anders, W. Gajkiewicz); Adam Politzer (tł. E. Modrzejewski); Antonin Poncet (tł. W. Mayzel); Aleksiej Pospelov (tł. J. Birenzweg); Wilhelm Preyer (tł. W. Mayzel, E. Przewoski, A. Puławski); Alfred Pribram (tł. W. Grosstern); Paul Profanter (tł. M. Zweigbaum); Giuseppe Profeta (tł. A. Elsenberg); Achille-Adrien Proust (tł. H. Goldblum); Theophil Prudden; Puniselli (tł. W. Grosstern); Zsigmond Purjesz; H. Quincke (tł. A. Elsenberg, M. Goldbaum); Louis Ranvier (tł. F. Rajkowski); Raymond (tł. T. Dunin); Regnard (tł. W. Grosstern); Edward Reichert (tł. A. Malinowski); Rudolf Renvers (tł. F. Arnstein); Enrico Renzi (tł. L. Anders, E. Przewoski); Alfred Resch (tł. M. Zweigbaum); Retki (tł. W. Ołtuszewski); Hugo Ribbert (tł. A. Ciechomski); Paul Richer (tł. W. Grosstern); Charles Richet (tł. P. Rajkowski); Richter (tł. E. Gajkiewicz); H. Richter (tł. W. Mayzel); Riedinger (tł. W. Matlakowski); Fr. Riegel (tł. L. Anders, I. Grundzach, J. Pawiński); Gustaw Riehl (tł. J. Birenzweig); Riemer (tł. J. Sędziak); Riess (tł. A. Malinowski); Rietsch (tł. W. Mayzel); Albert Robin (tł. A. Malinowski); Alfons Rockwell (tł. Br. Chrostowski); Friedrich Heinrich Roloff (tł. A. Elsenberg); O. Rosenbach (tł. T. Dunin, W. Mayzel, J. Pawiński); Emil Rosenberg (tł. L. Anders); Andreas Rosenberger (tł. F. Jawdyński); Teodor Rosenheim (tł. S. Mintz, A. Puławski); Samuel Rosenstein (tł. T. Dunin); J. Rosenthal (tł. E. Modrzejewski); Józef Rosmanit (tł. A. Fabian); Otto Roth (tł. A. Elsenberg, W. Matlakowski); Roux (tł. W. Mayzel); Thorkild Rovsing (tł. W. Mayzel); Gaetano Rummo (tł. B. Chrostowski); Theodor Rumpf (tł. A. Puławski); Johann Runeberg (tł. K. Chełchowski, J. Funk); Herman Sahli (tł. W. Szumlański); Salomonsen (tł. W. Kamocki); Simon Samuel (tł. W. Kamocki); M. Sänger (tł. A. Winawer, M. Zweigbaum); Hubert Sattler (tł. W. Kamocki); Sawyer (tł. E. Przewoski); Schadewelb (tł. W. Ottuszewski); Schaeter (tł. T. Dunin); Filip Schech (tł. M. Jakowski); Scheurlen (tł. F. Arnstein, A. Poznański); Schlern (tł. M. Rejchman); Schmidt (tł. S. Rembieliński); H. Schmidt (tł. A. Malinowski); Schreiber (tł. S. Rembieliński, J. Sędziak); Paul Schröter (tł. J. Funk); B. S. Schultze (tł. S. Kondratowicz, M. Zucker); Schütz (tł. W. Mayzel); Schweinburg (tł. F. Arnstein); Germain Sée (tł. F. Arnstein); Edouard Seguin (tł. A. Puławski); Francesco Selmi (tł. L. Nencki); Herman Senator (tł. L. Anders, A. Malinowski, A. Sokołowski); Sengner (tł. H. Oderfeld); J. Seure (tł. M. Rejchman); N. Sieber (tł. W. Trzciński); Siegel (tł. M. Jakowski)? Silberman (tł. A. Malinowski, E. Modrzejewski); Simmonds (tł. T. Dunin); Marion Sims (tł. W. Matlakowski); Sinéty (tł. S. Kondratowicz); Smith (tł. J. Wigura); Julius Sommerbrodt (tł. W. Grosstern, J. Pawiński); Herbert Spencer (tł. F. Rajkowski); Ernst Stadelmann (tł. A. Sokołowski); Steffen (tł. A. Malinowski); Stepanow (tł. E. Modrzejewski); L. Stienon (tł. M. Rejchman); Heinrich Stilling (tł. B. Gepner syn); Lewis Stimson (tł. W. Matlakowski); Isidore Straus (tł. A. Puławski)? Adolf Strümpel (tł. W. Gajkiewicz); Tacke (tł. L. Anders); Samson Tait; S. Talma (tł. S. Klein)? Tassinari (tł. W. Mayzel); Ludwik Teichman (tł. H. Majer); Louis Félix Terrier (tł. W. Matlakowski)? Thévenot (tł. J. Rogoziński); Thiarir (tł. Drobnik)? Karol Thiersch (tł. A. Rothe); Thompson (tł. A. Grünbaum, W. Matlakowski); Konwsley Thorton (tł. W. Matlakowski); Paul Jules Tillaux (tł. E. Modrzejewski); Tizzoni (tł. Drobnik); Ludwik Tornwaldt (tł. W. Ołtuszewski); Manuel Toussaint (tł. A. Elsenberg); Friedrich Trendelenburg (tł. W. Matlakowski); Troicki (tł. T. Dunin); Eilert Tscherning; Julius Uffelmann (tł. L. Wolberg); Robert Ultzmann (tł. B. Chrostowski); Emil Ungar (tł. H. Nussbaum); Paul Gersen Unna (tł. J. Funk); Heinrich Unverricht (tł. L. Anders, W. Gajkiewicz); Wiktor Urbantchitsch (tł. E. Modrzejewski); Wagner (tł. A. Malinowski, J. Sędziak); Louis Vaillard (tł. W. Matlakowski, E. Przewoski); Emile-Arthur Vallin; H. L. Walton (tł. E. Modrzejewski); Henry Varigny (tł. F. Rajkowski); N. Wasiliew (tł. E. Przewoski); Watson-Cheyne (tł. W. Matlakowski); Weber (tł. F. Rajkowski); Adolf Weber (tł. W. Kamocki); Herman Weber (tł. B. Chrostowski); R. Weber (tł. M. Rejchman); Weber-Liel (tł. E. Modrzejewski); Anton Weichselbaum (tł. M. Jakowski); Weil (tł. S. Kwietniewski, A. Malinowski); Mitchel Weir (tł. A. Puławski); Robert Weir (tł. A. Puławski); Johann Veit (tł. M. Zweigbaum); Spencer Wells (tł. W. Matlakowski); L. Welt (tł. W. Gajkiewicz); Aristide Verneuil (tł. R. Jasiński, A. Puławski); Albrecht Wernich (tł. T. Dunin)? Karl Westphal (tł. W. Gajkiewicz, A. Rosenthal)? J. White (tł. E. Kurella); Vierordt (tł. J. Sędziak); L. Wille (tł. W. Ołtuszewski, A. Rothe); Villeneuve (tł. W. Matlakowski); H. P. Wilson (tł. S. Kondratowicz); Windelschmidt (tł. W. Grosstern); Anton Woelfler (tł. W. Matlakowski); August Vogl (tł. A. Malinowski); Wolff (tł. T. Hering); Richard Volkman (tł. W. Matlakowski); Horatio Charles Wood (tł. E. Kurella, W. Mayzel); Jules Worms (tł. J. Wigura); John Wortabet (tł. L. Anders)? Edme Félix Vulpian (tł. S. Kwietniewski); Robert Wurtz (tł. T. Dunin); W. Wyssokowitsch (tł. J. Pawiński); Jonas Zander (tł. R. Jasiński, E. Przewoski); Herman Zeissl (tł. W. Grosstern); O. Ziemssen (tł. L. Anders, A. Malinowski); Fr. Zimmerlin (tł. L. Wolberg); Paul Zweifel (tł. I. Grundzach).
W latach 1891—1900 pisali tu m. i.: Michał Abramowicz; Z. Adelt; Ludwik Anders; Feliks, Arnstein; J. Bączkiewicz; St. Bądzyński; Roman Barącz; Roman Baranowski; Czesław Barszczewski; Br. Bartkiewicz; Edw. Bernhard; Robert Bernhard; Al. Białobrzeski; Fr. Białokur; Al. Biegański; J. Bieliński; Edm. Biernacki; Wiktor Biernacki? Maksymilian Biro; Cz. Bitner; Bitny-Szlachta; Miecz. Bobrzyński; Piotr Borsukiewicz; J. Borzymowski; E. Bregman; Szczęsny Bronowski; Tadeusz Browicz; Józef Brudziński; J. Bruner; Mikołaj Brunner; Wł. Brzozowski; Odo Bujwid; Ryszard Bukowski; S. Centerszwer; Kaz. Chełchowski; Ad. Chełmoński; Witold Chodźko; Br. Chrostowski; Adam Ciągliński; Kaz. Ciągliński; St. Ciechanowski; Andrzej Ciechomski; H. Cybulski; Napoleon Cybulski; Józef Czajkowski; A. Czaplicka, Ludwik Czarkowski; R. Czepurkowski; Witosław Dąbrowski; J. Damsz; Bohdan Korybutt-Daszkiewicz; Antoni Dębczyński; B. Dębiński; Zdz. Dmochowski; Jan Dogiel; N. Dogiel; St. Domański; Feliks Drecki; Teodor Drobczyk; Tomasz Drobnik; Zygm. Dukalski; Teodor Dunin; Leon Dydyński; Józef Dymnicki; Henryk Dziedzicki; Szymon Dzierzgowski; B. Dzierżawski; Bruno Dziewiszek; Antoni Elsenberg; Z. Endelman; St. Essigman; W. Ettinger; Al. Fabian; I. Fajersztajn; T. Faytt; Stefania Feindkind; Leon Feinstein; H. Fidler; Ernest Finger; B. Finkielkraut; Edw. Flatau; Maksymilian Flaum; Maksymilian Frenkel; J. Funk; Antoni Gabszewicz; Wł. Gajkiewicz; Gałecki; Bol. Gepner syn; W. Glass; Edw. Gliksman; W. A. Gluziński; Józef Goldbaum; Miecz. Goldbaum; Leon Goldberg; S. Goldflam; A. J. Goldman; Marian Górnicki; Romuald Górski; Leon Gosztowtt; Henryk Gotard; J. Grabowski; Miecz. Grabowski; E. Grache; F. Grodecki; S. Grosglik; Wiktor Grosstern; A. Grünbaum; Ign. Grundzach; A. Grużewski; Bol. Grzankowski; St. Gutentag; Roman Gutowski; Jakub Halpern; Wacław Hanicki; Wł. Harajewicz; Teodor Heiman; Teodor Hering; M. W. Herman; Maurycy Hertz; Otto Hewelke; H. Higier; P. Hincz; Antoni Hołowiński; Marian Hołub; St. Honowski; Henryk Hoyer; W. Humnicki; J. Idzikowski; St. Iwanicki; M. Jakowski; Leonard Maciej Jakubowski; Wł. Janowski; A. Jarosiński; Tadeusz Jasieński; Roman Jasiński; Józef Jaworski; Walery Jaworski; Zygm. Jezierski; F. Jodkiewicz; K. Jonszer; J. Józefowicz; Justman; Ludwik Kadler; Emanuel Kahn; Ludwik Kaliciński; H. Kamieński; St. Kamieński; W. Kamocki; E. Karłowicz; Józef Karpiński; Piotr Karpiński; J. Karpow; Miecz. Kaufman; Fr. Kijewski; St. Klein; Adam Kohn; Edw. Kohn; Jakub Kohn; Fr. Koczorowski; J. Kolasiński; Bol. Komorowski; A. Kopczyński; Leon Kopf; Wł. Kopytowski; Ludomił Korczyński; T. Korzon; August Kosiński; Wł. Kossakowski; Wł. Kossecki; L. Kozicki; St. Kozłowski; Kaz. Kraków; Julian Kramsztyk; Zygm. Kramsztyk; S. Kraszewski; Ludwik Krause; Antoni Krokiewicz; M. Kronland; St. Krysiński; Paweł L. Kučera; Antoni Kuczyński; St. Kurkiewicz; St. Kurtz; Adam Lande; J. Landstein; Latkowski; Maksymilian Lebensbaum; M. Leśnik; A. Leśniowski; L. Leszczyński; E. Lewenstern; G. Lewin; K. Lidmanowski; Andrzej Lipka; J. Lipsztat; Leonard Lorentowicz; Leopold Lubliner; J. Luxenburg; St. Łagowski; Wacław Łapiński; Bol. Łapowski; Klemens Łazarowicz; August Łogucki; S. Łukaszewicz; Wł. Mączewski; Adam Majewski; J. Majkowski; Br. Malewski; Alfons Malinowski; A. Manduk; Jan Markiewicz; Zdz. Markiewicz; St. Markusfeld; Wł. Matlakowski; Józef Maybaum; Wacław Mayzel; W. Męczkowski; Zdz. Mierzyński; W. Miklaszewski; Adam Mincer; Kajetan Minkiewicz; S. Mintz; Albert Mizerski; Edm. Modrzejewski; Zygm. Monsiorski; Bol. Motz; Ign. Mucha; Z. Mundsztuk; Juliusz Muttermilch; St. Muttermilch; Miecz. Nartowski; Leon Nencki; Marceli Nencki; J. Neufeld; Fr. Ludwik Neugebauer; K. Niedzielski; D. Niseson; K. Noiszewski; St. Nowaczek; Henryk Nussbaum; Alfred Obaliński; Hipolit Oderfeld; St. Oderfeld; Wł. Olechnowicz; A. Olszewski; Wł. Ołtuszewski; Onufrowicz; S. Oppenheim; St. Orłowski; Wacław Orłowski; Witold Eugeniusz Orłowski; Witold T. Orłowski; K. Orzeł; A. Ossowski; Wł. Palmirski; A. Pański; Wł. Papiewski; Józef Pawiński; St. Pechkranc; L. Pękosławski; Br. Peltyn; Z. Perkahl; Józef Peszke; Michał Pietkiewicz; J. Piltz; Jan Piotrowski; Gracjan Pisarzewski; Józef Poczobut; Leon Popielski; Stanisława Popławska; Z. Prechner; J. Prus; Jan Pruszyński; Ludwik Przedborski; E. Przewoski; Mariusz Przyjałowski; Józef Pstrokoński; Arkadiusz Puławski; Wincenty Puławski; Jakub Puterman; Zygm. Pyrowicz; Ludwik Rabek; Jan Raczyński; R. Radziwiłłowicz; Feliks Rapczewski; Mikołaj Rejchman; Ludwik Rekowski; St. Rembieliński; Stefan Ronthaler; Zygm. Rosen; Jakub Rosenthal; Marian Roszkowski; A. Rothe; M. Rozental; W. Rubin; H. Rundo; Henryk Ruppert; Karol Rychliński; Ludwik Rydygier; K. Rzętkowski; E. Sachs; Henryk Sadkowski; Józef Saks; A. Sawicki; Br. Sawicki; Br. Wilhelm Sawicki; J. W. Sawicki; Al. Scheller; Hilary Schramm; Schroeter; Jan Sędziak; E. A. Seeman; W. Sękowski; M. Siergiejew; E. Simanowska; Al. Simon; Józef Skłodkowski; E. Skomorowski; Z. Sławiński; Wacław Sobierański; Alfred Sokołowski; Spira; Zygm. Srebrny; Wł. Staniszewski; Czesław Stankiewicz; S. Stankiewicz; Tomasz Staweno; J. Steinhaus; F. Stępkowski; Seweryn Sterling; Wacław Sterling; A. Stevenson; Herman Strauss; K. Stróżewski; St. Stróżewski; Jan Strzelbicki; Ign. Strzemiński; Jan Świątecki; Wł. Swiątecki; A. Świechowski; Heliodor Święcicki; F. Świeżyński; Karol Szadek; Felicjan Szmakfefer; Jan Szmurło; Adolf Szpanbok; Adam Szulisławski; L. Szuman; W. Szumlański; J. Szwejcer; St. Targoński; Antoni Troczewski; E. Tryjarski; T. Trzciński; Wawrzyniec Trzciński; Rudolf Trzebicky; Al. Tumpowski; Henryk Uliński; L. Vorstaedter; Br. Wagner; Wacław Wągrowski; Al. Waldenberg; Mikołaj Warman; Maksymilian Warszowski; Wasilkowski; M. Waśkiewicz; Zygm. Wąsowicz; J. Watten; Gabriel Wawelberg; J. Weisblat; Emil Werner; W. Wesołowski; D. Wieczorkiewicz; Józef Winiarski; K. Wisłocki; St. Witkiewicz; Adam Wizel; Stanisława Włodek; Roman Wnorowski; Justyn Wojewódzki; B. Wojtkiewicz; Ludwik Wolberg; L. Wolfram; M. Wołkowicz; Julian Wołyński; J. Wróblewski; Wł. Wróblewski; Czesław Wroczyński; Wł. Wroński; August Wrześniowski; Fr. Wychowski; J. Wygodzki; W. Wyżnikiewicz; J. Zabłudowski; Napoleon Zaborowski; Wł. Zahorski; A. Zajączkowski; M. Zajdeman; Jan Zaleski; Karol Zaleski; Al. Zawadzki; Józef Zawadzki; Miecz. Zawadzki; St. Zawadzki; Wł. Zawadzki; I. Zdanowicz; A. Żebrowski; A. Zięciakiewicz; E. W. Zieliński; Kaz. Zieliński; W. Zieliński; L. Zmitrowicz; M. Żołędziowski; M. Zucker; Witold Żurakowski; M. Zweigbaum; Wł. Żydłowicz.
Listy do redakcji, noty polemiczne, komunikaty nadesłali m. i.: Wł. Biegański; W. Bylicki; G. Chodakowski; Jan Czarnocki; Kaz. Dąbrowski; A. Dranicyn; Wł. Garliński; Gołębiowski; Wł. Janduski; Jaruntowski; W. Kosmowski; Kraushar; Józef Merunowicz; Józef Pełczyński; J. Polak; Jan Raum; J. Rogowicz; M. Silberstrom; Michał Śliwiński; Michał Szwykowski; A. Winawer.
Ponadto przetłumaczono obcojęzyczne teksty następujących autorów polskich: T. Browicz; E. Czapiewski (tł. J. Landstein); L. Korczyński (tł. Z. Rom.); Krokiewicz (tł. W. Ettinger); Józef Łukasiewicz (tł. W. Sterling); Mańkowski (tł. M. Hołub); Mazurkiewicz; Jan Mikulicz (tł. H. Higier, K. Minkiewicz); Marceli Nencki (tł. I. Grundzach, M. Zweigbaum); F. Neugebauer (tł. M. Zweigbaum); J. Nowak (tł. Z. Markiewicz); Alfred Obaliński (tł. A. Ciechomski, A. Gróżewski); Izydor Zabłudowski (tł. E. Lewenstern).
Tłumaczeni byli m. i.: Ch. Abadie (tł. W. Kamocki); Abel (tł. W. Humnicki, Z. Markiewicz, G. Wawelberg, J. Weisblat); W. Afanasiew; (tł. E. Tryjarski); Agéron (tł. A. Puławski); F. Ahlfeld (tł. M. Lebensbaum); Joaquin Alberan (tł. A. Leśniowski); Albrecht Albu (tł. M. Flaum); Aldibert (tł. K. Sawicki); Aleksandrow (tł. T. Faytt, B. Sawicki); K. Alt (tł. A. Puławski, W. Szumlański); Antichievich (tł. B. Sawicki); H. Apolant (tł. W. Żurakowski); Arendt (tł. A. Ciechomski, M. Zweigbaum); J. Arkawin (tł. Z. Rom.); Arnaud (tł. A. Lande); A. Arnold (tł. E. Lewenstern); J. Arnold (tł. S. Oppenheim); Artaud (tł. J. Landstein); J. Audry (tł. K. Stróżewski); Emanuel Aufrecht (tł. A. Puławski); Ausset (tł. K. Stróżewski); G. Avellis (tł. S. Oppenheim); Adolf Baginsky (tł. A. Malinowski, Z. Markiewicz, J. Winiarski); F. Bähr (tł. K. Niedzielski); D. Bailey (tł. A. Kopczyński); R. Balint (tł. S. Pechkranc); V. Bandler (tł. W. Łapiński); J. Bang (tł. S. Muttermilch); G. Banti (tł. Świeżawski); P. Barbagallo (tł. W. Janowski); A. Bargebuhr (tł. J. Winiarski); Barjon (tł. J. Landstein); Bärkner (tł. A. Kohn); A. Barth (tł. W. Mączewski); P. Toussaint Barthelemy (tł. Sterling); Samuel Basch (tł. M. Lebensbaum); Ferdinand O. Battistini (tł. S. Rembieliński); Baudach (tł. W. Szumlański); Bauer (tł. S. Sterling); Paweł Baum (tł. A. Leśniowski, L. Wolberg); Paul Baumgarten (tł. A. Lande, S. Sterling); Ch. Bäumler (tł. E. Biernacki); Bayer (tł. J. Borzymowski); Beaussenat (tł. K. Niedzielski); Włodzimierz Bechtieriew (tł. M. Goldbaum, E. Lewenstern); B. v. Beck (tł. R. Jasiński); M. Beck (tł. W. Janowski, W. Kamocki); Ludwik Becker (tł. E. Lewenstern); H. Beckman (tł. W. Mączewski); Lucien Beco (tł. S. Pechkranc); H. Beer (tł. S. Pechkranc); Emil Behring (tł. L. Lubliner, L. Wolfram, M. Zweigbaum); Bellin (tł. F. Neugebauer); D. Benczur (tł. A. Puławski); Carl Benda (tł. A. Wizel); Bernhard Bendix (tł. S. Kamieński); P. Bergrün (tł. L. Wolberg, A. Zięciakiewicz); M. Berhardt (tł. E. Biernacki, K. Stróżewski); Bérillon (tł. S. Kamieński); Oswald Berkhan (tł. E. Biernacki); Leon Bernard (tł. Gutowski); Berndt (tł. A. Kopczyński); L. Bernhard (tł. J. Winiarski); S. Bernheim (tł. K. Stróżewski, Wróblewski); E. Berrgrün (tł. J. Winiarski); A. Berson (tł. S. Pechkranc); Berthenson (tł. W. Żurakowski); Beuenati (tł. L. Lorentowicz); Beurnier (tł. W. Ettinger); A. Bickel (tł. M. Rosenthal); Filip Biedert (tł. Z. Prechner); A. Biedl (tł. W. Szumlański); A. Bier (tł. A. Ciechomski, K. Niedzielski, M. Rosenthal); E. Biltz (tł. M. Zweigbaum); R. Bing (tł. H. Sadkowski); Otto Binswanger (tł. K. Stróżyński); A. Blachstein (tł. J. Winiarski); Bloch (tł. J. Kolasiński); S. Blum (tł. J. Brudziński); F. Blumenfeld (tł. Z. Rom.); Ludwig Blumreich (tł. A. J. Goldman); J. Boas (Boass) (tł. E. Biernacki, H. Higier, J. Muttermilch, J. Pruszyński, W. Rubin, W. Wroński); Bode (tł. K. Niedzielski, M. Zweigbaum); Boenecken (tł. J. Weisblat); Boer (tł. L. Wolfram); A. Bogdan (tł. W. Żurakowski); Nikolaus Bogoras (tł. Z. Prechner); Karl Bohland (tł. J. Weisblat); J. Bokai (tł. S. Kamieński, B. Sawicki); Otto Bollinger (tł. W. Sterling); A. Bonome (tł. Z. Rom.); August Borchard (tł. A. Ciechomski); Borchgrevinck (tł. E. Lewenstern); B. Borneman (tł. J. Landstein); Karl Bornstein (tł. E. Tryjarski); Borrel (tł. A. Puławski); Böttiger (tł. A. Kopczyński); Henri Bouchard (tł. S. Sterling); P. Boullache (tł. L. Anders); Bousquet (tł. W. Ettinger); Leon Bouveret (tł. S. Mintz); Brackel (tł. A. Kopczyński); Kristian Brandt (tł. B. Sawicki); H. Braun (tł. A. Kopczyński, E. Lewenstern, H. Sadkowski); Richard Braun von Fernwald (tł. K. Niedzielski); E. Bregman (tł. E. Lewenstern); Józef Breuer (tł. E. Lewenstern); L. Brieger (tł. W. Mayzel); Brindel (tł. M. Hertz); Briquet (tł. W. Ettinger); Edouard Brissaud (tł. S. Kamieński); Louis Brocq (tł. S. Sterling); Al. Bruce (tł. S. Włodek), A. Bruck (tł. M. Hertz); L. Bruns (tł. L. Dydyński, K. Stróżewski, A. Świechowski, K. Niedzielski); H. Buchner (tł. A. Lande, M. Rosenthal, S. Sterling); Max Burchardt (tł. W. Żurakowski); H. Burger (tł. K. Stróżewski); Burghart (tł. P. Karpiński); G. Buschan (tł. Z. Rom.); Abraham Buschke (tł. A. Leśniowski, Z. Markiewicz); Otto Busse (tł. W. Janowski); Feliks Buttersack (tł. T. Korzon); B. Buxbaum (tł. A. Chełmoński); Cahen-Brach (tł. S. Gutentag); Albert Calmette (tł. A. Puławski); P. Canon (tł. W. Grosstern, W. Mayzel); Jean Cardamatis (tł. W. Ettinger); O. Casagrandi (tł. W. Janowski); Leopold Casper (tł. E. Lewenstern, K. Niedzielski); Pietro Castellino (tł. A. Manduk); Cathelinau (tł. W. Wesołowski); L. Catrin (tł. A. Majewski); A. Cavasse (tł. W. Dąbrowski); A. Celli (tł. W. Dąbrowski, M. Hołub, W. Janowski); Chabbert (tł. T. Staweno); Henri Chaput (tł. W. Ettinger); Jean M. Charcot (tł. E. Biernacki, S. Feindkind, K. Stróżewski, A. Wizel); A. Chauffard (tł. W. Ettinger, W. Dąbrowski, A. Lande, J. Landstein); E. Chretien (tł. J. Pruszyński); A. Christern (tł. L. Kozicki); Julius Cohn (tł. J. Weisblat, M. Zweigbaum); I. Cohn (tł. Z. Pyrowicz); P. Cohnheim (tł. M. Frenkel, W. Rubin); F. Frederic Collet (tł. W. Gajkiewicz); Jules Comby (tł. A. Majewski); Comparaid (tł. A. Zięciakiewicz); L. Concetti (tł. B. Daszkiewicz, A. Malinowski); Concornotti (tł. M. Hołub); H. Conrads (tł. W. Gajkiewicz); A. Coolidge (tł. S. Oppenheim); F. Courmont (tł. K. Stróżewski); P. Courmont (tł. J. Landstein, S. Pechkranc); W. Croner (tł. S. Pechkranc); Juliusz Csilag (tł. L. Wolberg); Cuhrschmann (tł. W. Żurakowski); J. Cumft (tł. J. Winiarski); Ad. Czerny (tł. K. Niedzielski, Z. Prechner); Ernst Czyhlarz (tł. Z. Markiewicz); Damascelli (tł. L. Lorentowicz); C. Daper (tł. A. Puławski); S. Darkechewitsch (tł. A. Wizel); Dauber (tł. E. Lewenstern); Herman Dawidsohn tł. W. Łapiński); Deckart (tł. S. Pechkranc); Delie (tł. A. Kohn); Delmas (tł. W. Ettinger); Desquin (tł. A. Ciechomski); Devie (tł. S. Mintz); Georg Deycke (tł. E. Biernacki); Georges Dieulafoy (tł. W. Dąbrowski, R. Jasiński); Max Dinkler (tł. M. Goldbaum); O. Dion (tł. A. Majewski); Paweł Dittnich (tł. M. Zweigbaum); A. Döderlein (tł. M. Zweigbaum); Dömeny (tł. Z. Markiewicz); C. Dormayer (tł. A. Kuczyński); W. Dösekker (tł. K. Niedzielski); Joseph Doutrelepont (tł. W. Szumlański); Eugene-Louis Doyen (tł. A. Gabszewicz); William Dubreuilh (tł. A. Elsenberg); Ducamp (tł. A. Puławski); Duffan (tł. J. Landstein); Marc Dufour (tł. A. Majewski); Alfred Dührssen (tł. A. Kopczyński, Z. Markiewicz, J. Weisblat); Dujurier (tł. A. Kopczyński); Emil Dungern (tł. W. Janowski); Simon Duplay (tł. K. Niedzielski); G. Dupond (tł. W. Wróblewski); Dürck (tł. S. Sterling); H. Dürfler (tł. J. Lipsztat); Duval (tł. J. Majkowski); W. Ebstein (tł. M. Flaum, A. Lande, S. Pechkranc); Fritz Egger (tł. A. Lande, S. Pechkranc); Oskar Ehrhardt (tł. A. Kopczyński); P. Ehrlich (tł. W. Mayzel); H. Eichhorst (tł. W. Janowski, K. Stróżewski); A. Eilenberg (tł. L. Dydyński); Max Einhorn (tł. B. Peltyn, W. Rubin, L. Wolfram); A. Eiselberg (tł. W. Grosstern, K. Niedzielski, W. Sawicki, M. Wołkowicz); Eisenhart (tł. N. Zaborowski); Karl Eisenlohr (tł. E. Biernacki); A. Elzholz (tł. L. Dydyński); R. Emmerich (tł. A. Puławski, E. Zieliński, W. Żurakowski); Eugen Enderlen (tł. E. Lewenstern, Z. Pyrowicz); E. Enriquez (tł. T. Jasieński); W. Erb (tł. E. Biernacki, A. Kopczyński, E. Lewenstern); Theodor Escherich (tł. J. Brudziński, S. Kamieński, A. Majewski); A. Eulenburg (tł. M. Biro, S. Muttermilch, H. Sadkowski, E. Tryjarski, A. Wizel); R. Ewald (tł. W. Szumlański); Ezben (tł. E. Tryjarski); Knud Faber (tł. E. Tryjarski); Farnarier (tł. A. Wizel); S. Felsenthal (tł. J. Winiarski); Ch. Féré (tł. J. Kolasiński, A. Lande, E. Lewenstern, A. Majewski, Z. Markiewicz); Ferran (tł. Z. Markiewicz); Ferrarini (tł. Gałecki); Fessel (tł. A. Lande); Rudolf Fick (tł. J. Lipsztat); W. Filehne (tł. T. Korzon); N. F. Fiłatow (tł. Sterling); H. Finkelstein (tł. S. Kamieński); Finotti (tł. W. Żurakowski); Wilhelm Fischel (tł. S. Kamieński); Fischer (tł. M. Wołkowicz); F. Fischer (tł. K. Niedzielski); J. Fischer (tł. A. Puławski); S. Flatau (tł. Z. Endelmann, A. Kopczyński); Flech (tł. K. Orzeł); W. Fleiner (tł. S. Pechkranc); S. Flexner (tł. W. Janowski); L. Flügge (tł. K. Rzętkowski); Joseph Fodor (tł. Z. Markiewicz); M. Fontan (tł. J. Kolasiński); J. Forster (tł. W. Janowski); A. Fournier (tł. A. Elsenberg, W. Sterling); Fraenkel (tł. L. Dydyński, W. Sawicki); A. Fraenkel (tł. W. Rubin); B. Fraenkel (tł. A. Zięciakiewicz); C. Fraenkel (tł. J. Landstein, S. Pechkranc); E. Fraenkel (tł. E. Biernacki, L. Kozicki, A. Puławski); S. Fraenkel (tł. W. Gajkiewicz); Franke (tł. A. Ciechomski, P. Hincz); Fränkel (tł. A. Ciechomski, A. Puławski, Rosenthal); Oskar Frankl (tł. A. Wizel); A. Frentzel (tł. K. Niedzielski); Kurt Freudenburg (tł. M. Zucker); W. Freudenthal (tł. M. Hertz); H. W. Freund (tł. M. Zucker); M. Frey (tł. K. Niedzielski); Freyhau (tł. S. Bronowski); Freymuth (tł. T. Korzon); Fricker (tł. F. Świeżyński); F. Friedman (tł. A. Puławski); Anton Frisch (tł. A. Ciechomski); H. Fritsch (tł. M. Lebensbaum, B. Sawicki, M. Zweigbaum); Fuchs (tł. M. Hołub); P. Fürbringer (tł. W. Janowski, A. Majewski, E. Tryjarski); L. Fürst (tł. M. Zweigbaum); L. Galavielle (tł. A. Wizel); Bruno Galli-Valerio (tł. M. Hołub); P. Gamalïa (tł. A. Chełmoński); A. Garé (tł. M. Wołkowicz); J. Garet (tł. S. Oppenheim); Paul-Emile Garnier (tł. W. Ettinger); C. Garre (tł. K. Niedzielski, J. Weisblat); F. Gärtner (tł. E. Biernacki, M. Zweigbaum); Georges Gasne (tł. K. Stróżewski) A. Gebhart (tł. T. Korzon); A. Gebuchten (tł. H. Sadkowski); Gélibert (tł. S. Kamieński); Marie-Ernest Gellé (tł. M. Hertz); Le Gendre (tł. K. Niedzielski); K. Georgewsky (tł. S. Pechkranc); Gerhard (tł. M. Goldbaum); C. Gerhardt (tł. W. Rubin); D. Gerhardt (tł. E. Biernacki. A. Chełmoński, S. Pechkranc); T. Gerhardt (tł. A. Malinowski); Gerloff (tł. L. Feinstein); N. Gerson (tł. L. Wolberg); M. Gerulanos (tł. E. Lewenstern) C. Ghillini (tł. W. Łapiński); A. Gilbert (tł. W. Grosstern, S. Pechkranc, H. Sadkowski); M. Gilles de la Tourette (tł. Gałecki, R. Gutowski, A. Majewski, K. Stróżewski); E. Giordano (tł. L. Lorentowicz); Giraudeau (tł. S. Włodek); Giudiceandrea (tł. H. Sadkowski); Eugene Gley (tł. S. Kamieński); T. Gluck (tł. K. Niedzielski); C. Goebel (tł. J. Borzymowski); Emil Gold (tł. W. Kozicki); F. Goldschmidt (tł. W. Janowski); Vilmos Goldziher (tł. S. Feinstein); Gołowkow (tł. L. Gosztowt); Gomez (tł. W. Szumlański); William Gordon (tł. M. Biro); Gorjanskij (tł. S. Pechkranc); Sigmund Gottschalk (tł. F. Świeżyński); Adolf Gottstein (tł. A. Leśniowski, K. Stróżewski); Ch. Gram (tł. S. Kamieński); Joseph Grasset (tł. W. Jaworski); E. Grawitz (tł. T. Korzon, Z. Rom.); F. Gravitz (tł. F. Świeżyński); J. Grosz (tł. Z. Prechner); K. Grube (tł. K. Korzon, B. Peltyn, E. Tryjarski); P. Grützner (tł. W. Żurakowski); Guelliot (tł. E. Lewenstern); Guinson (tł. E. Biernacki); Ferdinand Gumprecht (tł. A. Chełmoński, Z. Markiewicz); Dawid Gurfein (tł. T. Jasieński); Karl Gussenbauer (tł. K. Niedzielski); Paul Guttman (tł. W. Mayzel, A. Puławski); H. Gutzmann (tł. E. Biernacki); A. Hack (tł. S. Kamieński); Victor v. Hacker (tł. W. Żurakowski); M. Haedke (tł. E. Lewenstern); Hago (tł. E. Lewenstern); M. Hahn (tł. J. Watten); Halipre (tł. K. Stróżewski); B. L. Hallion (tł. T. Jasieński); Henri Hallopeau (tł. W. Sterling); J. H. Hamburger (tł. W. Janowski); A. Hammerschlag (tł. B. Łapowski, S. Mintz); E. H. Hankin (tł. W. Janowski); W. C. Hanot (tł. W. Grosstern); O. Hansell (tł. A. Zajączkowski); H. Hartmann (tł. W. Ettinger, K. Niedzielski); Artur Hasenfeld (tł. S. Pechkranc); A. Hassmann (tł. A. Chełmoński); G. Hauser (tł. T. Korzon); Heaton (tł. A. Zajączkowski); E. M. Heckel (tł. W. Ettinger); M. Hein (tł. M. Zweigbaum); J. Heine (tł. B. Wojtkiewicz); Julius Heitzmann (tł. M. Zweigbaum); Heinrich Helferich (tł. J. Weisblat); Arnold Heller (tł. S. Pechkranc); Hellner (tł. A. Puławski); A. Hennig (tł. S. Pechkranc, A. Puławski); Eduard Henoch (tł. W. Rubin); R. Hensen (tł. J. Landstein); Mano Herczel (tł. T. Faytt, W. Łapiński); Herhold (tł. W. Żurakowski); L. Hermann (tł. P. Hincz); Otto Hermes (tł. A. Ciechomski, A. Kopczyński); Oskar Hertwig (tł. K Minkiewicz); Hans Herz (tł. W. Dąbrowski); Karl Herzfeld (tł. A. J. Goldman, E. Lewenstern); W. Hesse (tł. W. Humnicki); O. Heubner (tł. S. Bronowski, W. Janowski, Z. Prechner); Heusner (tł. E. Lewenstern); E. v. Hibler (tł. W. Janowski); Hildebrand (tł. A. J. Goldman, E. Lewenstern); Julius Hirschberg (tł. J. Weisblat); F. Hirschfeld (tł. G. Lewin); M. Hirschfeld (tł. S. Kamieński); Heinrich Hochhaus (tł. H. Higier); Hochwart (tł. A. Wizel); Höfer (tł. A. Kopczyński); Isidor Hofbauer (tł. Z. Markiewicz); A. Hoffa (tł. A. J. Goldman, E. Lewenstern); Artur Hoffmann (tł. E. Biernacki, H. Higier, T. Korzon, E. Lewenstern, M. Zweigbaum); Franz Hofmeister (tł. A. Leśniowski); Johann Hofmokl (tł. F. Arnstein); E. Holländer (tł. J. Borzymowski, E. Lewenstern); A. Holst (tł. W. Janowski); De Holstein (tł. K. Rzętkowski); Ernst Homen (tł. A. Wizel); Georg Honigmann (tł. W. Janowski); J. Hont (tł. S. Sterling); Carl Hopmann (tł. J. Weisblat); Hermann Hoppe (tł. M. Goldbaum); G. Hoppe-Seyler (tł. E. Biernacki); Franz Howitz (tł. A. Leśniowski); J. Huber (tł. P. Karpiński); Hue (tł. W. Ettinger); Gustaw Huguenin (tł. W. Grosstern, J. Pruszyński, Sterling); J. Huguet (tł. K. Niedzielski); Hültl (tł. M. Flaum); F. Hüppe (tł. J. Winiarski); K. Illner (tł. L. Wolberg); Immerwahr (tł. Z. Markiewicz); Infeld (tł. K. Stróżewski); A. Ionas (tł. A. Puławski); J. Israel (tł. A. Leśniowski, K. Niedzielski, S. Pechkranc); J. Jacob (tł. S. Pechkranc, A. Żebrowski); Jaffe (tł. E. Lewenstern, R. Jasiński); Gustaw Jäger tł. A. Chełmoński); M. Jakoby (tł. E. Tryjarski, A. J. Goldman); Janeso (tł. W. Dąbrowski); Janet (tł. Stawens); Jarre (tł. B. Dzierżawski); E. Jeanselme (tł. K. Stróżewski); Erno Jendrássik (tł. A. Puławski); Johnston (tł. J. Landstein); F. Jolly (tł. A. Manduk); Jonesco (A. Gabszewicz); Jordan (tł. F. Neugebauer, K. Niedzielski); J. Joseph (tł. P. Hincz); A. Josias (tł. A. Puławski); R. Jürgens (tł. K. Stróżewski); C. Kaensche (tł. E. Biernacki); S. Kalischer (tł. S. Pechkranc); Ludwig Kamen (tł. Z. Markiewicz); Kannelis (tł. W. Ettinger); Alfred Kantorowicz (tł. L. Wolberg); O. Kappeler (tł. K. Niedzielski); Ernest Karajan (tł. P. Hincz); Ferdinand Karewski (tł. A. Ciechomski, A. J. Goldman); M. Kassowitz (tł. A. Malinowski, M. Zweigbaum); Kattwinkel (tł. T. Korzon, K. Stróżewski); Hans Kehr (tł. E. Lewenstern, K. Minkiewicz); A. Kehrer (tł. J. Weisblat, M. Wołkowicz, M. Zweigbaum); A. Keller (tł. H. Kamieński, Z. Rosen); G. Kelling (tł. G. Lewin); Walter Kempner (tł. A. Malinowski); W. Kernig (tł. B. Peltyn); F. Kiefer (tł. W. Janowski); Karol Kindner (tł. A. Gabszewicz); Heinrich Kionka (tł. S. Pechkranc); F. Kippenberg (tł. M. Zweigbaum), Ludwig Kirn (tł. A. Puławski); Alfred Kirstein (tł. S. Openheim, A. Zięciakiewicz); Kisch (tł. J. Weisblat); Kisskalt (tł. A. Malinowski); J. Kister (tł. W. Janowski); Shibasaburo Kitasato (tł. W. Grosstern); Klebch (tł. K. Chełchowski); Edwin Klebs (tł. Onufrowicz); K. Klecki (tł. B. Dębiński, K. Niedzielski); C. Klemperer (tł. M. Flaum, W. Grosstern, A. Lande, W. Rubin); Klink (tł. A. Kopczyński); Robert Koch (tł. O. Bujwid, B. Gepner syn, M. Hołub, W. Janowski, S. Kamieński, S. Pechkranc, J. Świeżyński); A. Koehler (tł. M. Wołkowicz); A. Koetnitz (tł. K. Niedzielski); A. Köhler (tł. E. Lewenstern); Kohn (tł. J. Landstein); Gustaw Kolischer (tł. M. Zweigbaum); W. Kolle (tł. J. Landstein); A. Kolliker (tł. L. Dydyński); König (tł. E. Lewenstern); Kopfstein (tł. J. Idzikowski); Kornfeld (tł. E. Biernacki); A. Korotnew (tł. Stawens); W. Körte (tł. A. Gabszewicz); Kossel (tł. S. Pechkranc, L. Wolfram); Kostjurin (tł. H. Higier); Kraak (tł. S. Muttermilch); Krainsky (tł. L. Dydyński, H. Higier); Krämer (tł. L. Czarkowski); Paul Kraske (tł. B. Sawicki); Krathe (tł. E. Karłowicz); Kraus (tł. A. Majewski); F. Krause (tł. A. Kopczyński, K. Niedzielski); E. Krauss (tł. W. Żurakowski); P. F. Krauze (tł. A. Gabszewicz, A. Malinowski