Nazwisko i imię:
Fricz (Frycz, Fritze) Józef (pseudonim Zefi).
Tytuł:
Prawa Korony czeskiej skreślone i przedstawione posłom lwowskiego Sejmu przez Dra Zefi. Dochód cały ze sprzedaży przeznacza się na koszta wydawnictwa dzieła opracowanego przez Teusza i Zefi, p. n. „Czechja” Od r. 1846.
Miejsce i rok wydania:
Zürich, w drukarni polskiej Komitetu Repr(ezentującego) Wychodztwa Polskiego, 1867,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 43, 1 nl., sgr. 15. Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich A. Bara przypisuje autorstwo Józefowi Żulińskiemu (t. II, Kraków 1936, str. 232). Ak. — Jag. — Kórnik
Całość:
Fricz (Frycz, Fritze) Józef (pseudonim Zefi).
Prawa Korony czeskiej skreślone i przedstawione posłom lwowskiego Sejmu przez Dra Zefi. Dochód cały ze sprzedaży przeznacza się na koszta wydawnictwa dzieła opracowanego przez Teusza i Zefi, p. n. „Czechja” Od r. 1846.
Zürich, w drukarni polskiej Komitetu Repr(ezentującego) Wychodztwa Polskiego, 1867,
w 8ce, str. 4 nl., 43, 1 nl., sgr. 15.
Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich A. Bara przypisuje autorstwo Józefowi Żulińskiemu (t. II, Kraków 1936, str. 232).
Ak. — Jag. — Kórnik