Nazwisko i imię:
Auerbach Bertold (1812–1882).
Tytuł:
W pałacu i chatce, powieść przełożona przez Joannę Belejowską. (Oddruk z Tygodn. Mód).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, M. Orgelbrand, druk. Kowalewskiego, 1869,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 652, 1 rub. 20 kop. Jag.
Całość:
Auerbach Bertold (1812–1882).
W pałacu i chatce, powieść przełożona przez Joannę Belejowską. (Oddruk z Tygodn. Mód).
Warszawa, M. Orgelbrand, druk. Kowalewskiego, 1869,
w 8ce, str. 652, 1 rub. 20 kop.
Jag.