Nazwisko i imię:
Au Juliusz Leon (Dr. z Poznania, urodz. 11 Kwietnia 1842, zm. 1888).
Tytuł:
Nauka rachunkowości, do potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej. Dzieło uwieńczone nagrodą Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. ks. krakowskiem, wydane nakł. b. studentów b. wyższej szkoły roln. w Żabikowie i wyższej szkoły rolniczej w Dublanach.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, I Związkowa Druk., 1889,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. VII i 177, kor. 4. Jag. – Ossol. – Pozn.TPN
Całość:
Au Juliusz Leon (Dr. z Poznania, urodz. 11 Kwietnia 1842, zm. 1888).
Nauka rachunkowości, do potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej. Dzieło uwieńczone nagrodą Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. ks. krakowskiem, wydane nakł. b. studentów b. wyższej szkoły roln. w Żabikowie i wyższej szkoły rolniczej w Dublanach.
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, I Związkowa Druk., 1889,
w 8ce, str. VII i 177, kor. 4.
Jag. – Ossol. – Pozn.TPN