Nazwisko i imię:
Franciszek Józef I cesarz Austrii (1830—1916).
Tytuł:
Petycya od mieszkańców dwunastu obwodów Galicyi wschodniej do Jego Ces. Król. Mości Franciszka Józefa I. względem przywrócenia w szkołach językow krajowych. (Przedruk z Nru 35 dziennika „Polska” z roku 1849).
Miejsce i rok wydania:
(Z datą: Lwów, 7 Lutego 1849), druk. A. B. Winiarza,
Opis/komentarz:
fol., str. 2 nl. Jag.
Całość:
Franciszek Józef I cesarz Austrii (1830—1916).
Petycya od mieszkańców dwunastu obwodów Galicyi wschodniej do Jego Ces. Król. Mości Franciszka Józefa I. względem przywrócenia w szkołach językow krajowych. (Przedruk z Nru 35 dziennika „Polska” z roku 1849).
(Z datą: Lwów, 7 Lutego 1849), druk. A. B. Winiarza,
fol., str. 2 nl.
Jag.