Nazwisko i imię:
Athenaeum.
Tytuł:
Athenaeum. Pismo poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce i t. d.
Miejsce i rok wydania:
Wydawca J. I. Kraszewski. Wilno, druk. Teofila Glücksberga.
Opis/komentarz:
– Oddział I. 1841: Tom I, str. 208, 2 nl. i rycina, Tom II Nakł. i druk. Teof. Glücksberga, str. 160; Tom III, str. 202 i 2 nl.; Tom IV (...Pismo poświęcone historyi, filozofii, literaturze, sztukom i krytyce i t. d.), str. 229 i 5 nl.; Tom V, str. XII, 2 nl., 249, 3 nl. i ryc, Tom VI, str. 4 nl. i 296. – Oddział II. 1842: Tom I (...Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii, literaturze, sztukom i t. d.), str. 241, 1 nl. i ryc; Tom II, str. 202 i 3 nl.; Tom III, str. 175 i 1 nl. oraz 1 tabl.; Tom IV, str. 218 i 2 nl.; Tom V, str. 155 i 1 nl.; Tom VI, str. 176 i 2 nl. – Oddział III. 1843: Tom I, str. 207, 1 nl. i ryc. (portret Mich. Grabowskiego); Tom II, str. 233 i 1 nl.; Tom III, str. 263 i 1 nl.; Tom IV, str. 278 i 2 nl.; Tom V, str. 214 i 2 nl.; Tom VI, str. 214 i 2 nl. – Oddział IV. 1844: Tom I, str. IV, 237 i 3 nl.; Tom II, str. 291 i 1 nl.; Tom III, str. 216 i 2 nl.; Tom IV, str. 189, 3 nl. i IV; Tom V, str. 221 i 3 nl.; Tom VI, str. 230 i 6 nl. – Oddział V. 1845: Tom I, str. 219, 1 nl. i 1 ryc; Tom II, str. 185 i 1 nl.; Tom III, str. 218 i 2 nl.; Tom IV, str. 264, 2 nl. i 2 ryc; Tom V, str. 169 i 1 nl.; Tom VI, str. 123 (mylnie zam.: 227) i 5 nl. – Oddział VI. 1846: Tom I, str. 205 i 3 nl.; Tom II, str. 220 i 4 nl.; Tom III, str. 257 i 1 nl.; Tom IV, str. 227 i 1 nl.; Tom V, str. 135 (mylnie zam.: 235) i 1 nl.; Tom VI, str. 257 i 1 nl. – Oddział I–VI. po 40 złp.; razem XXXVI Tomów 240 złp. – Szereg nowy. Oddział I. 1847: Tom I, str. 231 i 3 nl.; Tom II, str. 246 i 2 nl.; Tom III, str. 201 i 1 nl.; Tom IV, str. 221 i 3 nl.; Tom V, str. 210 (mylnie zam.: 211) i 1 nl.; Tom VI, str. 173 i 3 nl. – Oddział II. 1848: Tom I, str. 218 i 2 nl.; Tom II, str. 198 i 2 nl.; Tom III, str. 185 i 1 nl.; Tom IV, str. 243 i 1 nl.; Tom V, str. 166 i 2 nl.; Tom VI, str. 230 i 2 nl. – Rok 1849. Wilno, nakład wydawcy, druk Józefa Zawadzkiego: Tom I (...Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii, literaturze i sztukom), str. 155 i 1 nl.; Tom II, str. 211 i 1 nl. z tabl. 1; Tom III, str. 259 i 1 nl.; Tom IV, str. 251 i 1 nl.; Tom V, str. 259 i 1 nl.; Tom VI, str. 229 i 1 nl. – Rok 1850: Tom I, str. VIII, 159 i 1 nl.; Tom II, str. 263 i 1 nl.; Tom III, str. 263 (mylnie zam.: 192); Tom IV, str. 300; Tom V, str. 255 i 1 nl.; Tom VI, str. 225 i 1 nl. – Rok 1851 (Rok XI.): Tom I, str. VIII 219, 1 nl. Tom II, str. 269, 1 nl. i 1 ryc; Tom III, str. 280; Tom IV, str. 263, 1 nl. Tom V, str. 267, 1 nl. Tom VI, str. 302. Oddział I. i II. po 40 złp. cena zniż. po 20 złp.; dalsze po 45 złp. Oddział I. r. 1841 obejmuje m. i.: Kasp. Chavagnac Elekcya Wiśniowieckiego; Potwierdzenie (1568) przez Zygmunta Augusta praw Tatarom litewskim; Uniwersały z r. 1608: Stan. Żółkiewskiego i Ludw. Poniatowskiego; List Stan. Sokołowskiego w sprawie Akademii Krak.; Mich. Grabowski: Jakub Kwietkiewicz (fragm. ze Stannicy hulajpolskiej); J. I. Kraszewski Biała na Podlasiu; Wacł. Potocki: Wirginia (wyj. wyd. jako utwór Hier. Lipskiego); Phil. Chasles Sztuka dram. i teatr dzisiejszy w Anglii (tł. anon.); J. I. Kraszewski Wystawa sztuk pięknych paryska 1840; tenże Wynalazek Daguerra i Liepmana; tenże Spojrzenie na dzisiejszą lit. polską; Ksaw. Marmier Rzut oka na lit. niemiecką (tł. anon.); Phil. Chasles Rzut oka na lit. angielską (tł. anon.); J. I. Kraszewski Nowości literackie; Joachym y Anna (dialog z XVI w., ogł. J. I. Kraszewski); Gust. Planche Wystawa sztuk pięknych paryska 1840; Biografie malarzy: J. K. Ajwazowskiego i O. A. Kiprenskiego; Listy z XVII. stólecia: Pawła Tetery, Jerzego Chmielnickiego, chana Mehmeta Gireja, Stan. Jabłonowskiego, pismo Jana Sobieskiego (ogł. Sam. Nowoszycki); Ign. Hołowiński Z pielgrzymki do Ziemi Świętej; Henr. Rzewuski Z Pamiątek Soplicy (Karol Ryś); Gust. Olizar Pielgrzymki; Henr. Cieszkowski Gwiazda; tenże Sen; J. I. Kraszewski Jan Gothard Berchhoff; Mich. Grabowski rec. Poety i świata J. I. Kraszewskiego; Listy Z. Chodakowskiego (Ad. Czarnockiego, ogł. K. J. Komornicki); Dom. Chodźko Doniesienia bibliologiczne; J. I. Kraszewski Nowsze dzieła polskie; Materyały historyczne z lat 1594, 1616–1619, 1696, 1764, 1768; J. I. Kraszewski Jan z Nepomuk (akt I); Kaz. Bujnicki Moje przygody; Henr. Rzewuski O prawidłach cywilizacyi; Tyt. Szczeniowski O filozofii; Ign. Hołowiński Westchnienie z Silvio Pellico; J. I. Kraszewski Szkice Franc. Smuglewicza; tenże: recenzja Starych gawęd i obrazów K. Wł. Wójcickiego; Autografy do dziejów Polski i Rosji z lat 1679–1710 (ze zbioru Ign. Kułakowskiego); Wal. Wróblewski O Krasickim i oryginalności w lit.; Plac. Jankowski Powrót rabina; Al. Przeździecki Ostatnia z Dolskich; ks. L. A. Jucewicz Rysy Żmudzi; Winc. Smokowski Troki w r. 1822; tegoż: Henryk Żukowski; Wystawa Sztuk pięknych w Warszawie (1841); Recenzje pióra J. I. Kraszewskiego i Konst. Podwysockiego; Stan. Chołoniewski O polemice chrześcijańskiej; Ig. Daniłowicz O litewskich latopiscach; Legacio ad nove Civitatis et Colenses Conventiones 1503 (po polsku, Lanckorońskiemu poruczone, ogł. Ign. Daniłowicz); Historyczne materyały z 1571–1574 (ogł. Leon Rzyszczewski); Ign. Hołowiński SS. Perpetua i Felicita; Ant. Moszyński Zabytek historyczny o Pińsku (z r. 1648); Henr. Rzewuski Z Pamiątek Soplicy (Ożenienie); Skazka o Wasilisie i Iwanie Gorochu (tł. Rom. Podbereski); J. I. Kraszewski Kodeń; Zen. Fiss Noc Tarasowa; Kaz. Bujnicki Gieron prawy; A. Groza Z powieści Pan Starosta Kaniowski; K. G. Groza Jasyr batowski; Mich. Jezierski Kozak Sawa; K. J. Komornicki Dzieje malarstwa; Al. Przeździecki Obrazy w Iwańkowcach; Ant. Moszyński O bibliotekach prywatnych; Stan. Szantyr Ojciec Elizeusz (z Historii kościelnej). Oddział II. r. 1842. Tyt. Szczeniowski Parafrazy Hegla; List Jana Mazepy (1704); Al. Przeździecki O Mazepie; List Jana Kazimierza (1636); Ign. Hołowiński Karmel; Dokument odgraniczenia dóbr Grodzieńskich i Bielskich (1536); Zen. Fiss Noc Tarasowa (c. d.); Mich. Grabowski Literackie przygody pana Kościeszy; Rom. Podbereski Skazki ruskie (m. i. przekład z Mik. Polewoja); A. Marliński (Al. Bestużew) Szach Hussejn (tł. Dom. Chodźko); wiersze Ign. Hołowińskiego i Jana Prusinowskiego; Mich. Lermontow Więzień (tł. Fl. Jałowiecki); Listy Z. Chodakowskiego (Ad. Czarnockiego); Józ. Korzeniowski Góral (późn. tyt.: Karpaccy górale, a. I); Materyały hist. od 1398–1522; Ekscerpt z manuskryptu Jana III (o rodzie Sobieskich); El. Ziemięcka O Szyllerze; Michał Anioł Buonarroti wiersz w przekł. Stan. Chołoniewskiego; Szym. Konopacki Św. Stanisław; Ign. Chodźko Ranek przed ślubem; Wspomnienie Ad. Szemesza o Janie Damelu; Al. Przeździecki O szkicach Szym. Czechowicza; Al. Przeździecki Galerya obrazów Postawska; Gust. Olizar Grób Bolesława Śmiałego; Stan. Chołoniewski Sen w Podhorcach; Franc. Młokosiewicz Obrona Fuengiroli 1810; Dyaryusz oblężenia Smoleńska 1609 (ogł. Rom. Podbereski); M. Grabowski Ogrody w Ukrainie; Ludw. Sztyrmer Początek powieści Frenofagiusz i Frenolesty; ks. Ant. Moszyński: Kaz. Narbutt; K. J. Komornicki O sztuce; Listy Z. Chodakowskiego (Ad. Czarnockiego); Listy Królowej Barbary (Radziwiłłówny), Zygmunta Augusta, Władysława IV i i. (ogł. S. A. Lachowicz); E. Ziemięcka O pani Sand; Kar. Drzewiecki Restauracya; Józ. Przecławski Antoni Przecławski; C. Norwid Pożegnanie; K. J. Komornicki O światłocieniu; Tyt. Szczeniowski O prawach konieczności; Listy tyczące się księżny Zofii Słuckiej (ogł. S. A. Lachowicz); Materyały do Jana III; Walerian Wróblewski O wyobrażeniach literackich dzisiejszych czytelników; Gust. Olizar Niccolo de Lapi przez Maxyma d'Azeglio (oraz przekład fragmentu z tejże powieści); Rom. Podbereski Skazki ruskie (przekład); J. I. Kraszewski Historia Sawki; Ad. Słowikowski Dumy Wołyńskie; Stan. Winnicki Poezye pośmiertne (m. i. przekł. z Fryd. Schillera). Oddział III. 1843. W. A. Maciejowski Zabytki pogaństwa w Polsce; Er. Izopolski Pamiątki Ukrainy (m. i. o Wernyhorze, pieśni ludowe); Ekonomia polityczna (autor anon.); Józ. Korzeniowski Panna Katarzyna w długach; J. I. Kraszewski Banita; Pantelejmon Kulisz Opowiadania (tłum. Rom. Podbereski); K. J. Komornicki Pinacoteka w Münich; Rom. Podbereski O źródłach ruskich skazek; Druskienniki; Mythologia słowiańska i prusko-litewska według Ign. J. Hanusza przez J. I. Kraszewskiego; Stan. Chołoniewski List do redaktora Athenaeum; Listy Józ. de Maistre do Jana Potockiego (ogł. i przeł. na jęz. polski Stan. Chołoniewski); Historyczny obraz literatury miasta Odessy według pana Skalkowskiego p. M. Grabowskiego; Franc. Kowalski: Tymon; Wojc. Potocki Do grających; Plac. Jankowski Z powieści Pamiętnik Elfa; Derbent przez Mich. Butowta (z Szkiców Kaukazu); O kmiotku polskim p. A. E. Koźmiana; Xaw. S... Rolnictwo krajowe; X. Sabbatyn Pamiętnik Tomasza Bolesty; Tyt. Szczeniowski Z Bigosu hultajskiego; Kaz. Bujnicki Joanna z Ark; Janusz Wiśniowiecki Relacja życia Jana Karola Dolskiego (z r. 1701); Ludw. Sztyrmer Dusza w suchotach; Wojc. Potocki Trąby Niewierkowa; K. J. Komornicki O iconomachii; Autor artykułu o Druskienikach: Jarmark zelwiański; Karolina z H... S. Teatr małego miasteczka; W. A. Maciejowski Rzut oka na dzieje Polski najdawniejsze, z uwagą na Litwę i Ruś i o źrzódłach dziejów tychże; Al. Bestużew (pod pseud. Marlińskiego) Z opowiadań o Syberii (tł. Dom. Chodźko); Mich. Jezierski Wyprawa warneńska r. 1444; Konst. Podwysocki Odwiedziny (z pow. Pan Dezydery); Woj. Potocki Wyjątek z pamiętników; Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski (omówienie jego wydania dokonanego przez Edw. Raczyńskiego); K. J. Komornicki Rys dziejów malarstwa (c. d.); K. Wł. Wójcicki Ułamek z kroniki Warszawy; tenże: Klątwa; Sylw. Groza Bankructwo; wiersze Wojc. Potockiego (m. i. „naśladowanie z Bajrona" pt. Samotność); E. M.: Dwa manifesta z r. 1744; Polkowski Wiadomość hist. o Żytomierzu. Oddział IV. 1844. El. Ziemięcka O Schellingu; Al. Przeździecki Nieświcz. Omelanik; Jan Barszczewski Szlachcic Zawalnia; Aug. Bielowski Szymonowicz; L. Dunin Borkowski Wyjątek z 2 t. Parafiańszczyzny; Józ. Korzeniowski Po latach trzydziestu; Er. Izopolski (zebrał) Śpiewy historyczne Ukrainy; Ant. Moszyński: Kotiużyński Aleksy; K. J. Komornicki Rys dziejów malarstwa (c. d.); Kar. Kaczkowski O wpływach ciała i umysłu na zdrowie ludzkie; Kaz. Bujnicki Joanna z Ark (c. d.); Józ. Korzeniowski Okno na pierwszym piętrze; J. I. Kraszewski Dainos, pieśni litewskie; Karolina Swaracka Nawrócona; Pl. Jankowski Rozdziałek z podróży uczuciowej; J. I. Kraszewski Urywek; J. I. Kraszewski Polska pod względem obyczajów i zwyczajów do pierwszej połowy XVII wieku według W. A. Maciejowskiego; Sylw. Groza Prządki Ukrainki; Tad. Łada Zabłocki Poezye; Mik. Gogol Dziennik warjata, Płaszcz, Przygody Czyczykowa czyli Dusze zmarłe (tłum. Piotr Szepielewicz); A. (zebrał) Przysłowia Rusi; Tyt. Szczeniowski O urządzeniu Banków gubernskich; Ant. Moszyński O klasztorze pińskim XX. Franciszkanów; Kar. Baliński Konik zwierzyniecki; Wald. Wisłowski Zabojowa mogiła; J. I. Kraszewski Pogadanki o sztuce; W. A. Maciejowski: Ks. Stanisław Grochowski; J. I. Kraszewski Wspomnienie XX Trynitarzy; Zen. Fisz Parę obrazków, parę myśli; Mich. Blumenfeld Jak sobie kto pościele, tak sie wyśpi; Fr. Kowalski Tymon (c. d.); J. W. Goethe Wyjątek z cz. II Fausta, tł. A. (Alfons Walicki?); Ustawa Zygmunta Augusta z 1568 o leśnikach; J. I. Kraszewski Słówko o Kazimierzu Brodzińskim; A. W.(alicki Alfons?) Zjawienie się nowych rodzajów poezji w literaturze greckiej; Ludw. Kondratowicz Pocztylion; Ad. Szemesz O szkole malarskiej wileńskiej (1826–9). Oddział V. 1845. A. Otte Idea systemu Hegla, tł. J. I. Kraszewski; H. Skimborowicz Anna Krakowianka i Anna z Krakowa; A. Muchin wiersz, tł. L. de G.; Potocki Ostatnie chwile Bestużewa Al.; Tytus Szczeniowski Bzdurstw obyczajowych, tom II.; K. J. Komornicki Galerya obrazów w Berlinie; J. I. Kraszewski: F. Wikt. Dmochowski; Pamiątki histor. Łowicza według Gawareckiego; H. Sobek Brochwicz Krzemieniec; Podróże po Haliczu wg. K.W. Zap przez J. I. Kraszewskiego; K. J. Komornicki Przeznaczenie i fazy sztuki; Wiersze L. de Perthées, W. Strzelnickiego, Tad. Łady Zabłockiego, Zenona F... (Fisza?), Alb. Chrzanowskiego, Placyda Jankowskiego; Korrespondencja T. Narbutta (poprawny tekst łacińskiego wiersza o bitwie pod Grunwaldem); Tragedya albo początek upadku W. X. Litewskiego, z rkp. Krz. Zenowicza; Ogrody warszawskie w r. 1784 przez Zugh opisane; Pamiątki Ukrainy przez Izopolskiego (dumki ludowe); M. Lermontow Pieśń o Carze Iwanie Wasiliewiczu, tł. Piotr Szepielewicz; Leon Uszczapowski Pomysły do nowej teoryi fizyki; Uwagi o utworzeniu gubernskich banków przez M. Ch.; Eust. Tyszkiewicz O nowo odkrytych monetach litewskich; Wikt. Krajewski Postrzeżenia nad historykami starożytnymi; Franc. Radziszewski O źródłach do biografii pisarzy polskich; Wojciech Winc. Kanty Bagiński ks. Opisanie Żmudzi Św., nadesłał Alb. Dan.; Józ. Korzeniowski Andrzej Batory, I akt; Zwierciadło, opowiadanie przez A.; Wiersze przez I. J. P.; Karol Kaczkowski (polemika z Rzewuskim); Ustawa zamków, dzierżaw i dworów W. Ks. Litewskich za Zygmunta Augusta; Alb. Potocki: Chadżybej Najgak; Sylw. Groza Mogiły powiatu Machnowieckiego; Stan. Cieszkowski Powiastka z r. 1812 i 1831; J. I. Kraszewski Krystyna Poniatowska; Rom. Podbereski Treść ruskich skazek; Karol Kaczkowski O przepisach wychowania; Potrzeba pod Byczyną i uwolnienie Maxymiliana, z rękopisu; Paszkwile z czasów Zygmunta III; Mowa M. Lasockiego do Papieża Mikołaja V.; Ludw. Kondratowicz O ks. Aleks. Turskim; 12 listów T. Czackiego; Wyjątki z dziennika Ewy Felińskiej; Wiktor Każyński przez A. H. Kirkora; Walenty Wańkowicz przez W. Smokowskiego; Papiery pana Ambrożego Wejły (autorem jest Stanisław Reyten). Oddział VI. 1846, obejmuje: Ferd. Denis Świat zaczarowany średnich wieków; J. I. Kraszewski Żyd Tułacz E. Sue; Ewa Felińska Dziennik podróży; Józ. Plater Fizyka rozumowana; Listy T. Czackiego do A. Piegłowskiego; Papiery Ambrożego przez Wadę wyciąg drugi (autorem jest St. Reyten); J. I. Kraszewski Pierwsze prace T. Czackiego; Ludw. Kondratowicz Pan Stan. Leszyński; E. Bohdanowicz Rzut oka na historyą muzyki; J. I. Kraszewski Złota legenda artystów (z ang.); Marc. Ciepliński Coś tu psem śmierdzi; Ekonomia polityczna przez M. Ch.; List Al. Przeździeckiego; List dotyczący Lachowiec na Wołyniu przez Jana Wierzbickiego; Wyjątek z Pam. por. Płaczkowskiego udzielił J. Sowiński; E. Felińska: Hersylka; Sylw. Groza: Hrabia Ścibor; Stan. Cieszkowski Gawęda z szewcem; K. J. Komornicki O kompozycji w malarstwie; J. I. Kraszewski: Każyński Wikt.; Ludw. Kondratowicz Wiersze; J. I. Kraszewski Listy o krytyce; Listy St. Reytena oraz Wikt. Każyńskiego do red.; Wrażenia z Petersburga przez A. H. Kirkora; J. I. Kraszewski Zaporoże; E. Iwanowski O Fr. Skarbku Rudzkim; Adam Słowikowski Dumy i pieśni wołyńskie; L. Kondratowicz Dwie powieści, Napoleonista; Opis kraju zabajkalskiego; List do wydawcy przez Józ. Platera; J. I. Kraszewski: Ks. St. Chołoniewski; Związki Polski z Krymem i Porta w XVIII w. z rękopisu Rotm. Studzińskiego udzielonego przez Stan. Nowowiejskiego; Poezje T. Łady Zabłockiego; Wiersze przez J. I. P.; Notatki Waleriana Puchalskiego; J. I. Kraszewski Kniazie Hołuby; List o Czackim udzielił P. R.; Korrespondencja (o Pam. Soplicy Rzewuskiego) przez Waleriana Wróblewskiego; Od red. przez J. I. Kraszewskiego. Szereg nowy. Oddział I. 1847. J. I. Kraszewski Oblężenie Częstochowy, z opowiadania ks. Kordeckiego; Józ. Jaroszewicz Rewizye granic puszczy grodzieńskiej; Dom. Chodźko Wspomnienie o Leonie Borowskim; Winc. Smokowski Do wspomnień o szkole malarskiej wileńskiej Adama Szemesza; Szym. Szymonowicz Obrazy na sali w Zamościu, poem. łac. tłum. L. Kondratowicz; Opis przejścia przez góry Lesgistanu przez Arystarcha S...; Eichwald O starożytnych siedzibach Sławian i Finów według Herodota, tłum. Sylw. Groza; Mich. Blumenfeld Drogi Opatrzności; Wł. Wężyk List z Berlina w r. 1845; Testament Bohowitynowicza wyd. Jaroszewicz; L. Kondratowicz O moim starym domku; Epigramy Kl. Janickiego tłum. tenże; Roszkowski O Cyprianie Daszkiewiczu; Jaroszewicz Drohiczyn; J. I. Kraszewski Złota legenda artystów (c. d.); Fr. Kowalski Koniec VI cz. Tymona; Rom. Zieńkiewicz Pieśni ludu; Jeszcze o Listopadzie (Rzewuskiego) przez Al. Tyszyńskiego; Do J. P. (o projektowanej encyklopedii sztuk w Polsce) przez J. I. Kraszewskiego; Rys panowania Zygmunta III z rękopismu Stan. Albrychta Radziwiłła przeł. Edw. Kotłubaj; Ch. M.: Handel; Obwarowanie Wilna murem z notat P. Wiercińskiego ogłosił T. Narbutt; Ign. Chodźko Wyjątek z Filozofii praktycznej; Jan Chodźko Dalszy ciąg korespondencji literackiej; Walerian Wróblewski Z powodu romansu Zamek Krakowski (Rzewuskiego); O władzy czucia umysłu przez Richtera z Weissagen; Ewa Felińska Wigilia Nowego Roku; Ant. Pietkiewicz Niebo; Materyały do historyi sztuki w Polsce, przegląd dzieła F. M. Sobieszczańskiego przez J. I. Kraszewskiego; Odkrycia archeologiczne w Persyi Barona de Bode przez E. Warren; Angielskie szkółki dla biednych; List autora Listopada (Rzewuskiego) z powodu rozprawy Pana W. W(róblewskiego); Listy literackie (o celu powieści i o Marcinie Podrzutku E. Sue) przez J. I. Kraszewskiego; L. Kondratowicz Do niemowlęcia; Obraz Rubensa do nabycia. Oddział II 1848. Charakter rapsodyczny dawnego prawodawstwa polskiego przez Jana Majorkiewicza (pośmiertnie); Sara Martin przez A. B.; Józefa Śmigielska (później z męża Dobieszewska) Ośm obrazków w jednej ramie; M. K. Sarbiewski Ody (przekład L. Kondratowicza i Jakuba Cichońskiego); Korrespondencja od L. Kondratowicza; Kar. Drzewiecki Listy z podróży na Wschód; J. I. Kraszewski Borysów; Stef. Buszczyński Wymarzony kochanek; List W. Wróblewskiego (polemika z Rzewuskim); Rys panowania Zygmunta III, z rękop. Stan. Albrychta Radziwiłła, przeł. E. Kotłubaj (c. d.); Handel przez M. Ch.; T. Narbutt Obwarowanie miasta Wilna w 1498; Ign. Chodźko Wyjątek z Filozofji Praktycznej; Korrespond. literacka Jana Chodźki; W. W(róblewski) Z powodu romansu Zamek krakowski (Rzewuskiego); Henryk Dzierżek Wspomnienie Kaukazu; J. E. Przecławski Ostatni Stuart (James); Wład. Kulczycki O pani Sand; Sylw. W. Groza Nekrolog Wojciechowskiego; Wikt. Krajewski Epigrafika polska z XVI w.; Dziennik myśli przez S. F.; Spir. Ostaszewski Mohyła Soroka; Marzenia na Polesiu przez W. M. K.; Ad. Słowikowski Na górach; O kurhanach i grodziskach Oszmiańskiego przez Rom. Zieńkiewicza; Z Wilna przez J. B.; Do Ambr. Grabowskiego przez J. I. Kraszewskiego, W. A. Maciejowski Rozbiór dzieła Starożytności warszawskie (A. Wejnerta); Zbiór listów do Jana Sobieskiego, z archiwum Nieświeskiego udzielił Edm. Kotłubaj; Marja, powieść przez ***; J. Jaroszewicz Powiat Bielski; L. Kondratowicz: Chodyka; J. I. Kraszewski Wspomnienia pana Szambelana; Winc. Kołłupajło Nekrolog Marcina Cieplińskiego. Oddział III. 1849, J. I. Kraszewski Litwa za Witolda; tenże Pan i szewc; Chateaubriand i jego Pamiętniki pogrobowe; Ludw. Kondratowicz Grabarz; Wal. Wróblewski O Zamku krakowskim (dok.); Kar. Drzewiecki Listy z podróży na Wschód; Wład. Kulczycki Dante i Beatrix; Henr. Cieszkowski O Łukaszu Gołębiowskim; Ant. Pietkiewicz Spowiedź; tenże Żukowy Borek; Józ. Drzewiecki Pamiętniki; Ewa Felińska Wspomnienia z podróży do Syberii i pobytu w Berezowie; W. A. Maciejowski Dalszy rozbiór dzieła zbiorowego Starożytności warszawskie; Ludw. Kondratowicz wiersze; Eug. Próżniak (pseud.) Jarmark w Szwabinie; J. I. Kraszewski Album Wileńskie J. K. Wilczyńskiego. Szereg nowy. Oddział IV., 1850. Przywilej fundacyjny kościoła w Obolcu wyd. przez Jagiełłę 1387 (ogł. Józ. Zajączkowski); Kar. Drzewiecki Listy z podróży na Wschód (c. d.); E. Bohdanowicz O muzyce; Pamiętniki Józ. Drzewieckiego (c. d.); D. D. Polowanie na dzikie gęsi; tenże Pamiątki w okolicach Wiłkomierza; Fra Diavolo przez***; I. I. Kraszewski Treść i rozbiór Bolesława Chrobrego Szajnochy; Jul. Bartoszewicz rec. Salvandy'ego Dziejów panowania Wiśniowieckiego (1849); Sahara i wielka pustynia (z Revue des Deux Mondes przeł. R. d.); Bielany pod Warszawą p. K. Wł. Wojcickiego; J. I. Kraszewski o Jeremiaszu Falcku; Notatki lekarza w czasie morowego powietrza we Lwowie 1623, przez J. I. Kraszewskiego; Wyciągi z akt Słucka (ogł. P. M. Iwanowski); J. I. Kraszewski Monastery Wschodu; Wal. Wróblewski Pamiętniki Paska i diariusz Chrapowickiego woj. witebskiego w porównaniu z historią; Sprawozd. z A. H. Layard: Niniveh and its remains; J. B. Depping Żydzi w wiekach średnich; K. J. Komornicki Przegląd ekonomistów; Niewola u Szamila, list. A. Z...; K.... Z życia ludu wiejskiego w Kobryńskiem; Ze wspomnień podróży Teod. Tripplina; J. I. Kraszewski omówienie Słownika malarzów polskich Rastawieckiego; A. Lamartine Nowe Pamiętniki (tłum. J. I. Kraszewski); Do dziejów Chanów Krymu (wyciągi z tatarskiej kroniki ogł. A. Negri); Ant. Pietkiewicz Dzieciobójca; Józ. Śmigielska Marzenia; Rom. Zienkiewicz Wspomnienie o ks. Pawle Geniuszu; Jan Malski Jedność rodzaju ludzkiego (z ang.); Uczeni i pisarze Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, z rękopisu wydal J. I. Kraszewski; Wyjątki Z powieści Józ. Eötvös Notariusz wiejski (tł. anon.); Franc. Kowalski: Tymon (cz. IV); Wal. Wróblewski Czego życzymy sobie i Czytelnikom naszym na Nowy Rok. Rocznik 1851. Historja pożaru Krakowa; Kar. Drzewiecki Listy z podróży na Wschód (Teby, Karnak, Luxor); Rys życia J. B. Tarnowskiego przez ***; K. J. Komornicki Przegląd dziejów malarstwa, okres III; J. K. Wilczyński: Julian Karczewski; L. Kondratowicz Żebrak fundator; Ant. Pietkiewicz Gość z grobu, opowiadanie; Józef(?) Méry: Chenier (André), powieść, przekł. J. I. Kraszewski; Prescott Dawna literatura hiszpańska; K. J. Komornicki: Józef Droz; L. Kondratowicz O skarbcu zaklętym; Podanie o Warze przez A. O.; Listy Kaz. Nest. Sapiehy z 1773–1776 do matki ogłosił J. I. Kraszewski; Wieczory i przechadzki rzymskie z rękopismów St. Chołoniewskiego; Ant. Pietkiewicz Pliszka i Bocian; tenże Zaraza; Korrespondencja przez X. Y. Z.; List Stef. Buszczyńskiego; Listy z przeszłego wieku, z oryg. w zbiorze redaktora; Dwa listy Jerzego Lubomirskiego, z oryg. w zbiorze redaktora; J. I. Kraszewski Gospodarstwo krajowe (o Rocznikach gospodarstwa krajowego 1842–1851); J. I. Kraszewski Rodzina (na podst. F. Bécharda, De la famille); O magnetyzmie przez Księdza ; L. Kondratowicz Pogrzeb młodego rolnika; Przemysł i literatura w Anglii, z podróży T. Tripplina; W. Wróblewski O powieści A. Śmigielski H. Rzewuskiego; K. J. Komornicki Simond de Sismondi; Bol. Podczaszyński Mosty rurowe w Anglii; Edw. Żeligowski On, ona i oni; L. Kondratowicz Z lalką; J. I. Kraszewski Zamknięcie; E. Felińska Pomyłka; Ewa z leśnej wioski przez Ant. Wagę; Karolina Skibicka, wspomnienie (tu jej listy). Ak. – Czart. – Jag. – Nar. – Ossol.(?) – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
Całość:
Athenaeum.
Athenaeum. Pismo poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce i t. d.
Wydawca J. I. Kraszewski. Wilno, druk. Teofila Glücksberga.
– Oddział I. 1841: Tom I, str. 208, 2 nl. i rycina, Tom II Nakł. i druk. Teof. Glücksberga, str. 160; Tom III, str. 202 i 2 nl.; Tom IV (...Pismo poświęcone historyi, filozofii, literaturze, sztukom i krytyce i t. d.), str. 229 i 5 nl.; Tom V, str. XII, 2 nl., 249, 3 nl. i ryc, Tom VI, str. 4 nl. i 296.
– Oddział II. 1842: Tom I (...Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii, literaturze, sztukom i t. d.), str. 241, 1 nl. i ryc; Tom II, str. 202 i 3 nl.; Tom III, str. 175 i 1 nl. oraz 1 tabl.; Tom IV, str. 218 i 2 nl.; Tom V, str. 155 i 1 nl.; Tom VI, str. 176 i 2 nl.
– Oddział III. 1843: Tom I, str. 207, 1 nl. i ryc. (portret Mich. Grabowskiego); Tom II, str. 233 i 1 nl.; Tom III, str. 263 i 1 nl.; Tom IV, str. 278 i 2 nl.; Tom V, str. 214 i 2 nl.; Tom VI, str. 214 i 2 nl.
– Oddział IV. 1844: Tom I, str. IV, 237 i 3 nl.; Tom II, str. 291 i 1 nl.; Tom III, str. 216 i 2 nl.; Tom IV, str. 189, 3 nl. i IV; Tom V, str. 221 i 3 nl.; Tom VI, str. 230 i 6 nl.
– Oddział V. 1845: Tom I, str. 219, 1 nl. i 1 ryc; Tom II, str. 185 i 1 nl.; Tom III, str. 218 i 2 nl.; Tom IV, str. 264, 2 nl. i 2 ryc; Tom V, str. 169 i 1 nl.; Tom VI, str. 123 (mylnie zam.: 227) i 5 nl.
– Oddział VI. 1846: Tom I, str. 205 i 3 nl.; Tom II, str. 220 i 4 nl.; Tom III, str. 257 i 1 nl.; Tom IV, str. 227 i 1 nl.; Tom V, str. 135 (mylnie zam.: 235) i 1 nl.; Tom VI, str. 257 i 1 nl.
– Oddział I–VI. po 40 złp.; razem XXXVI Tomów 240 złp.
– Szereg nowy. Oddział I. 1847: Tom I, str. 231 i 3 nl.; Tom II, str. 246 i 2 nl.; Tom III, str. 201 i 1 nl.; Tom IV, str. 221 i 3 nl.; Tom V, str. 210 (mylnie zam.: 211) i 1 nl.; Tom VI, str. 173 i 3 nl.
– Oddział II. 1848: Tom I, str. 218 i 2 nl.; Tom II, str. 198 i 2 nl.; Tom III, str. 185 i 1 nl.; Tom IV, str. 243 i 1 nl.; Tom V, str. 166 i 2 nl.; Tom VI, str. 230 i 2 nl.
– Rok 1849. Wilno, nakład wydawcy, druk Józefa Zawadzkiego: Tom I (...Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii, literaturze i sztukom), str. 155 i 1 nl.; Tom II, str. 211 i 1 nl. z tabl. 1; Tom III, str. 259 i 1 nl.; Tom IV, str. 251 i 1 nl.; Tom V, str. 259 i 1 nl.; Tom VI, str. 229 i 1 nl.
– Rok 1850: Tom I, str. VIII, 159 i 1 nl.; Tom II, str. 263 i 1 nl.; Tom III, str. 263 (mylnie zam.: 192); Tom IV, str. 300; Tom V, str. 255 i 1 nl.; Tom VI, str. 225 i 1 nl.
– Rok 1851 (Rok XI.): Tom I, str. VIII 219, 1 nl. Tom II, str. 269, 1 nl. i 1 ryc; Tom III, str. 280; Tom IV, str. 263, 1 nl. Tom V, str. 267, 1 nl. Tom VI, str. 302. Oddział I. i II. po 40 złp. cena zniż. po 20 złp.; dalsze po 45 złp.
Oddział I. r. 1841 obejmuje m. i.: Kasp. Chavagnac Elekcya Wiśniowieckiego; Potwierdzenie (1568) przez Zygmunta Augusta praw Tatarom litewskim; Uniwersały z r. 1608: Stan. Żółkiewskiego i Ludw. Poniatowskiego; List Stan. Sokołowskiego w sprawie Akademii Krak.; Mich. Grabowski: Jakub Kwietkiewicz (fragm. ze Stannicy hulajpolskiej); J. I. Kraszewski Biała na Podlasiu; Wacł. Potocki: Wirginia (wyj. wyd. jako utwór Hier. Lipskiego); Phil. Chasles Sztuka dram. i teatr dzisiejszy w Anglii (tł. anon.); J. I. Kraszewski Wystawa sztuk pięknych paryska 1840; tenże Wynalazek Daguerra i Liepmana; tenże Spojrzenie na dzisiejszą lit. polską; Ksaw. Marmier Rzut oka na lit. niemiecką (tł. anon.); Phil. Chasles Rzut oka na lit. angielską (tł. anon.); J. I. Kraszewski Nowości literackie; Joachym y Anna (dialog z XVI w., ogł. J. I. Kraszewski); Gust. Planche Wystawa sztuk pięknych paryska 1840; Biografie malarzy: J. K. Ajwazowskiego i O. A. Kiprenskiego; Listy z XVII. stólecia: Pawła Tetery, Jerzego Chmielnickiego, chana Mehmeta Gireja, Stan. Jabłonowskiego, pismo Jana Sobieskiego (ogł. Sam. Nowoszycki); Ign. Hołowiński Z pielgrzymki do Ziemi Świętej; Henr. Rzewuski Z Pamiątek Soplicy (Karol Ryś); Gust. Olizar Pielgrzymki; Henr. Cieszkowski Gwiazda; tenże Sen; J. I. Kraszewski Jan Gothard Berchhoff; Mich. Grabowski rec. Poety i świata J. I. Kraszewskiego; Listy Z. Chodakowskiego (Ad. Czarnockiego, ogł. K. J. Komornicki); Dom. Chodźko Doniesienia bibliologiczne; J. I. Kraszewski Nowsze dzieła polskie; Materyały historyczne z lat 1594, 1616–1619, 1696, 1764, 1768; J. I. Kraszewski Jan z Nepomuk (akt I); Kaz. Bujnicki Moje przygody; Henr. Rzewuski O prawidłach cywilizacyi; Tyt. Szczeniowski O filozofii; Ign. Hołowiński Westchnienie z Silvio Pellico; J. I. Kraszewski Szkice Franc. Smuglewicza; tenże: recenzja Starych gawęd i obrazów K. Wł. Wójcickiego; Autografy do dziejów Polski i Rosji z lat 1679–1710 (ze zbioru Ign. Kułakowskiego); Wal. Wróblewski O Krasickim i oryginalności w lit.; Plac. Jankowski Powrót rabina; Al. Przeździecki Ostatnia z Dolskich; ks. L. A. Jucewicz Rysy Żmudzi; Winc. Smokowski Troki w r. 1822; tegoż: Henryk Żukowski; Wystawa Sztuk pięknych w Warszawie (1841); Recenzje pióra J. I. Kraszewskiego i Konst. Podwysockiego; Stan. Chołoniewski O polemice chrześcijańskiej; Ig. Daniłowicz O litewskich latopiscach; Legacio ad nove Civitatis et Colenses Conventiones 1503 (po polsku, Lanckorońskiemu poruczone, ogł. Ign. Daniłowicz); Historyczne materyały z 1571–1574 (ogł. Leon Rzyszczewski); Ign. Hołowiński SS. Perpetua i Felicita; Ant. Moszyński Zabytek historyczny o Pińsku (z r. 1648); Henr. Rzewuski Z Pamiątek Soplicy (Ożenienie); Skazka o Wasilisie i Iwanie Gorochu (tł. Rom. Podbereski); J. I. Kraszewski Kodeń; Zen. Fiss Noc Tarasowa; Kaz. Bujnicki Gieron prawy; A. Groza Z powieści Pan Starosta Kaniowski; K. G. Groza Jasyr batowski; Mich. Jezierski Kozak Sawa; K. J. Komornicki Dzieje malarstwa; Al. Przeździecki Obrazy w Iwańkowcach; Ant. Moszyński O bibliotekach prywatnych; Stan. Szantyr Ojciec Elizeusz (z Historii kościelnej).
Oddział II. r. 1842. Tyt. Szczeniowski Parafrazy Hegla; List Jana Mazepy (1704); Al. Przeździecki O Mazepie; List Jana Kazimierza (1636); Ign. Hołowiński Karmel; Dokument odgraniczenia dóbr Grodzieńskich i Bielskich (1536); Zen. Fiss Noc Tarasowa (c. d.); Mich. Grabowski Literackie przygody pana Kościeszy; Rom. Podbereski Skazki ruskie (m. i. przekład z Mik. Polewoja); A. Marliński (Al. Bestużew) Szach Hussejn (tł. Dom. Chodźko); wiersze Ign. Hołowińskiego i Jana Prusinowskiego; Mich. Lermontow Więzień (tł. Fl. Jałowiecki); Listy Z. Chodakowskiego (Ad. Czarnockiego); Józ. Korzeniowski Góral (późn. tyt.: Karpaccy górale, a. I); Materyały hist. od 1398–1522; Ekscerpt z manuskryptu Jana III (o rodzie Sobieskich); El. Ziemięcka O Szyllerze; Michał Anioł Buonarroti wiersz w przekł. Stan. Chołoniewskiego; Szym. Konopacki Św. Stanisław; Ign. Chodźko Ranek przed ślubem; Wspomnienie Ad. Szemesza o Janie Damelu; Al. Przeździecki O szkicach Szym. Czechowicza; Al. Przeździecki Galerya obrazów Postawska; Gust. Olizar Grób Bolesława Śmiałego; Stan. Chołoniewski Sen w Podhorcach; Franc. Młokosiewicz Obrona Fuengiroli 1810; Dyaryusz oblężenia Smoleńska 1609 (ogł. Rom. Podbereski); M. Grabowski Ogrody w Ukrainie; Ludw. Sztyrmer Początek powieści Frenofagiusz i Frenolesty; ks. Ant. Moszyński: Kaz. Narbutt; K. J. Komornicki O sztuce; Listy Z. Chodakowskiego (Ad. Czarnockiego); Listy Królowej Barbary (Radziwiłłówny), Zygmunta Augusta, Władysława IV i i. (ogł. S. A. Lachowicz); E. Ziemięcka O pani Sand; Kar. Drzewiecki Restauracya; Józ. Przecławski Antoni Przecławski; C. Norwid Pożegnanie; K. J. Komornicki O światłocieniu; Tyt. Szczeniowski O prawach konieczności; Listy tyczące się księżny Zofii Słuckiej (ogł. S. A. Lachowicz); Materyały do Jana III; Walerian Wróblewski O wyobrażeniach literackich dzisiejszych czytelników; Gust. Olizar Niccolo de Lapi przez Maxyma d'Azeglio (oraz przekład fragmentu z tejże powieści); Rom. Podbereski Skazki ruskie (przekład); J. I. Kraszewski Historia Sawki; Ad. Słowikowski Dumy Wołyńskie; Stan. Winnicki Poezye pośmiertne (m. i. przekł. z Fryd. Schillera).
Oddział III. 1843. W. A. Maciejowski Zabytki pogaństwa w Polsce; Er. Izopolski Pamiątki Ukrainy (m. i. o Wernyhorze, pieśni ludowe); Ekonomia polityczna (autor anon.); Józ. Korzeniowski Panna Katarzyna w długach; J. I. Kraszewski Banita; Pantelejmon Kulisz Opowiadania (tłum. Rom. Podbereski); K. J. Komornicki Pinacoteka w Münich; Rom. Podbereski O źródłach ruskich skazek; Druskienniki; Mythologia słowiańska i prusko-litewska według Ign. J. Hanusza przez J. I. Kraszewskiego; Stan. Chołoniewski List do redaktora Athenaeum; Listy Józ. de Maistre do Jana Potockiego (ogł. i przeł. na jęz. polski Stan. Chołoniewski); Historyczny obraz literatury miasta Odessy według pana Skalkowskiego p. M. Grabowskiego; Franc. Kowalski: Tymon; Wojc. Potocki Do grających; Plac. Jankowski Z powieści Pamiętnik Elfa; Derbent przez Mich. Butowta (z Szkiców Kaukazu); O kmiotku polskim p. A. E. Koźmiana; Xaw. S... Rolnictwo krajowe; X. Sabbatyn Pamiętnik Tomasza Bolesty; Tyt. Szczeniowski Z Bigosu hultajskiego; Kaz. Bujnicki Joanna z Ark; Janusz Wiśniowiecki Relacja życia Jana Karola Dolskiego (z r. 1701); Ludw. Sztyrmer Dusza w suchotach; Wojc. Potocki Trąby Niewierkowa; K. J. Komornicki O iconomachii; Autor artykułu o Druskienikach: Jarmark zelwiański; Karolina z H... S. Teatr małego miasteczka; W. A. Maciejowski Rzut oka na dzieje Polski najdawniejsze, z uwagą na Litwę i Ruś i o źrzódłach dziejów tychże; Al. Bestużew (pod pseud. Marlińskiego) Z opowiadań o Syberii (tł. Dom. Chodźko); Mich. Jezierski Wyprawa warneńska r. 1444; Konst. Podwysocki Odwiedziny (z pow. Pan Dezydery); Woj. Potocki Wyjątek z pamiętników; Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski (omówienie jego wydania dokonanego przez Edw. Raczyńskiego); K. J. Komornicki Rys dziejów malarstwa (c. d.); K. Wł. Wójcicki Ułamek z kroniki Warszawy; tenże: Klątwa; Sylw. Groza Bankructwo; wiersze Wojc. Potockiego (m. i. „naśladowanie z Bajrona" pt. Samotność); E. M.: Dwa manifesta z r. 1744; Polkowski Wiadomość hist. o Żytomierzu.
Oddział IV. 1844. El. Ziemięcka O Schellingu; Al. Przeździecki Nieświcz. Omelanik; Jan Barszczewski Szlachcic Zawalnia; Aug. Bielowski Szymonowicz; L. Dunin Borkowski Wyjątek z 2 t. Parafiańszczyzny; Józ. Korzeniowski Po latach trzydziestu; Er. Izopolski (zebrał) Śpiewy historyczne Ukrainy; Ant. Moszyński: Kotiużyński Aleksy; K. J. Komornicki Rys dziejów malarstwa (c. d.); Kar. Kaczkowski O wpływach ciała i umysłu na zdrowie ludzkie; Kaz. Bujnicki Joanna z Ark (c. d.); Józ. Korzeniowski Okno na pierwszym piętrze; J. I. Kraszewski Dainos, pieśni litewskie; Karolina Swaracka Nawrócona; Pl. Jankowski Rozdziałek z podróży uczuciowej; J. I. Kraszewski Urywek; J. I. Kraszewski Polska pod względem obyczajów i zwyczajów do pierwszej połowy XVII wieku według W. A. Maciejowskiego; Sylw. Groza Prządki Ukrainki; Tad. Łada Zabłocki Poezye; Mik. Gogol Dziennik warjata, Płaszcz, Przygody Czyczykowa czyli Dusze zmarłe (tłum. Piotr Szepielewicz); A. (zebrał) Przysłowia Rusi; Tyt. Szczeniowski O urządzeniu Banków gubernskich; Ant. Moszyński O klasztorze pińskim XX. Franciszkanów; Kar. Baliński Konik zwierzyniecki; Wald. Wisłowski Zabojowa mogiła; J. I. Kraszewski Pogadanki o sztuce; W. A. Maciejowski: Ks. Stanisław Grochowski; J. I. Kraszewski Wspomnienie XX Trynitarzy; Zen. Fisz Parę obrazków, parę myśli; Mich. Blumenfeld Jak sobie kto pościele, tak sie wyśpi; Fr. Kowalski Tymon (c. d.); J. W. Goethe Wyjątek z cz. II Fausta, tł. A. (Alfons Walicki?); Ustawa Zygmunta Augusta z 1568 o leśnikach; J. I. Kraszewski Słówko o Kazimierzu Brodzińskim; A. W.(alicki Alfons?) Zjawienie się nowych rodzajów poezji w literaturze greckiej; Ludw. Kondratowicz Pocztylion; Ad. Szemesz O szkole malarskiej wileńskiej (1826–9).
Oddział V. 1845. A. Otte Idea systemu Hegla, tł. J. I. Kraszewski; H. Skimborowicz Anna Krakowianka i Anna z Krakowa; A. Muchin wiersz, tł. L. de G.; Potocki Ostatnie chwile Bestużewa Al.; Tytus Szczeniowski Bzdurstw obyczajowych, tom II.; K. J. Komornicki Galerya obrazów w Berlinie; J. I. Kraszewski: F. Wikt. Dmochowski; Pamiątki histor. Łowicza według Gawareckiego; H. Sobek Brochwicz Krzemieniec; Podróże po Haliczu wg. K.W. Zap przez J. I. Kraszewskiego; K. J. Komornicki Przeznaczenie i fazy sztuki; Wiersze L. de Perthées, W. Strzelnickiego, Tad. Łady Zabłockiego, Zenona F... (Fisza?), Alb. Chrzanowskiego, Placyda Jankowskiego; Korrespondencja T. Narbutta (poprawny tekst łacińskiego wiersza o bitwie pod Grunwaldem); Tragedya albo początek upadku W. X. Litewskiego, z rkp. Krz. Zenowicza; Ogrody warszawskie w r. 1784 przez Zugh opisane; Pamiątki Ukrainy przez Izopolskiego (dumki ludowe); M. Lermontow Pieśń o Carze Iwanie Wasiliewiczu, tł. Piotr Szepielewicz; Leon Uszczapowski Pomysły do nowej teoryi fizyki; Uwagi o utworzeniu gubernskich banków przez M. Ch.; Eust. Tyszkiewicz O nowo odkrytych monetach litewskich; Wikt. Krajewski Postrzeżenia nad historykami starożytnymi; Franc. Radziszewski O źródłach do biografii pisarzy polskich; Wojciech Winc. Kanty Bagiński ks. Opisanie Żmudzi Św., nadesłał Alb. Dan.; Józ. Korzeniowski Andrzej Batory, I akt; Zwierciadło, opowiadanie przez A.; Wiersze przez I. J. P.; Karol Kaczkowski (polemika z Rzewuskim); Ustawa zamków, dzierżaw i dworów W. Ks. Litewskich za Zygmunta Augusta; Alb. Potocki: Chadżybej Najgak; Sylw. Groza Mogiły powiatu Machnowieckiego; Stan. Cieszkowski Powiastka z r. 1812 i 1831; J. I. Kraszewski Krystyna Poniatowska; Rom. Podbereski Treść ruskich skazek; Karol Kaczkowski O przepisach wychowania; Potrzeba pod Byczyną i uwolnienie Maxymiliana, z rękopisu; Paszkwile z czasów Zygmunta III; Mowa M. Lasockiego do Papieża Mikołaja V.; Ludw. Kondratowicz O ks. Aleks. Turskim; 12 listów T. Czackiego; Wyjątki z dziennika Ewy Felińskiej; Wiktor Każyński przez A. H. Kirkora; Walenty Wańkowicz przez W. Smokowskiego; Papiery pana Ambrożego Wejły (autorem jest Stanisław Reyten).
Oddział VI. 1846, obejmuje: Ferd. Denis Świat zaczarowany średnich wieków; J. I. Kraszewski Żyd Tułacz E. Sue; Ewa Felińska Dziennik podróży; Józ. Plater Fizyka rozumowana; Listy T. Czackiego do A. Piegłowskiego; Papiery Ambrożego przez Wadę wyciąg drugi (autorem jest St. Reyten); J. I. Kraszewski Pierwsze prace T. Czackiego; Ludw. Kondratowicz Pan Stan. Leszyński; E. Bohdanowicz Rzut oka na historyą muzyki; J. I. Kraszewski Złota legenda artystów (z ang.); Marc. Ciepliński Coś tu psem śmierdzi; Ekonomia polityczna przez M. Ch.; List Al. Przeździeckiego; List dotyczący Lachowiec na Wołyniu przez Jana Wierzbickiego; Wyjątek z Pam. por. Płaczkowskiego udzielił J. Sowiński; E. Felińska: Hersylka; Sylw. Groza: Hrabia Ścibor; Stan. Cieszkowski Gawęda z szewcem; K. J. Komornicki O kompozycji w malarstwie; J. I. Kraszewski: Każyński Wikt.; Ludw. Kondratowicz Wiersze; J. I. Kraszewski Listy o krytyce; Listy St. Reytena oraz Wikt. Każyńskiego do red.; Wrażenia z Petersburga przez A. H. Kirkora; J. I. Kraszewski Zaporoże; E. Iwanowski O Fr. Skarbku Rudzkim; Adam Słowikowski Dumy i pieśni wołyńskie; L. Kondratowicz Dwie powieści, Napoleonista; Opis kraju zabajkalskiego; List do wydawcy przez Józ. Platera; J. I. Kraszewski: Ks. St. Chołoniewski; Związki Polski z Krymem i Porta w XVIII w. z rękopisu Rotm. Studzińskiego udzielonego przez Stan. Nowowiejskiego; Poezje T. Łady Zabłockiego; Wiersze przez J. I. P.; Notatki Waleriana Puchalskiego; J. I. Kraszewski Kniazie Hołuby; List o Czackim udzielił P. R.; Korrespondencja (o Pam. Soplicy Rzewuskiego) przez Waleriana Wróblewskiego; Od red. przez J. I. Kraszewskiego.
Szereg nowy. Oddział I. 1847. J. I. Kraszewski Oblężenie Częstochowy, z opowiadania ks. Kordeckiego; Józ. Jaroszewicz Rewizye granic puszczy grodzieńskiej; Dom. Chodźko Wspomnienie o Leonie Borowskim; Winc. Smokowski Do wspomnień o szkole malarskiej wileńskiej Adama Szemesza; Szym. Szymonowicz Obrazy na sali w Zamościu, poem. łac. tłum. L. Kondratowicz; Opis przejścia przez góry Lesgistanu przez Arystarcha S...; Eichwald O starożytnych siedzibach Sławian i Finów według Herodota, tłum. Sylw. Groza; Mich. Blumenfeld Drogi Opatrzności; Wł. Wężyk List z Berlina w r. 1845; Testament Bohowitynowicza wyd. Jaroszewicz; L. Kondratowicz O moim starym domku; Epigramy Kl. Janickiego tłum. tenże; Roszkowski O Cyprianie Daszkiewiczu; Jaroszewicz Drohiczyn; J. I. Kraszewski Złota legenda artystów (c. d.); Fr. Kowalski Koniec VI cz. Tymona; Rom. Zieńkiewicz Pieśni ludu; Jeszcze o Listopadzie (Rzewuskiego) przez Al. Tyszyńskiego; Do J. P. (o projektowanej encyklopedii sztuk w Polsce) przez J. I. Kraszewskiego; Rys panowania Zygmunta III z rękopismu Stan. Albrychta Radziwiłła przeł. Edw. Kotłubaj; Ch. M.: Handel; Obwarowanie Wilna murem z notat P. Wiercińskiego ogłosił T. Narbutt; Ign. Chodźko Wyjątek z Filozofii praktycznej; Jan Chodźko Dalszy ciąg korespondencji literackiej; Walerian Wróblewski Z powodu romansu Zamek Krakowski (Rzewuskiego); O władzy czucia umysłu przez Richtera z Weissagen; Ewa Felińska Wigilia Nowego Roku; Ant. Pietkiewicz Niebo; Materyały do historyi sztuki w Polsce, przegląd dzieła F. M. Sobieszczańskiego przez J. I. Kraszewskiego; Odkrycia archeologiczne w Persyi Barona de Bode przez E. Warren; Angielskie szkółki dla biednych; List autora Listopada (Rzewuskiego) z powodu rozprawy Pana W. W(róblewskiego); Listy literackie (o celu powieści i o Marcinie Podrzutku E. Sue) przez J. I. Kraszewskiego; L. Kondratowicz Do niemowlęcia; Obraz Rubensa do nabycia.
Oddział II 1848. Charakter rapsodyczny dawnego prawodawstwa polskiego przez Jana Majorkiewicza (pośmiertnie); Sara Martin przez A. B.; Józefa Śmigielska (później z męża Dobieszewska) Ośm obrazków w jednej ramie; M. K. Sarbiewski Ody (przekład L. Kondratowicza i Jakuba Cichońskiego); Korrespondencja od L. Kondratowicza; Kar. Drzewiecki Listy z podróży na Wschód; J. I. Kraszewski Borysów; Stef. Buszczyński Wymarzony kochanek; List W. Wróblewskiego (polemika z Rzewuskim); Rys panowania Zygmunta III, z rękop. Stan. Albrychta Radziwiłła, przeł. E. Kotłubaj (c. d.); Handel przez M. Ch.; T. Narbutt Obwarowanie miasta Wilna w 1498; Ign. Chodźko Wyjątek z Filozofji Praktycznej; Korrespond. literacka Jana Chodźki; W. W(róblewski) Z powodu romansu Zamek krakowski (Rzewuskiego); Henryk Dzierżek Wspomnienie Kaukazu; J. E. Przecławski Ostatni Stuart (James); Wład. Kulczycki O pani Sand; Sylw. W. Groza Nekrolog Wojciechowskiego; Wikt. Krajewski Epigrafika polska z XVI w.; Dziennik myśli przez S. F.; Spir. Ostaszewski Mohyła Soroka; Marzenia na Polesiu przez W. M. K.; Ad. Słowikowski Na górach; O kurhanach i grodziskach Oszmiańskiego przez Rom. Zieńkiewicza; Z Wilna przez J. B.; Do Ambr. Grabowskiego przez J. I. Kraszewskiego, W. A. Maciejowski Rozbiór dzieła Starożytności warszawskie (A. Wejnerta); Zbiór listów do Jana Sobieskiego, z archiwum Nieświeskiego udzielił Edm. Kotłubaj; Marja, powieść przez ***; J. Jaroszewicz Powiat Bielski; L. Kondratowicz: Chodyka; J. I. Kraszewski Wspomnienia pana Szambelana; Winc. Kołłupajło Nekrolog Marcina Cieplińskiego.
Oddział III. 1849, J. I. Kraszewski Litwa za Witolda; tenże Pan i szewc; Chateaubriand i jego Pamiętniki pogrobowe; Ludw. Kondratowicz Grabarz; Wal. Wróblewski O Zamku krakowskim (dok.); Kar. Drzewiecki Listy z podróży na Wschód; Wład. Kulczycki Dante i Beatrix; Henr. Cieszkowski O Łukaszu Gołębiowskim; Ant. Pietkiewicz Spowiedź; tenże Żukowy Borek; Józ. Drzewiecki Pamiętniki; Ewa Felińska Wspomnienia z podróży do Syberii i pobytu w Berezowie; W. A. Maciejowski Dalszy rozbiór dzieła zbiorowego Starożytności warszawskie; Ludw. Kondratowicz wiersze; Eug. Próżniak (pseud.) Jarmark w Szwabinie; J. I. Kraszewski Album Wileńskie J. K. Wilczyńskiego.
Szereg nowy. Oddział IV., 1850. Przywilej fundacyjny kościoła w Obolcu wyd. przez Jagiełłę 1387 (ogł. Józ. Zajączkowski); Kar. Drzewiecki Listy z podróży na Wschód (c. d.); E. Bohdanowicz O muzyce; Pamiętniki Józ. Drzewieckiego (c. d.); D. D. Polowanie na dzikie gęsi; tenże Pamiątki w okolicach Wiłkomierza; Fra Diavolo przez***; I. I. Kraszewski Treść i rozbiór Bolesława Chrobrego Szajnochy; Jul. Bartoszewicz rec. Salvandy'ego Dziejów panowania Wiśniowieckiego (1849); Sahara i wielka pustynia (z Revue des Deux Mondes przeł. R. d.); Bielany pod Warszawą p. K. Wł. Wojcickiego; J. I. Kraszewski o Jeremiaszu Falcku; Notatki lekarza w czasie morowego powietrza we Lwowie 1623, przez J. I. Kraszewskiego; Wyciągi z akt Słucka (ogł. P. M. Iwanowski); J. I. Kraszewski Monastery Wschodu; Wal. Wróblewski Pamiętniki Paska i diariusz Chrapowickiego woj. witebskiego w porównaniu z historią; Sprawozd. z A. H. Layard: Niniveh and its remains; J. B. Depping Żydzi w wiekach średnich; K. J. Komornicki Przegląd ekonomistów; Niewola u Szamila, list. A. Z...; K.... Z życia ludu wiejskiego w Kobryńskiem; Ze wspomnień podróży Teod. Tripplina; J. I. Kraszewski omówienie Słownika malarzów polskich Rastawieckiego; A. Lamartine Nowe Pamiętniki (tłum. J. I. Kraszewski); Do dziejów Chanów Krymu (wyciągi z tatarskiej kroniki ogł. A. Negri); Ant. Pietkiewicz Dzieciobójca; Józ. Śmigielska Marzenia; Rom. Zienkiewicz Wspomnienie o ks. Pawle Geniuszu; Jan Malski Jedność rodzaju ludzkiego (z ang.); Uczeni i pisarze Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, z rękopisu wydal J. I. Kraszewski; Wyjątki Z powieści Józ. Eötvös Notariusz wiejski (tł. anon.); Franc. Kowalski: Tymon (cz. IV); Wal. Wróblewski Czego życzymy sobie i Czytelnikom naszym na Nowy Rok.
Rocznik 1851. Historja pożaru Krakowa; Kar. Drzewiecki Listy z podróży na Wschód (Teby, Karnak, Luxor); Rys życia J. B. Tarnowskiego przez ***; K. J. Komornicki Przegląd dziejów malarstwa, okres III; J. K. Wilczyński: Julian Karczewski; L. Kondratowicz Żebrak fundator; Ant. Pietkiewicz Gość z grobu, opowiadanie; Józef(?) Méry: Chenier (André), powieść, przekł. J. I. Kraszewski; Prescott Dawna literatura hiszpańska; K. J. Komornicki: Józef Droz; L. Kondratowicz O skarbcu zaklętym; Podanie o Warze przez A. O.; Listy Kaz. Nest. Sapiehy z 1773–1776 do matki ogłosił J. I. Kraszewski; Wieczory i przechadzki rzymskie z rękopismów St. Chołoniewskiego; Ant. Pietkiewicz Pliszka i Bocian; tenże Zaraza; Korrespondencja przez X. Y. Z.; List Stef. Buszczyńskiego; Listy z przeszłego wieku, z oryg. w zbiorze redaktora; Dwa listy Jerzego Lubomirskiego, z oryg. w zbiorze redaktora; J. I. Kraszewski Gospodarstwo krajowe (o Rocznikach gospodarstwa krajowego 1842–1851); J. I. Kraszewski Rodzina (na podst. F. Bécharda, De la famille); O magnetyzmie przez Księdza ; L. Kondratowicz Pogrzeb młodego rolnika; Przemysł i literatura w Anglii, z podróży T. Tripplina; W. Wróblewski O powieści A. Śmigielski H. Rzewuskiego; K. J. Komornicki Simond de Sismondi; Bol. Podczaszyński Mosty rurowe w Anglii; Edw. Żeligowski On, ona i oni; L. Kondratowicz Z lalką; J. I. Kraszewski Zamknięcie; E. Felińska Pomyłka; Ewa z leśnej wioski przez Ant. Wagę; Karolina Skibicka, wspomnienie (tu jej listy).
Ak. – Czart. – Jag. – Nar. – Ossol.(?) – Warsz.Un. – Wrocł.Un.