Nazwisko i imię:
Flugschrift.
Miejsce i rok wydania:
Zweibrücken, 1832.
Całość:
Flugschrift.
Zweibrücken, 1832.