Nazwisko i imię:
Flittner Christian Gottfried (zm. 1828).
Tytuł:
Naynowszy almanak dla grających w karty i w szachy podług naygróntownieyszych reguł ułożony przez Juliusza. Cesara tłomaczenie przez B. G.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 32, 1 ryc; 128; 47, 1 nl.; 40; 62; złp. 9. Zawiera: Nayłatwiéyszy i Naydokładniéyszy Sposób nauczenia się gry wista; Longina dokładne Reguły i Prawa Gry Lombra, Kadrilla i Cinkwilla; Sposób naynowszy do nauczenia się w Szachy grać. Przez Fieldinga; Sposób do nauczenia się gry Tarok i Tarok-Lombra. Przez Fabra; Sposób do nauczenia się Gry Bostona, Pikiety i Kasino przez Teodora Engelmana. Czart. — Nar. — Wrocł.Un. — toż, ułożony przez Juliusza Cezara tłumaczony przez B. G. Tamże, 1818, w 8ce, str. 4 nl, 32; 128; 47, 1 nl.; 40, 1 nl.; 62. Jag. — Nar. — toż, ułożony przez Juliusza Cezara. Tamże, 1821, w 8ce, str. 2 nl, 32, tabl. 1.; 128; 47, l nl.; 40; 44 (62?). Oprawne złp. 9. Łop. (?) — Nar.
Całość:
Flittner Christian Gottfried (zm. 1828).
Naynowszy almanak dla grających w karty i w szachy podług naygróntownieyszych reguł ułożony przez Juliusza. Cesara tłomaczenie przez B. G.
Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
w 8ce, str. 4 nl., 32, 1 ryc; 128; 47, 1 nl.; 40; 62; złp. 9.
Zawiera: Nayłatwiéyszy i Naydokładniéyszy Sposób nauczenia się gry wista; Longina dokładne Reguły i Prawa Gry Lombra, Kadrilla i Cinkwilla; Sposób naynowszy do nauczenia się w Szachy grać. Przez Fieldinga; Sposób do nauczenia się gry Tarok i Tarok-Lombra. Przez Fabra; Sposób do nauczenia się Gry Bostona, Pikiety i Kasino przez Teodora Engelmana.
Czart. — Nar. — Wrocł.Un.
— toż, ułożony przez Juliusza Cezara tłumaczony przez B. G. Tamże, 1818, w 8ce, str. 4 nl, 32; 128; 47, 1 nl.; 40, 1 nl.; 62.
Jag. — Nar.
— toż, ułożony przez Juliusza Cezara. Tamże, 1821, w 8ce, str. 2 nl, 32, tabl. 1.; 128; 47, l nl.; 40; 44 (62?). Oprawne złp. 9.
Łop. (?) — Nar.