Nazwisko i imię:
Fijałkowski (Fiałkowski) Ignacy (1783—1855).
Tytuł:
Początki chirurgii przez ... Medycyny, Chirurgii i sztuki położniczey w Wiedeńskiey Wszechnicy Doktora Naczelnego Lékarza Piérwszey Dywizyi Woysk Polskich.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1811,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 10 nl., 286, 2 nl.; złp. 9. Dedykowane ks. Józefowi Poniatowskiemu. Czart. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
Całość:
Fijałkowski (Fiałkowski) Ignacy (1783—1855).
Początki chirurgii przez ... Medycyny, Chirurgii i sztuki położniczey w Wiedeńskiey Wszechnicy Doktora Naczelnego Lékarza Piérwszey Dywizyi Woysk Polskich.
Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1811,
w 8ce, str. 10 nl., 286, 2 nl.; złp. 9.
Dedykowane ks. Józefowi Poniatowskiemu.
Czart. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.