Nazwisko i imię:
Feliński Zygmunt Szczęsny ks. (arcybiskup warszawski; 1822—1895).
Tytuł:
Kopja listu arcybiskupa ... do Cesarza.
Miejsce i rok wydania:
(Z datą: Warszawa, 15. III. 1863),
Opis/komentarz:
w 4ce, 1 k. nl., litografowane. Jag.
Całość:
Feliński Zygmunt Szczęsny ks. (arcybiskup warszawski; 1822—1895).
Kopja listu arcybiskupa ... do Cesarza.
(Z datą: Warszawa, 15. III. 1863),
w 4ce, 1 k. nl., litografowane.
Jag.