Nazwisko i imię:
Faun.
Tytuł:
Faun, dwutygodnik artystyczno-humorystyczny ilustrowany wychodzi we Lwowie 1. i 15. każdego miesiąca.
Miejsce i rok wydania:
Wydawca i redaktor odpow. Włodzimierz Tepa, kierownik artystyczny Leon Wein, druk. Słowa Polskiego, rok I: 1899, nry 1 (z 1 1)—9 (z 1 V),
Opis/komentarz:
fol., str. łącznej paginacji 71, 1 nl.; prenumerata roczna złr. 4, pojedynczy nr cent. 20. Piszą tu m. in.: Jan Gyrys; Zdz. Kamiński (? jako Kazet, Zdzisław K., Z: K.); Franc. Konarski; Anna Neumanowa; Nikorowicz; Z. Pawłowski; Stan. Rossowski; E. Szayer; Szcz. Teodorowicz; Włodz. Tepa (? jako t.pa); Franc. Zwilkoński. Ilustratorzy: A. Augustynowicz; Awin; T. Balicki; Z. Ćwikliński; St. Dębicki; Długoszewski; Brunon Tepa; Leon Wein. Jag. (?) — Nar.
Całość:
Faun.
Faun, dwutygodnik artystyczno-humorystyczny ilustrowany wychodzi we Lwowie 1. i 15. każdego miesiąca.
Wydawca i redaktor odpow. Włodzimierz Tepa, kierownik artystyczny Leon Wein, druk. Słowa Polskiego, rok I: 1899, nry 1 (z 1 1)—9 (z 1 V),
fol., str. łącznej paginacji 71, 1 nl.; prenumerata roczna złr. 4, pojedynczy nr cent. 20.
Piszą tu m. in.: Jan Gyrys; Zdz. Kamiński (? jako Kazet, Zdzisław K., Z: K.); Franc. Konarski; Anna Neumanowa; Nikorowicz; Z. Pawłowski; Stan. Rossowski; E. Szayer; Szcz. Teodorowicz; Włodz. Tepa (? jako t.pa); Franc. Zwilkoński.
Ilustratorzy: A. Augustynowicz; Awin; T. Balicki; Z. Ćwikliński; St. Dębicki; Długoszewski; Brunon Tepa; Leon Wein.
Jag. (?) — Nar.