Nazwisko i imię:
Archiwum Teologiczne.
Tytuł:
Archiwum Teologiczne. Pismo czasowe, poświęcone oświeceniu i zbudowaniu religijnemu.
Miejsce i rok wydania:
Wydawane przez ks. Jabczyńskiego (Jana Nep.), kanonika i kaznodzieję metropolitalnego poznańskiego. (Kwartalnik). Poznań, nakł. wydawcy, druk. Karola Pompejusza (od poszytu 2: druk. W. Dekera i Sp.), Rok I 1836 – II 1837,
Opis/komentarz:
w 8ce, poszytów VIII, str. XVI, 538, 2 nl. oraz 550. Prenum. roczna 15 złp. Piszą tu m. i.: ks. J. Al. Holzhacker; ks. Kidaszewski; ks. T.(eodor?) Kiliński; Edw. Raczyński; ks. Wojc. Szweykowski. Listy pasterskie: Stan. Kostki Choromańskiego; Marc. Dunina; Anast. Sediaga; W. M. Tomaszewskiego. Tłumaczeni (m. i.): ks. Ant. Józ. Binterim (tł. anon.); św. Cyprian, biskup kartag. (tł. anon.) i hymny kościelne (tł. ks. Cieśliński). Ogłoszone dokumenty: list Innocentego XI do Marii Kazimiery Sobieskiej (wyd. w polskim przekł. Edw. Raczyński); Testament Stan. Żółkiewskiego (wyd. Edw. Raczyński); Akta synodów poznańskich (1561, 1564, 1621); Statut bisk. poznańskiego Uriela (1482) i jego potwierdzenie przez Innocentego VIII (1487); Statuta Kolegium Lubrańskiego; Ustawy Bractwa Miłosierdzia w parafii obiezierskiej; Zapisy Przemysława II (1252). Ważniejsze artykuły anonimowe i podpisane kryptonimami: o Bened. Herbeście; Janie Markiewiczu, koadiutorze bisk. krak.; Andrzeju Olszowskim, arcybisk. gnieźn.; Hier. Powodowskim; Mik. Zalaszowskim, archidiak. pozn.; o zwyczaju kolędy; o klasztorze benedyktynów w Lubiniu (przez X. S.) i klasztorach cystersów w Nowym Doberlugu, Zemsku i Bledzewie (przez X. P. W.). Jag. – Nar. – Ossol. – Pozn.TPN – Wrocł.Un.
Całość:
Archiwum Teologiczne.
Archiwum Teologiczne. Pismo czasowe, poświęcone oświeceniu i zbudowaniu religijnemu.
Wydawane przez ks. Jabczyńskiego (Jana Nep.), kanonika i kaznodzieję metropolitalnego poznańskiego. (Kwartalnik). Poznań, nakł. wydawcy, druk. Karola Pompejusza (od poszytu 2: druk. W. Dekera i Sp.), Rok I 1836 – II 1837,
w 8ce, poszytów VIII, str. XVI, 538, 2 nl. oraz 550. Prenum. roczna 15 złp.
Piszą tu m. i.: ks. J. Al. Holzhacker; ks. Kidaszewski; ks. T.(eodor?) Kiliński; Edw. Raczyński; ks. Wojc. Szweykowski. Listy pasterskie: Stan. Kostki Choromańskiego; Marc. Dunina; Anast. Sediaga; W. M. Tomaszewskiego.
Tłumaczeni (m. i.): ks. Ant. Józ. Binterim (tł. anon.); św. Cyprian, biskup kartag. (tł. anon.) i hymny kościelne (tł. ks. Cieśliński).
Ogłoszone dokumenty: list Innocentego XI do Marii Kazimiery Sobieskiej (wyd. w polskim przekł. Edw. Raczyński); Testament Stan. Żółkiewskiego (wyd. Edw. Raczyński); Akta synodów poznańskich (1561, 1564, 1621); Statut bisk. poznańskiego Uriela (1482) i jego potwierdzenie przez Innocentego VIII (1487); Statuta Kolegium Lubrańskiego; Ustawy Bractwa Miłosierdzia w parafii obiezierskiej; Zapisy Przemysława II (1252).
Ważniejsze artykuły anonimowe i podpisane kryptonimami: o Bened. Herbeście; Janie Markiewiczu, koadiutorze bisk. krak.; Andrzeju Olszowskim, arcybisk. gnieźn.; Hier. Powodowskim; Mik. Zalaszowskim, archidiak. pozn.; o zwyczaju kolędy; o klasztorze benedyktynów w Lubiniu (przez X. S.) i klasztorach cystersów w Nowym Doberlugu, Zemsku i Bledzewie (przez X. P. W.).
Jag. – Nar. – Ossol. – Pozn.TPN – Wrocł.Un.