Nazwisko i imię:
Doniesienia.
Tytuł:
Doniesienia warszawskie. (Wychodzą codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktorowie i wydawcy: Władysław Gra bowski i H. Perzyński, druk. Władysława Dębskiego (od 1882 nr 1: druk. S. Orgelbranda Synów, od 1882 nr 40: druk. Wład. Dębskiego, od 1882 nr 72: druk. A. Pajewskiego), 1881 (nry 1 z 19 września/l paździer nika—74 z 18/30 grudnia)—Rok II 1882 (nry 1 z 21 grudnia 1881/2 stycznia 1882—124 z 25 maja/6 czerwca),
Opis/komentarz:
nr liczy str. 8 lub 4 fol., prenumerata roczna rs. 3 kop. 60 (od 1882 nr 60: rs. 2 kop. 40), pojed. nr kop. 3. Pismo powstałe z innego, pod tym samym tyt. (ob. wyżej). Oprócz reklam i ogłoszeń zawiera również obwieszczenia kościelne, urzędowe, kronikę wypadków, korespondencje, felieton literacki. Piszą m. i.: Bernard Bersohn; Wł. Chodecki; Stef. Giller; Lucjan Kiedrzyński; Czesław Kret; Bol. Londyński; Al. Messyng; Ludw. Migasiński; ks. Bonawentura Rewrowski; Kaz. Witkowski; Teofil Zieliński. Z nrem 124 r. 1882 pismo przestało wychodzić. Warsz.Un.
Całość:
Doniesienia.
Doniesienia warszawskie. (Wychodzą codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt).
Warszawa, redaktorowie i wydawcy: Władysław Gra bowski i H. Perzyński, druk. Władysława Dębskiego (od 1882 nr 1: druk. S. Orgelbranda Synów, od 1882 nr 40: druk. Wład. Dębskiego, od 1882 nr 72: druk. A. Pajewskiego), 1881 (nry 1 z 19 września/l paździer nika—74 z 18/30 grudnia)—Rok II 1882 (nry 1 z 21 grudnia 1881/2 stycznia 1882—124 z 25 maja/6 czerwca),
nr liczy str. 8 lub 4 fol., prenumerata roczna rs. 3 kop. 60 (od 1882 nr 60: rs. 2 kop. 40), pojed. nr kop. 3.
Pismo powstałe z innego, pod tym samym tyt. (ob. wyżej). Oprócz reklam i ogłoszeń zawiera również obwieszczenia kościelne, urzędowe, kronikę wypadków, korespondencje, felieton literacki. Piszą m. i.: Bernard Bersohn; Wł. Chodecki; Stef. Giller; Lucjan Kiedrzyński; Czesław Kret; Bol. Londyński; Al. Messyng; Ludw. Migasiński; ks. Bonawentura Rewrowski; Kaz. Witkowski; Teofil Zieliński.
Z nrem 124 r. 1882 pismo przestało wychodzić.
Warsz.Un.