Nazwisko i imię:
Dmochowski Franciszek Salezy (1801—1871).
Tytuł:
Nauka prozy, poezyi oraz zarys piśmiennictwa polskiego. Książka polecona przez Komissyą rządową oświecenia, za zdaniem Rady wychowania, do użytku uczniów w średnich zakładach naukowych. Wydanie drugie.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, skład gł. w Księg. Aleks. Lewińskiego, druk. J. Jaworskiego, 1865,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 6 nl., II, 86; 2 nl., II, 120; 2 nl., II, 159, 1 nl. Ak. — Inst.Bad.Lit. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Warsz.Un.
Całość:
Dmochowski Franciszek Salezy (1801—1871).
Nauka prozy, poezyi oraz zarys piśmiennictwa polskiego. Książka polecona przez Komissyą rządową oświecenia, za zdaniem Rady wychowania, do użytku uczniów w średnich zakładach naukowych. Wydanie drugie.
Warszawa, skład gł. w Księg. Aleks. Lewińskiego, druk. J. Jaworskiego, 1865,
w 8ce, str. 6 nl., II, 86; 2 nl., II, 120; 2 nl., II, 159, 1 nl.
Ak. — Inst.Bad.Lit. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Warsz.Un.