Nazwisko i imię:
Dłuski Kazimierz (1855—1930).
Tytuł:
Szkice historyczno-społeczne. 1) O rencie gruntowej. — 2) Słówko o kwesty i agrarnej u nas. — 3) O poddaństwie w Polsce. — 4) Objawy kapitalizmu w Polsce. — 5) Położenie włościan i własności ziemskiej w XIX wieku w W. Ks. Poznańskiem.
Miejsce i rok wydania:
Zurych, Wydawnictwo „Zjednoczenia Towarzystw Młodzieży Polskiej Zagranicą”, skład gł. Towarz. Młodz. Pol. w Zurychu, 1898,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 278, 2 nl., kor. 3. (Wyszło pod pseud. Z. Doliwa). Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Dłuski Kazimierz (1855—1930).
Szkice historyczno-społeczne. 1) O rencie gruntowej. — 2) Słówko o kwesty i agrarnej u nas. — 3) O poddaństwie w Polsce. — 4) Objawy kapitalizmu w Polsce. — 5) Położenie włościan i własności ziemskiej w XIX wieku w W. Ks. Poznańskiem.
Zurych, Wydawnictwo „Zjednoczenia Towarzystw Młodzieży Polskiej Zagranicą”, skład gł. Towarz. Młodz. Pol. w Zurychu, 1898,
w 8ce, str. 278, 2 nl., kor. 3. (Wyszło pod pseud. Z. Doliwa).
Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. —
Warsz.Un. — Wrocł.Un.