Nazwisko i imię:
Darowski Bolesław Weryha (1839—1905). i Kempiński Ignacy.
Tytuł:
Słownik kolejowy, zawierający wyrazy z zakresu budowy, urządzeń, utrzymania i ruchu dróg żelaznych, służby pociągowej, budowy i naprawy parowozów, powozów i wozów kolejowych, sygnałowania, telegrafu i elektrotechniki kolejowej; taryfowości, kasowości i rachunkowości tudzież nazwy materyałów i narzędzi używanych w kolejnictwie do użytku Zarządów dróg żelaznych, inżynierów, techników, zawiadowców stacyj i parowozowni, urzędników, maszynistów, konduktorów, dozorców drogowych, mostowych i magazynowych, jak również przedsiębiorców, przemysłowców i rzemieślników, oraz uczniów szkół technicznych i przemysłowych, w polskim, rossyjskim i niemieckim języku. Wydany staraniem i nakładem Towarzystwa politechnicznego we Lwowie. Ułożył Bolesław Weryha Darowski z udziałem Ignacego Kempińskiego.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Gebethner i Wolff w Warszawie, Druk. I Związkowa, 1889,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. VI, 2 ni., 486, kor. 2 = rb. 1. Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Kórnik — Nar. — Warsz. Un. — Wrocł.Un. — toż. Wydany staraniem i nakładem Towarzystwa politechnicznego we Lwowie. Ułożył Bolesław Weryha Darowski... z udziałem Ignacego Kempińskiego... II. Wydanie. Lwów, I Związkowa Druk., 1890, w 8ce, str. VI, 2 nl., 486, 2 nl. Inst.Bad.Lit. — Nar. (?) — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl.
Całość:
Darowski Bolesław Weryha (1839—1905). i Kempiński Ignacy.
Słownik kolejowy, zawierający wyrazy z zakresu budowy, urządzeń, utrzymania i ruchu dróg żelaznych, służby pociągowej, budowy i naprawy parowozów, powozów i wozów kolejowych, sygnałowania, telegrafu i elektrotechniki kolejowej; taryfowości, kasowości i rachunkowości tudzież nazwy materyałów i narzędzi używanych w kolejnictwie do użytku Zarządów dróg żelaznych, inżynierów, techników, zawiadowców stacyj i parowozowni, urzędników, maszynistów, konduktorów, dozorców drogowych, mostowych i magazynowych, jak również przedsiębiorców, przemysłowców i rzemieślników, oraz uczniów szkół technicznych i przemysłowych, w polskim, rossyjskim i niemieckim języku. Wydany staraniem i nakładem Towarzystwa politechnicznego we Lwowie. Ułożył Bolesław Weryha Darowski z udziałem Ignacego Kempińskiego.
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Gebethner i Wolff w Warszawie, Druk. I Związkowa, 1889,
w 8ce, str. VI, 2 ni., 486, kor. 2 = rb. 1.
Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Kórnik — Nar. — Warsz.
Un. — Wrocł.Un.
— toż. Wydany staraniem i nakładem Towarzystwa politechnicznego we Lwowie. Ułożył Bolesław Weryha Darowski... z udziałem Ignacego Kempińskiego... II. Wydanie. Lwów, I Związkowa Druk., 1890, w 8ce, str. VI, 2 nl., 486, 2 nl.
Inst.Bad.Lit. — Nar. (?) — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl.