Nazwisko i imię:
Daisenberg (Deisenberg) Władysław (1844—po 1887).
Tytuł:
Austrjacki proces cywilny. (Zesz. 1).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, I Druk. Związkowa, 1898,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 160, kor. 2. Ossol.
Całość:
Daisenberg (Deisenberg) Władysław (1844—po 1887).
Austrjacki proces cywilny. (Zesz. 1).
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, I Druk. Związkowa, 1898,
w 8ce małej, str. 160, kor. 2.
Ossol.