Nazwisko i imię:
Dąbrowski Jarosław, generał Komuny Paryskiej (1836—1871), Jarmund Stanisław, Wróblewski Walery.
Tytuł:
(Odezwa, inc: „Obywatele! Rok przeszło upłynął od chwili...”; z datą: Paryż dnia 10 Października 1867; podpisani... Zawiera także: Sprawozdanie z głosowania nad Ustawą. Paryż dnia 10 Października 1867 roku. Za zgodność z aktami podpisał: Stanisław Jarmund).
Miejsce i rok wydania:
Zürich, druk. Komitetu Reprez. Wych. Pol., b. r. (1867),
Opis/komentarz:
fol., str. 4 nl. Jag.
Całość:
Dąbrowski Jarosław, generał Komuny Paryskiej (1836—1871), Jarmund Stanisław, Wróblewski Walery.
(Odezwa, inc: „Obywatele! Rok przeszło upłynął od chwili...”; z datą: Paryż dnia 10 Października 1867; podpisani... Zawiera także: Sprawozdanie z głosowania nad Ustawą. Paryż dnia 10 Października 1867 roku. Za zgodność z aktami podpisał: Stanisław Jarmund).
Zürich, druk. Komitetu Reprez. Wych. Pol., b. r. (1867),
fol., str. 4 nl.
Jag.