Nazwisko i imię:
Czytelnia.
Tytuł:
Czytelnia dla Wszystkich. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Rok I 1898 (nr 1 z 25 VI/7 VII) — III 1900 (i dalej, do r. 1905), druk. F. Kasprzykiewicza, wydawca Aleksander Pajewski, redaktor Józef Śliwowski,
Opis/komentarz:
pojedynczy nr liczy 4 str. fol. Prenumerata w Warszawie rocznie rs. 3, z przesyłką pocztową rocznie rs. 4. Kontynuacja tygodnika Romans i Powieść. W latach 1890—1900 piszą m.i.: Alfred Grot Bęczkowski; Leon Brining; Winc. Chrzanowski (jako Amjel); Tad. Czaplicki; Anna Drobniewska; Wiktor Dzierżanowski; K. W. Flaszyński; Wład. Gasperski (Gasparski); Stefan Giller; Artur Gliszczyński; K. Grodowski; Karol Hoffman; Kaz. Janikowski; Józ. Jankowski; Stan. Jarkowski; Stefan(?) Jarkowski; Jan Jędrzejewski; Roman Jungiewicz (też jako R. J., R. J-cz): An. Kaczejewski (też jako An. Ka.); Kaz. Kamiński; Wojciech Karśnicki (jako Wukar); A. Kłonicki; W. Kornelion; Aleks. Krawczyk; Ludw. St. Liciński; Helena Liebert; Bol. Londyński; Ad. Mieleszko Maliszkiewicz; Ad. Mironowski; Ignacja Piątkowska; C. Piechocki; Janina Rembowska; Leon Rygier; A. Sikorski; Benedykt Skrzyński (też jako B. Skrzyń., Ben. S-ki. B. S.); Józ. Śliwowski (jako J. Śl.); Wład. Umiński(? jako W. U.); Leonard de Verdmon Jacques; Wacł. Wolski. Tłumaczeni byli: H. Chr. Andersen (tłumacz anonimowy); Robert de Fleurs (tł. anon.). Do rocznika 1898 nie udało się dotrzeć. Warsz.Un.
Całość:
Czytelnia.
Czytelnia dla Wszystkich. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich.
Warszawa, Rok I 1898 (nr 1 z 25 VI/7 VII) — III 1900 (i dalej, do r. 1905), druk. F. Kasprzykiewicza, wydawca Aleksander Pajewski, redaktor Józef Śliwowski,
pojedynczy nr liczy 4 str. fol. Prenumerata w Warszawie rocznie rs. 3, z przesyłką pocztową rocznie rs. 4.
Kontynuacja tygodnika Romans i Powieść.
W latach 1890—1900 piszą m.i.: Alfred Grot Bęczkowski; Leon Brining; Winc. Chrzanowski (jako Amjel); Tad. Czaplicki; Anna Drobniewska; Wiktor Dzierżanowski; K. W. Flaszyński; Wład. Gasperski (Gasparski); Stefan Giller; Artur Gliszczyński; K. Grodowski; Karol Hoffman; Kaz. Janikowski; Józ. Jankowski; Stan. Jarkowski; Stefan(?) Jarkowski; Jan Jędrzejewski; Roman Jungiewicz (też jako R. J., R. J-cz): An. Kaczejewski (też jako An. Ka.); Kaz. Kamiński; Wojciech Karśnicki (jako Wukar); A. Kłonicki; W. Kornelion; Aleks. Krawczyk; Ludw. St. Liciński; Helena Liebert; Bol. Londyński; Ad. Mieleszko Maliszkiewicz; Ad. Mironowski; Ignacja Piątkowska; C. Piechocki; Janina Rembowska; Leon Rygier; A. Sikorski; Benedykt Skrzyński (też jako B. Skrzyń., Ben. S-ki. B. S.); Józ. Śliwowski (jako J. Śl.); Wład. Umiński(? jako W. U.); Leonard de Verdmon Jacques; Wacł. Wolski.
Tłumaczeni byli: H. Chr. Andersen (tłumacz anonimowy); Robert de Fleurs (tł. anon.).
Do rocznika 1898 nie udało się dotrzeć.
Warsz.Un.