Nazwisko i imię:
Czołowski Aleksander dr (1865—1944).
Tytuł:
Początki Mołdawii i wyprawa Kazimierza Wielkiego r. 1359. Ze studyów nad dziejami wołoskimi 1. Odb. z Kwartalnika histor.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1890,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 30, kor. 1. Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Czołowski Aleksander dr (1865—1944).
Początki Mołdawii i wyprawa Kazimierza Wielkiego r. 1359. Ze studyów nad dziejami wołoskimi 1. Odb. z Kwartalnika histor.
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1890,
w 8ce, str. 30, kor. 1.
Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol.