Nazwisko i imię:
Czasopisma. Zmowa.
Tytuł:
Zmowa. (Dwutygodnik).
Miejsce i rok wydania:
Zurych, 1870. (Z dodatkami pt. Przez lud; Z ruk we ruki).
Opis/komentarz:
Jag. — Nar.
Całość:
Czasopisma. Zmowa.
Zmowa. (Dwutygodnik).
Zurych, 1870. (Z dodatkami pt. Przez lud; Z ruk we ruki).
Jag. — Nar.