Nazwisko i imię:
Czasopisma. Wiedomosti (Wolynskija Gubiernskija).
Tytuł:
Wiedomosti (Wolynskija Gubiernskija).
Miejsce i rok wydania:
Żytomierz, 1840—1860 (i dalej ?).
Całość:
Czasopisma. Wiedomosti (Wolynskija Gubiernskija).
Wiedomosti (Wolynskija Gubiernskija).
Żytomierz, 1840—1860 (i dalej ?).