Nazwisko i imię:
Czasopisma. Przyszłość.
Tytuł:
Przyszłość. Organ młodzieży polskiej. (Miesięcznik).
Miejsce i rok wydania:
Zürich, 1873—1874.
Opis/komentarz:
Czart. — Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Czasopisma. Przyszłość.
Przyszłość. Organ młodzieży polskiej. (Miesięcznik).
Zürich, 1873—1874.
Czart. — Jag. — Nar. — Ossol.