Nazwisko i imię:
Czasopisma. Polska.
Tytuł:
Polska. Pismo polityczno-literackie.
Miejsce i rok wydania:
Zürich, 1868—1869.
Opis/komentarz:
Czart. — Jag. — Nar.
Całość:
Czasopisma. Polska.
Polska. Pismo polityczno-literackie.
Zürich, 1868—1869.
Czart. — Jag. — Nar.