Nazwisko i imię:
Czajkowski (Czaykowski) Antoni, prof. Uniw. Petersburskiego (1816—1873).
Tytuł:
Niektóre poezye. Wydanie Władysława Bentkowskiego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. Orgelbrand, Druk. Banku Polskiego, 1841,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. XXIV (wstęp Wład. Bentkowskiego), 234, niel. 4, złp. 6 gr. 20. Warsz.Un.
Całość:
Czajkowski (Czaykowski) Antoni, prof. Uniw. Petersburskiego (1816—1873).
Niektóre poezye. Wydanie Władysława Bentkowskiego.
Warszawa, S. Orgelbrand, Druk. Banku Polskiego, 1841,
w 12ce, str. XXIV (wstęp Wład. Bentkowskiego), 234, niel. 4, złp. 6 gr. 20.
Warsz.Un.