Nazwisko i imię:
Czacki Tadeusz (1765—1813).
Tytuł:
Pytania, od Taynego Konsyliarza, Wileńskiego Uniwersytetu i Warszawskiego Towarzystwa Przyiacioł Nauk Członka, Jeneralnego Guberniów Wołynskiey, Kijowskiéy i Podolskiéy Wizytatora, i Kawalera ..., JJWW. Powiatowym Marszałkom i Chorążym, tudzież Sądom Niżnym i wszystkim Właścicielom Dóbr w tychże Guberniach, do ułatwienia podane.
Miejsce i rok wydania:
(Z datą: Dan w Brusiłowie, d. 5 Stycznia 1805 Roku). B. m.,
Opis/komentarz:
fol., str. 4 nl. Jag.
Całość:
Czacki Tadeusz (1765—1813).
Pytania, od Taynego Konsyliarza, Wileńskiego Uniwersytetu i Warszawskiego Towarzystwa Przyiacioł Nauk Członka, Jeneralnego Guberniów Wołynskiey, Kijowskiéy i Podolskiéy Wizytatora, i Kawalera ..., JJWW. Powiatowym Marszałkom i Chorążym, tudzież Sądom Niżnym i wszystkim Właścicielom Dóbr w tychże Guberniach, do ułatwienia podane.
(Z datą: Dan w Brusiłowie, d. 5 Stycznia 1805 Roku). B. m.,
fol., str. 4 nl.
Jag.