Nazwisko i imię:
Cygański Mateusz (XVI w).
Tytuł:
Myślistwo ptasze, dzieło z w. XVI., obejmujące wykład wszystkiego, cc wówczas do ptasznictwa w Polsce należało, a obok tego wymieniające rodzaje i gatunki ptaków krajowych. Teraz na nowo przedrukowane, z dodaniem przedmowy, objaśnień i przypisów, Antoniego Wagi. (Odb. z Sylwana).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Chmielewskiego, 1842,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. XV, 318, złp. 8, cena zniż. kop. 40. Bez wymienienia autora. Jag. — Kórnik — Nar. — Pozn.Un. — Warsz.Un. — toż pt. Myslistwo ptasze W ktorym się opisuie sposob dostawánia wszelákiego Ptaká. K temu przydáne iest opisanie narodow ptaszych, y iákiego ktory piorá. (Przerys litografowany, b. w. m. b r., Warszawa, 1840). Wydanie Kazim. Stronczyńskiego, w 4ce, kart 38 nl. Jag. (?)— Łop. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un. Ob. Estreicher Bibl. Pol. XIV. 483—1.
Całość:
Cygański Mateusz (XVI w).
Myślistwo ptasze, dzieło z w. XVI., obejmujące wykład wszystkiego, cc wówczas do ptasznictwa w Polsce należało, a obok tego wymieniające rodzaje i gatunki ptaków krajowych. Teraz na nowo przedrukowane, z dodaniem przedmowy, objaśnień i przypisów, Antoniego Wagi. (Odb. z Sylwana).
Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Chmielewskiego, 1842,
w 8ce, str. XV, 318, złp. 8, cena zniż. kop. 40.
Bez wymienienia autora.
Jag. — Kórnik — Nar. — Pozn.Un. — Warsz.Un.
— toż pt. Myslistwo ptasze W ktorym się opisuie sposob dostawánia wszelákiego Ptaká. K temu przydáne iest opisanie narodow ptaszych, y iákiego ktory piorá. (Przerys litografowany, b. w. m. b r., Warszawa, 1840). Wydanie Kazim. Stronczyńskiego, w 4ce, kart 38 nl.
Jag. (?)— Łop. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XIV. 483—1.