Nazwisko i imię:
Chodźko Jan Borejko (1777—1851).
Tytuł:
Jonas Iszwisłoczius kromininkas. Pirmu kartu isz Lenkiszkos in Lietuwiszką kałbą perstatitas per Juozapą Rupejką, kanaunika Płocka, kleboną Szaduwos, Żenkliniką S. Onos, o dabar isz naujo perwejzdetas ir spaustuwen paduotas per Jurą Warneli (Mikołaj Akielewicz).
Miejsce i rok wydania:
Wilniuja, Spaustuweja A.H. Kirkora, 1860,
Opis/komentarz:
str. 173.
Całość:
Chodźko Jan Borejko (1777—1851).
Jonas Iszwisłoczius kromininkas. Pirmu kartu isz Lenkiszkos in Lietuwiszką kałbą perstatitas per Juozapą Rupejką, kanaunika Płocka, kleboną Szaduwos, Żenkliniką S. Onos, o dabar isz naujo perwejzdetas ir spaustuwen paduotas per Jurą Warneli (Mikołaj Akielewicz).
Wilniuja, Spaustuweja A.H. Kirkora, 1860,
str. 173.