Nazwisko i imię:
Album.
Tytuł:
Album widoków i pamiątek, oraz kopie z obrazów Galeryi wilanowskiéj wykonane na drzewie w Drzeworytni warszawskiéj z dodaniem opisów skreślonych przez dra H. Skimborowicza i W. Gersona.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. Orgelbranda Synowie, 1877,
Opis/komentarz:
fol., str. 186. Ak. – Jag. – Nar. – Warsz.Un.
Całość:
Album.
Album widoków i pamiątek, oraz kopie z obrazów Galeryi wilanowskiéj wykonane na drzewie w Drzeworytni warszawskiéj z dodaniem opisów skreślonych przez dra H. Skimborowicza i W. Gersona.
Warszawa, S. Orgelbranda Synowie, 1877,
fol., str. 186.
Ak. – Jag. – Nar. – Warsz.Un.