Nazwisko i imię:
Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885).
Tytuł:
(List pasterski mówiący o obowiązkach, życiu, godności człowieka i jego stosunku do Boga. Inc.:) Z miłosierdzia Boskiego... O wielu rzeczach mówić... (Podp.:) Kasper biskup łuc. żyt. 15. 9 bra 1854 N. 963.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, 1854,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 14. Ossol.
Całość:
Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885).
(List pasterski mówiący o obowiązkach, życiu, godności człowieka i jego stosunku do Boga. Inc.:) Z miłosierdzia Boskiego... O wielu rzeczach mówić... (Podp.:) Kasper biskup łuc. żyt. 15. 9 bra 1854 N. 963.
Wilno, 1854,
w 16ce, str. 14.
Ossol.