Nazwisko i imię:
Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835).
Tytuł:
(Manifest o przywróceniu pokoju, z datą: Wiedeń, 1 II 1806, po niem. i pol., inc: „Ich habe meinen guten und treuen Volkern...”, „Wróciłem Pokóy dobrym i wiernym Narodom Moim...”).
Miejsce i rok wydania:
(z datą: Wiedeń, 1 II 1806, po niem. i pol.),
Opis/komentarz:
fol., str. 4 nl. Ak. — Jag.
Całość:
Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835).
(Manifest o przywróceniu pokoju, z datą: Wiedeń, 1 II 1806, po niem. i pol., inc: „Ich habe meinen guten und treuen Volkern...”, „Wróciłem Pokóy dobrym i wiernym Narodom Moim...”).
(z datą: Wiedeń, 1 II 1806, po niem. i pol.),

fol., str. 4 nl.
Ak. — Jag.