Nazwisko i imię:
Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835).
Tytuł:
Erwerbsteuer-Patent.
Miejsce i rok wydania:
(Z datą; Wiedeń, 31 XII 1812, po niem. i pol.),
Opis/komentarz:
fol., str. 28 nl. Jag.
Całość:
Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835).
Erwerbsteuer-Patent.
(Z datą; Wiedeń, 31 XII 1812, po niem. i pol.),
fol., str. 28 nl.
Jag.