Nazwisko i imię:
Bruchnalski Wilhelm dr (1859—1938).
Tytuł:
Dzieje illustrowane literatury polskiej przez dra Henr. Biegeleisena. Omówił... Odb. z Przewodnika Nauk. i Liter.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1899,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 33, hal. 80. Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Ossol. — Śl.
Całość:
Bruchnalski Wilhelm dr (1859—1938).
Dzieje illustrowane literatury polskiej przez dra Henr. Biegeleisena. Omówił... Odb. z Przewodnika Nauk. i Liter.
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1899,
w 8ce, str. 2 nl., 33, hal. 80.
Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Ossol. — Śl.