Nazwisko i imię:
Kozłowskij I.
Tytuł:
Istorija ikony Ostrobramskoj Bogorodicy. Soczinienije I. Kozłowskago. (Odb. z: Wiestnik Zapadnoj Rossii).
Miejsce i rok wydania:
Wilna, tip. M. Romma, 1868,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 27, 1 nl. Autor podpisany również pod tekstem. W egz. Rosyjskiej Bibl. Narodowej w Petersburgu na końcu dodanych osiem stron osobnej paginacji, obejmujących: Nieskolko słów o driewnich prawosławnych cerkwach goroda Wilny. Żegota. Lub.Un.Kat. - Moskwa, Ros.Bibl.Państw. - Petersb. Ros.Bibl.Nar. - Toż. Izdanije 4-je znaczitielno uwieliczennoje s izobrażenijem. Moskwa, izd. knigoprodawca Manuchina, tip. F. Joganson, 1874, w 12ce, str. 2 nl., 107. Na s. 2 nl. litografowany wizerunek obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej z napisem: Istotne wyobrażenie Łaskami y Cudami Słynącego Obrazu Nayswielszey (!) Panny Maryi Iokowaner (!) na Ostrey-bramie w Wilnie przy Kosciele Wielebnych Oycow Karmelitów Bossych. (Lit. A. I. Strielcowa, Moross. D. Czełow-lub. Kom. w Moskwie). Pozostałe wydania nieznane (czy nie w czasopismach?). Jag. - Nar. - Wilno, Bibl.Nar.
Całość:
Kozłowskij I.
Istorija ikony Ostrobramskoj Bogorodicy. Soczinienije I. Kozłowskago. (Odb. z: Wiestnik Zapadnoj Rossii).
Wilna, tip. M. Romma, 1868,
w 8ce, str. 2 nl., 27, 1 nl.
Autor podpisany również pod tekstem.
W egz. Rosyjskiej Bibl. Narodowej w Petersburgu na końcu dodanych osiem stron osobnej paginacji, obejmujących: Nieskolko słów o driewnich prawosławnych cerkwach goroda Wilny. Żegota.
Lub.Un.Kat. - Moskwa, Ros.Bibl.Państw. - Petersb. Ros.Bibl.Nar.
- Toż. Izdanije 4-je znaczitielno uwieliczennoje s izobrażenijem. Moskwa, izd. knigoprodawca Manuchina, tip. F. Joganson, 1874, w 12ce, str. 2 nl., 107.
Na s. 2 nl. litografowany wizerunek obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej z napisem: Istotne wyobrażenie Łaskami y Cudami Słynącego Obrazu Nayswielszey (!) Panny Maryi Iokowaner (!) na Ostrey-bramie w Wilnie przy Kosciele Wielebnych Oycow Karmelitów Bossych. (Lit. A. I. Strielcowa, Moross. D. Czełow-lub. Kom. w Moskwie).
Pozostałe wydania nieznane (czy nie w czasopismach?).
Jag. - Nar. - Wilno, Bibl.Nar.