Nazwisko i imię:
Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914).
Tytuł:
Primiery swiatosti w żyzni christian, bywszych wraczami. Izdanije wtoroje. Swiaszczennika A. Kowalnickago.
Miejsce i rok wydania:
Łomża, tip. B. Natansona, 1880,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 31, 1 nl. Petersb. Ros.Bibl.Nar.
Całość:
Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914).
Primiery swiatosti w żyzni christian, bywszych wraczami. Izdanije wtoroje. Swiaszczennika A. Kowalnickago.
Łomża, tip. B. Natansona, 1880,
w 8ce, str. 31, 1 nl.
Petersb. Ros.Bibl.Nar.