Nazwisko i imię:
Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911).
Tytuł:
Otwiet na izdannuju za granicej broszura: O priesledowanii schizmatikami rimsko- i griekokatoliczeskoj cerkwi i jeja posledowatielej. Odpowiedź na wydaną za granicą broszurę: O prześladowaniu kościoła rzymsko- i grecko-katolickiego i jego wyznawców przez schizmę.
Miejsce i rok wydania:
Wilna, tip. I. Jałowcera i F. Wajnsztiejna, 1874,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 121, 2 nl. Anonimowo. Autorstwo Kotowicza wskazują katalogi i opracowania rosyjskie. Według pierwszego wydania Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 559, a także drugiego wydania, t. X, Kraków 1972, s. 341, autorem jest Jakow Fedorowicz Hołowaćkyj (ob.). Tekst po rosyjsku i po polsku. Odpowiedź na broszurę Alfreda Młockiego. Nadto pierwsze wydanie Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 559 (pod hasłem Odpowiedź) podaje informację o kolejnej edycji: Odpowiedź na wydaną za granicą broszurę: O prześladowaniu rzymsko- i grecko-katolickiego kościoła przez Szyzmatyków. (Po polsku i po rosyjsku). Wilno (Kołomyja, u Biłousa), 1874, w 8ce, ark. 8; cent. 5. Drukarz skazany za wydanie na 10 złr. kary. Broszurę zabrano, jest ona odpowiedzią na dzieło Alfr. Młockiego. Wybito przeszło 500 egzemp. Pierwsza edycja wyszła w Słowie. Informacje te są niepewne. Obwieszczenie c. k. sądu obwodowego i prasowego w Stanisławowie z dnia 26 lutego 1875 roku (Gazeta Lwowska, 1875, nr 49, s. 5) podaje, że władze austriackie dokonały konfiskaty druku: Odpowiedź na wydaną za granicą broszurę, o prześladowaniu kościoła rzymsko- i grecko-katolickiego i jego wyznawców przez schyzmę (z wileńskim adresem wydawniczym) w drukarni Michała Biłousa w Kołomyi. Nie udało się ustalić, czy rzeczywiście drukowano tam broszurę ze sfałszowanym miejscem wydania, czy tylko rozpowszechniano autentyczną edycję wileńską. W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. X, Kraków 1972, s. 341, pod hasłem Jakow Fedorowicz Hołowaćkyj, informacje te pominięto. Jag. - Mińsk, Bibl.Nar. - Moskwa, Ros.Bibl.Państw. - Petersb. Ros.Bibl. Nar. - Warszawa, Bibl.Sejmowa
Całość:
Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911).
Otwiet na izdannuju za granicej broszura: O priesledowanii schizmatikami rimsko- i griekokatoliczeskoj cerkwi i jeja posledowatielej. Odpowiedź na wydaną za granicą broszurę: O prześladowaniu kościoła rzymsko- i grecko-katolickiego i jego wyznawców przez schizmę.
Wilna, tip. I. Jałowcera i F. Wajnsztiejna, 1874,
w 8ce, str. 121, 2 nl.
Anonimowo. Autorstwo Kotowicza wskazują katalogi i opracowania rosyjskie. Według pierwszego wydania Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 559, a także drugiego wydania, t. X, Kraków 1972, s. 341, autorem jest Jakow Fedorowicz Hołowaćkyj (ob.).
Tekst po rosyjsku i po polsku. Odpowiedź na broszurę Alfreda Młockiego.
Nadto pierwsze wydanie Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 559 (pod hasłem Odpowiedź) podaje informację o kolejnej edycji:
Odpowiedź na wydaną za granicą broszurę: O prześladowaniu rzymsko- i grecko-katolickiego kościoła przez Szyzmatyków. (Po polsku i po rosyjsku). Wilno (Kołomyja, u Biłousa), 1874, w 8ce, ark. 8; cent. 5. Drukarz skazany za wydanie na 10 złr. kary. Broszurę zabrano, jest ona odpowiedzią na dzieło Alfr. Młockiego. Wybito przeszło 500 egzemp. Pierwsza edycja wyszła w Słowie.
Informacje te są niepewne. Obwieszczenie c. k. sądu obwodowego i prasowego w Stanisławowie z dnia 26 lutego 1875 roku (Gazeta Lwowska, 1875, nr 49, s. 5) podaje, że władze austriackie dokonały konfiskaty druku: Odpowiedź na wydaną za granicą broszurę, o prześladowaniu kościoła rzymsko- i grecko-katolickiego i jego wyznawców przez schyzmę (z wileńskim adresem wydawniczym) w drukarni Michała Biłousa w Kołomyi. Nie udało się ustalić, czy rzeczywiście drukowano tam broszurę ze sfałszowanym miejscem wydania, czy tylko rozpowszechniano autentyczną edycję wileńską.
W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. X, Kraków 1972, s. 341, pod hasłem Jakow Fedorowicz Hołowaćkyj, informacje te pominięto.
Jag. - Mińsk, Bibl.Nar. - Moskwa, Ros.Bibl.Państw. - Petersb. Ros.Bibl.
Nar. - Warszawa, Bibl.Sejmowa